Projects solved on KCHB

TN02000044

Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost, Poskytovatel: Technologická agentura ČR, Hlavní příjemce: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., Partneři: Česká zemědělská univerzita v Praze, REMA Systém, a.s., Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., PAPEK s.r.o., TERAMED, s.r.o., WEEE, a.s., TRISOL farm s.r.o., EcoFuel Laboratories s.r.o., RABBIT Trhový Štěpánov a.s., Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., ORLEN UniCRE a.s., České vysoké učení technické v Praze, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,  Doba řešení: 01/2023 - 12/2028 (33,6 mil CZK)

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007323

Rozvoj předaplikačního výzkumu v nano a biotechnologiích, Poskytovatel: MŠMT, ITI (integrované teritoriální investice) fond ERDF, Olomoucká aglomerace, příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci, řešitel: doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D., období řešení projektu 2018-2022 (125,8 mil CZK).

8J21AT022:

Mechanism of root systém regulation by aromatic cytokinin derivatives, poskytovatel: MŠMT, projekt Mobility společné česko-rakouské výzkumné projekty, příjemci: Univerzita Palackého v Olomouci/IST Austria Institute of Science and Technology řešitel: Prof. Eva Benková, spoluřešitel pro ČR: doc. Lucie Plíhalová, 2021-2022.

JG_2020_002

Synthesis and study of fluorescently labelled auxins, řešitel: Dr. Asta Žukauskaitė, poskytovatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Soutěž o udělení juniorského grantu Univerzity Palackého v Olomouci, 2020-2022.

CLAIRO – Clear AIR and climate adaptation in Ostrava and other cities, poskytovatel: ERDF, EU – Urban Innovative Actions, příjemce: statutární město Ostrava, spolupříjemce: UP Olomouc, spoluřešitel: Dr., Karel Doležal, DSc., listopad 2018 - srpen 2022 (dotace EU: 2 073 503,68 EUR)

 

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)