Přírodovědecká fakulta chystá dvě nové katedry

Foto: Ota Blahoušek
Sobota 10. říjen 2020, 8:52 – Text: Šárka Chovancová

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého připravuje zřízení dvou nových kateder zaměřených na experimentální biologii a chemickou biologii. Věcný záměr na svém posledním zasedání schválil Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP, nové katedry mají zahájit činnost zahájit příští rok.

„Nové katedry jsou tvořeny dominantně stávajícími pracovníky Laboratoře růstových regulátorů a Oddělení chemické biologie a genetiky Centra regionu Haná, kteří nechtějí působit na vysokoškolském ústavu. Jedná se o výsledek úspěšného rozvoje Laboratoře růstových regulátorů v posledních 20 letech. Obě nové katedry by měly mít zhruba 25-30 pracovníků a jsou tedy dostatečně silné, aby mohly fungovat jako samostatné jednotky, přičemž v laboratoři růstových regulátorů zůstane stále zhruba 50 pracovníků," uvedl děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala.

Akademický senát také schválil věcný záměr změny přílohy číslo 1 Statutu PřF UP, díky které se Etická komise PřF zařadí mezi stálé poradní orgány. Schválena byla také novela Statutu Etické komise PřF UP.

Akademický senát vyzval děkana Martina Kubalu a rektora UP Jaroslava Millera, aby se v případě dalšího jednání o zřízení vysokoškolského ústavu drželi základních tezí Memoranda k VŠÚ CATRIN z 29. září 2020, které podepsali děkani osmi fakult UP. Děkana přírodovědecké fakulty akademický senát požádal o podniknutí kroků vedoucích k udržení garancí studijních programů/oborů kmenovými zaměstnanci fakulty v souvislosti s případnými odchody zaměstnanců do jiné organizační součásti UP.

Senátoři byli také seznámeni s výsledky studie „Mortalita ptáků“, která je zaměřena na úhyn ptáků v důsledku kolizí s reflexními plochami budovy PřF.

 

Zpět