Obor biologie a ekologie

Vědecko-pedagogická rada oboru

předseda: prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

 • Katedra botaniky
  doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D. – vedoucí katedry
  prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
 • Katedra zoologie a ornitologická laboratoř
  prof. Ing. Stanislav Bureš, CSc. – vedoucí katedry
  prof. Ing. Ladislav Bocák, Ph.D.
 • Katedra buněčné biologie a genetiky
  prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. – vedoucí katedry
  prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc.
 • Katedra ekologie a životního prostředí
  prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc. – vedoucí katedry
  prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
 • Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
  prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. – vedoucí katedry
  doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.