Vzpomínka na profesora Václava Stužku

Obrázek: archiv PřF UP
Úterý 30. duben 2024, 15:01 – Text: Šárka Chovancová

Ve věku devadesáti let zemřel 24. dubna 2024 profesor Václav Stužka, který od roku 1959 působil na katedře analytické chemie. Ve své vědecké práci se věnoval přípravě, studiu a aplikacím fenoxazinových látek v analytické chemii a stopové prvkové analýze metodami atomové spektrometrie.

Václav Stužka se narodil 29. září 1934 v Ostrožské Nové Vsi. Po absolvování Přírodovědecké fakulty University J. E. Purkyně nastoupil jako učitel na JSŠ v Kyjově. V roce 1966 získal na brněnské univerzitě hodnost kandidáta věd, v roce 1969 byl jmenován docentem pro obor Analytické chemie. V roce 1996 dosáhl titulu profesor. Práva emeritního profesora mu byla přiznána v roce 2004.

Celý svůj profesní život spojil Václav Stužka s přírodovědeckou fakultou. Až do druhé poloviny 80. let se věnoval přípravě, studiu a aplikacím fenoxazinových látek v analytické chemii. Poté se jeho výzkum zaměřil na stopovou prvkovou analýzu metodami atomové spektrometrie. Stal se autorem či spoluautorem více než 100 původních vědeckých prací, pěti patentů a podílel se na řešení řady výzkumných úkolů.

Václav Stužka stál u počátků oborového studia Chemie na přírodovědecké fakultě. Dlouhodobě zabezpečoval výuku základních kurzů analytické chemie a optických (dnes spektrálních) metod v analytické chemii.  Byl autorem celkem 8 skript, z nichž 5 sloužilo k výuce spektrální identifikace organických látek. Odborně pokrýval jak oblast atomové, tak i molekulové spektrometrie. Jeho důraz na kvalitní výuku v základních kurzech analytické chemie ho přivedl k přípravě několika metodických výukových programů.

„Na školitele své disertační práce si pamatuji jako na odborníka s širokým rozhledem a pečlivého pedagoga. I přes nemalý věkový rozdíl jsme byli přátelé, se kterým jsem mohl kromě více než deseti let společné práce, sdílet i svůj soukromý život. Zatímco on byl mým rádcem a pomocníkem v počátcích mé vědecké kariéry, já jsem mu mohl být v posledních několika letech IT podporou. Věřím, že při vzpomínce na něj se nám všem vybaví milý, rozvážný a optimistický člověk,“ vzpomíná David Milde.

Mezi koníčky Václava Stužky patřila filatelie a genealogie, které se intenzivně věnoval. Letní měsíce rád trávil na zahrádce. S manželkou vychovali dvě děti, v pozdních letech svého života se radoval z vnučky a vnuka.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)