Vzpomínka na profesora Otakara Štěrbu

Ekolog, pedagog, spisovatel, horolezec a vodák Otakar Štěrba.
Foto: Stanislav Vaněk, časopis Vesmír
Středa 8. březen 2017, 14:00

Před necelým týdnem jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že zemřel profesor Otakar Štěrba, který začátkem roku 1990 založil naši katedru, tehdy s názvem katedra ekologie, a zároveň byl zvolen prvním polistopadovým děkanem přírodovědecké fakulty.

Na pracoviště ekologie přešel z katedry zoologie, kde rozvíjel zejména obor hydrobiologie. Problematiku související s vodním prostředím neopustil ani na novém pracovišti a rozvinul ji do širšího prostředí celé nivní oblasti. V této souvislosti vzpomínám, jak jsme v devadesátých letech vypracovali řadu projektů optimalizujících konkrétní území říční krajiny. Zmínit je možné například povodí Jevíčky, Opavy nebo v období po povodních i intravilán Olomouce.

Na katedře jsme v té době sledovali i jeho mnohdy dobrodružné aktivity související s cestami do vzdálených exotických oblastí. Některých pracovních cest nejen po Evropě jsme měli možnost se zúčastnit a ocenit, s jakým klidem se po neznámých územích pohybuje. Rád na toto období vzpomínám a oceňuji, že jsme mohli vedle řešení výzkumných grantů pomáhat i praxi a státní správě s problémy souvisejícími s životním prostředím a s naší mnohde odpřírodněnou krajinou. Uvědomil jsem si to i před několika měsíci, kdy mě kolega při průzkumu území přivezl k vodní nádrži vhodně začleněné do krajiny a připomenul mi, že je to nádrž, kterou jsme s profesorem Štěrbou před více než 20 lety v tomto území navrhli. Otakar Štěrba již toto dílo bohužel neuvidí, ale výsledky jeho práce v krajině a v myslích kolegů zůstanou. 

Otakar Štěrba byl nejen významný ekolog a obětavý učitel, ale také cestovatel, spisovatel, dokumentarista, vodák a horolezec. Vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1991 byl jmenován prvním profesorem ekologie. V letech 1990–1993 byl děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, v roce 2008 byl jmenován emeritním profesorem Univerzity Palackého v oblasti ekologie a životního prostředí. Účastnil se řady prvosjezdů horských řek a horolezeckých expedicí. Se svou ženou Dinou – českou horolezkyní, založili projekt české nemocnice v Pákistánu, o které natočili také dokument.

Zemřel 2. března ve věku 83 let. Poslední rozloučení s ním se uskuteční v pátek 10. března ve 14:00 v obřadní síni olomouckého krematoria.

Bořivoj Šarapatka
Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP

Zpět