V Pevnosti poznání se uskutečnil pátý ročník konference Mapování|GIS|Rozvoj vol. 5

Konference v Pevnosti poznání
Foto: Šárka Chovancová
pondělí 12. listopad 2018, 11:38 – Text: Šárka Chovancová

Přednáškou "Afrika snů a skutečností po 70 letech" Jiřího Preise ze Západočeské univerzity v Plzni byla v pátek 9. listopadu zahájena Konference Mapování|GIS|Rozvoj vol. 5. Do Pevnosti poznání našli cestu všichni, kteří se chtěli dozvědět o nejnovějších možnostech využití geografických informačních systémů a mapování nejen v mezinárodních, ale i regionálních oblastech.

„Této konference se účastníme, protože nás zajímá geografie i různé rozvojové oblasti. Je to příležitost dozvědět se něco nového," uvedla Vendula Večeřová, studentka prvního ročníku Mezinárodních rozvojových studií. Jak dále dodala, přilákal ji i pestrý program konference.

Přednášející hovořili například o mapování největšího asijského dolu na měď v Mongolsku nebo o využití geoinformatiky v modelování tepelné vlny v Praze. „Na konferenci vystoupil také Pavel Krajčí z Horské záchranné služby ze Slovenska, který ukázal, jak se modelují laviny, či Bohumír Krampera z D21 s přednáškou Občanská participace v roce 2018 - Spojení s technologiemi přináší obrovský přínos pro města," uvedl Jiří Pánek z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Součástí konference byla výstava nazvaná Afrika snů a skutečností po 70 letech, která je inspirována 70. výročím cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda do Afriky. Výstava zároveň mapuje, jak se od té doby Afrika změnila. „Snažili jsme se v archivech dohledat jejich tehdejší fotografie Afriky a skloubit je s dnešními a zároveň naznačit, jakou proměnou tento kontinent prošel. Vzhledem k tomu, že Afrika je někdy na základě mediálních výstupů vnímána negativně, snažili jsme se ukázat, že se tam děje i spoustu dobrých věcí," vysvětlil Jiří Preis ze Západočeské univerzity.

Konferenci Mapování|GIS|Rozvoj vol. 5 pořádala katedra rozvojových a environmentálních studií za podpory projektu OP VVV s názvem Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce.