O nás

Katedra chemické biologie (KCHB) vznikla 1. 1. 2021 reorganizací oddělení Chemické biologie a genetiky CRH, při které došlo ke zkoncentrování pracovních týmů zaměřených na fytochemii a chemickou biologii. KCHB je interdisciplinární katedrou a její členové se věnují především přípravě a izolaci nových přírodních derivátů, studiu jejich biologických účinků a uplatnitelností těchto derivátů při ošetření rostlin, ale také například při ošetření lidských kožních buněk.

Členové katedry pravidelně publikují v prestižních vědeckých časopisech a jsou také původci mnoha patentů.

Ve spolupráci s tuzemskými i zahraničními pracovišti probíhá další studium biologických vlastností těchto derivátů, například stanovení antioxidační, antisenescenční, antibakteriální nebo antivirové aktivity.

Katedra se významně podílí na realizaci teoretické a praktické výuky studijního programu Experimentální biologie, ale i dalších příbuzných či souvisejících biologicky a chemicky orientovaných programů, a to v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studiu.