Aktuální přehled volných témat kvalifikačních prací

Školitel: Mgr. Magdaléna Bryksová, Ph.D. - konzultant: Mgr. Dardan Klos

bakalářská / diplomová:

 1. Příprava a biologická aktivita nových cukerných konjugátů cytokininů s antisenescenčním a anti-aging efektem (Preparation and biological activity of the new cytokinin sugar conjugates with antisenescence and anti-aging effect) - OBSAZENO
 2. Syntéza nových cytokininových derivátů s potenciální antivirovou aktivitou (Synthesis of the new cytokinin derivatives with potential antiviral activity) - OBSAZENO

 Školitel: prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

disertační:

 1. Syntéza a studium biologických vlastností derivátů azanaftalenů

Školitel: Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.

bakalářská:

 1. Využití karrikinů pro zvýšení parametrů klíčení a vitality vzcházejících rostlin
 2. Možnosti ovlivnění výnosotvorných prvků obilnin po exogenní aplikaci růstových regulátorů
 3. Cílená podpora odnožování obilnin po aplikaci cytokininových derivátů
 4. Vliv růstových regulátorů na obsah fytohormonů ve vztahu k výnosotvorným parametrům obilnin

diplomová:

 1. Studium změny endogenních fytohormonů po foliární aplikaci růstových stimulátorů u zemědělských plodin
 2. Studium změny endogenních fytohormonů po moření osiva růstovými stimulátory u zemědělských plodin
 3. Zvýšení vitality klíčení semen ve stresových podmínkách po aplikaci růstových regulátorů
 4. Podpora kořenového systému rostlin pomocí aplikace růstových regulátorů

Školitel: doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.

bakalářská:

 1. Biologicky aktivní látky přírodního původu a jejich vliv na rostlinné biosyntetické dráhy

 2. Biologicky aktivní látky přírodního původu a jejich anthelmintická aktivita

 3. Příprava a určení struktury sekundárních metabolitů s makrolidovým skeletem

diplomová:

 1. Biologicky aktivní sekundární metabolity rostlin a jejich deriváty: příprava a jejich vliv na rostlinné biosyntetické dráhy

 2. Biologicky aktivní sekundární metabolity rostlin a jejich deriváty: příprava a jejich anthelmintická aktivita

 3. Příprava a určení struktury sekundárních metabolitů s makrolidovým skeletem

 4. Příprava a studium nových xeno nukleových kyselin

disertační:

 1. Vlastnosti a biologické aplikace giberelinů, rostlinných růstových regulátorů, a jejich (ne)přírodních derivátů

 2. Vlastnosti a biologické aplikace přírodních a syntetických derivátů odvozených od rostlinných sekundárních metabolitů fenylpropanoidového typu

 3. Příprava, studium stability a aplikace nových xeno-nukleových kyselin


Školitel: doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D.

bakalářská:

 1. Fluorescenční deriváty aromatických cytokininů a jejich možné aplikace  (konzultant: Mgr. Dardan Klos) - OBSAZENO

diplomová:

 1. Cílená funkcionalizace transportních nosičů na bázi grafen oxidu cytokininovými deriváty a jejich biologická aktivita - OBSAZENO
 2. Trisubstituované deriváty purinu a jejich biotechnologické aplikace (konzultant: Mgr. Dardan Klos) - OBSAZENO
 3. Vývoj nových bioisosterů cytokininů s protektivní funkcí

Školitel: RNDr. Marek Zatloukal, Ph.D.

bakalářská:

 1. Syntetické vs přírodní kanabinoidy, syntéza a bioaktivita. (Synthetic vs Natural Phytocannabinoids, Synthesis and Bioactivity)
 2. Syntéza a biologická aktivita purinových derivátu substituovaných v poloze C2(Synthesis and Biological Activity of Csubstituted Purine Derivatives)

diplomová:

 1. Totální syntéza vybraných fytokanabinoidů (Total Synthesis of Selected Phytocannabinoids)
 2. Syntéza vybraných izotopicky značených purinových derivátů (Synthesis of Selected Isotopically Labelled Purine Derivatives)

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Synthesis and biological activity of auxin derivatives (Syntéza a biologická aktivita derivátů auxinů)
 2. Synthesis and biological activities of camalexin and its derivatives (Syntéza a biologická aktivita camalexinu a jeho derivátů)

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D.Mgr. Aleš Pěnčík, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Synthesis and natural abundance of putative auxin metabolites (Syntéza a přirozený výskyt nových potenciálních metabolitů auxinů)

Školitel: Dr. Asta Žukauskaitė, Ph.D. – konzultant: Mgr. Alena Kadlecová, Ph.D.

bakalářská / diplomová:

 1. Nature inspired antihelmintics: synthesis and structure-activity relationships (Nová antihelmintika inspirovaná přírodními látkami: syntéza a vztah mezi strukturou a aktivitou) - OBSAZENO

 


Agritech Šumperk – konzultant: Mgr. Karel Doležal, Dr.

bakalářská / diplomová:

 1. Aplikace nových růstových regulátorů v procesu regenerace v prašníkových a mikrosporových kulturách
 2. In vitro grafting – metodické postupy u luskovin

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)