Závěrečnou konferencí v Pevnosti poznání byl ukončen tříletý projekt EduChange

Foto: archiv PřF
Středa 15. červenec 2020, 8:00 – Text: Šárka Chovancová

Pět desítek účastníků z tuzemských vysokých škol dorazilo na závěrečnou konferenci v Pevnosti poznání, která ukončila tříletý projekt EduChange katedry rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty. Cílem projektu bylo zjistit, jak klimatické změny ovlivňují fungování čtyř evropských měst a jaký dopad mají na bilanci vody na jejich území. Závěrečnou konferenci sledovalo prostřednictvím online přenosu i 20 zahraničních hostů.

„Konference se původně měla konat jako mezinárodní akce, ale s ohledem na epidemiologickou situaci v Evropě, jsme jí koncipovali jako kombinaci online přednášek a workshopů převážně v anglickém jazyce,“ uvedl Jiří Pánek z katedry rozvojových a environmentálních studií. Přednášky byly nahrávány a budou na webu projektu (www.educhange.net).

Do projektu byli zapojeni studenti z univerzit v Olomouci, nizozemském Utrechtu, norském Trondheimu a maltské Valletty. „Každé z partnerských měst řeší jiné problémy s vodou. Zabývali jsme se proto danými problémy individuálně. Zatímco Vallettu trápí nedostatek pitné vody, tak Olomouc povodně, Utrecht obecně zvyšování mořské hladiny a Trondheim rychlé povodně v období dešťů nebo tání sněhu. Výsledky a zkušenosti ze setkání v partnerských městech jsme pak promítli do prezentací na středních školách, vzdělávacích aktivit nebo her,“ dodal Jiří Pánek.

Červnová konference symbolicky uzavřela úspěšný projekt Making knowledge together – addressing climate change through innovative place based education and blended learning, který získala katedra rozvojových a environmentálních studií přírodovědecké fakulty v rámci programu Erasmus+ Strategická partnerství v roce 2017. „Kvůli pandemii nového typu koronaviru jsme nemohli uspořádat konferenci v takovém rozsahu, jak bychom si představovali. Také týdenní exkurze, která se měla uskutečnit v Trondheimu, byla také realizována formou online přednášek za využití virtuální reality,“ doplnil Jiří Pánek.

Zpět