Archiv zpráv

6. 9. 2018

O Čestné uznání rektora Univerzity Palackého se i letos mohou ucházet autoři odborných knih z řad univerzitních zaměstnanců. Tak jako v předchozích ročnících, přijímají návrhy na ocenění oddělení vědy a výzkumu na jednotlivých...

3. 9. 2018

Přírodovědecká fakulta pořádá ve dnech 4.–7. září hlavní část mezinárodní konference IAMG2018, na které budou přední odborníci z 35 zemí diskutovat o nejnovějších nástrojích pro analýzu dat v geovědách. Účastníci 19. ročníku...

5. 8. 2018

Komentovanou prohlídku nabídne v polovině srpna návštěvníkům botanická zahrada přírodovědecké fakulty, ve které nyní roste přibližně 1 500 domácích i cizokrajných rostlin. Podél cestiček si mohou příchozí odpočinout na kterékoliv...

25. 5. 2018

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého zve všechny zaměstnance a studenty na setkání s vedením fakulty. Diskutovat se bude o rozpočtu, institucionální akreditaci a doktorském studiu. Debata se uskuteční ve středu 30. května...

16. 5. 2018

V pátek 18. května máte jedinečnou příležitost nahlédnout do pestrého světa rostlin. Botanická zahrada PřF se opět připojí k mezinárodní akci Den fascinace rostlinami, která má upozornit na to, že bez rostlin si lze život na naší...

27. 4. 2018

Ve dnech 27. – 30. dubna probíhá na katedře geoinformatiky workshop odborných komisí  Mezinárodní kartografické asociace s názvem ATLASES COGNITION USABILITY. „Rád bych pozval všechny akademiky, studenty i experty, aby se...

24. 4. 2018

I letos v rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko přiložili ruku k dílu členové studentské iniciativy Udržitelný Palacký. Šest desítek dobrovolníků se zapojilo do úklidu například v okolí přírodovědecké fakulty, cesty k Pevnosti...

23. 4. 2018

V areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - Holici budou opětovně zahájeny stavební práce, které se na několik měsíců dotknou provozu valné většiny areálu. O zahájení jednotlivých plánovaných staveb, jejich...

20. 4. 2018

Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na svém zasedání ve středu 18. dubna 2018 odsouhlasila osm mimořádných školitelů v doktorském studijním programu. Zároveň schválila návrhy jmenovat Mgr. Petra...

19. 4. 2018

Nevšední procházku historickým centrem Olomouce nabídnou letošní Ekologické dny. Zájemce starobylými ulicemi v pondělí 23. dubna provedou vedoucí Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Václav Dvořák a...