Zahraniční studenti budou na PřF studovat rozvojová studia a politiku

José Jerónimo Olvera León a Muhammad Ali Anwer
Foto: Šárka Chovancová
úterý 8. říjen 2019, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Připravit odborníky v oblasti rozvojové politiky a praxe je cílem dvouletého magisterského programu International Development Studies (Mezinárodní rozvojová studia) - GLODEP, který je realizován ve spolupráci s dalšími zahraničními univerzitami. Třicet zahraničních studentů z třetí skupiny bude od letošního podzimu rozvojová studia a politiku studovat na katedře rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty.

„V tomto roce nastoupí ke studiu třicet studentů například ze Salvadoru, Mexika, Keni, Egypta, Francie, Itálie, Irska, Vietnamu či Filipín. Velká část už je v Olomouci, někteří však ještě stále čekají na vystavení víza,“ přiblížila Simona Šafaříková z katedry rozvojových a environmentálních studií.

Studentům, kteří pocházejí ze sedmadvaceti zemí světa, nabídne obor znalosti i dovednosti pro analýzu socio-ekonomických a environmentálních problémů rozvojových zemí a pro podporu rozvojových politik na národní, regionální a mezinárodní úrovni.

„Pocházím z Mexico City, což je velmi konfliktní oblast. Přemýšlel jsem, jak bych jí mohl pomoci stabilizovat a více ji ekonomicky pozvednout. Hledal jsem tedy multidisciplinární obor, ve kterém bude zastoupena ekonomie i rozvojová studia. Do Olomouce do programu GLODEP, který byl pro mě prioritou, jsem se dostal i díky stipendiu, který program nabízí. Zázemí pro studenty je na vysoké úrovni, univerzita i město jsou velmi hezky propojeny. Na přírodovědecké fakultě se mi líbí, všechno tady má svůj řád a funguje to. Vyučující jsou na hodiny velmi dobře připraveni, rozvojovou problematiku rozebírají z různých pohledů a naslouchají názorům studentů,“ uvedl José Jerónimo Olvera León.

Podobnou motivaci jako José má i Muhammad Ali Anwer z Pákistánu. „Hlavním důvodem, proč jsem do programu přihlásil je, že jsem se chtěl dozvědět o nejnovějších trendech v rozvojové problematice, protože v Pákistánu čelíme velkým výzvám v oblasti rozvoje společnosti. Chci se dozvědět, jak se na to dívají ostatní, načerpat různé pohledy z celého světa, abych se mohl vrátit domů a najít ten nejlepší způsob, jak rozvinout naší zemi.“

Magisterský program GLODEP nabízí studentům možnost vzdělávat se na třech evropských univerzitách: Univerzitě Palackého v Olomouci, University of Clermont Auvergne ve Francii a University of Pavia v Itálii. Jedná se o dvouletý magisterský program, v němž studenti postupně studují jeden semestr na každé univerzitě. První skupina studentů v červnu 2019 skončila úspěšně své studium složením státní závěrečné zkoušky a obhájením diplomové práce, druhá skupina je momentálně na univerzitě v Pavii. Poslední čtvrtý semestr je vyhrazený psaní diplomové práce a studenti také mohou absolvovat stáž u akademických či neakademických partnerů konsorcia (www.glodep.eu).

Zpět