Studenti v elektronické anketě vyberou studentského ochránce práv

Repro: Ota Blahoušek
Úterý 16. listopad 2021, 12:44 – Text: Šárka Chovancová

Od dnešního dne mohou studenti v elektronické anketě dát hlas svému studentskému ochránci práv. Studenti nominovali dvě dvojice z řad akademických pracovníků. První dvojici tvoří Taťjana Nevěčná a Roman Kubínek, druhou pak Ivana Fellnerová s Rostislavem Vodákem.

Na základě iniciativy fakultních studentských senátorů byly na zářijovém Akademickém senátu PřF UP vyhlášeny volby na studentského ochránce práv, který bude fungovat jako poradce, mediátor či zprostředkovatel mezi studenty a pedagogy, například při obtěžování či neshodách mezi studenty a pedagogy.

Nominována musela být vždy dvojice kandidátů z řad akademických pracovníků, a to z různých oborů. Dvojice musela mít kandidáta z řad žen a mužů. Kandidáti nesměli být ve funkci prorektora, děkana, proděkana, vedoucího katedry, akademického senátora či členem disciplinární nebo etické komise.

Studenti do 31. října nominovali dvě dvojice: Taťjanu Nevěčnou a Romana Kubínka a Ivanu Fellnerovou s Rostislavem Vodákem. Medailonky kandidátů i rozhovory s nimi najdete na webových stránkách přírodovědecké fakulty. Od 16. do 22. listopadu 2021 do 23:59 pak mohou studenti hlasovat v elektronické anketě pro jednu z nominované dvojice. Odkaz na anketu byl studentům rozeslán e-mailem. Na základě výsledků navrhnou studentští senátoři Akademickému senátu PřF UP vybranou dvojici kandidátů ke schválení.

Zpět