Zbyněk Kurač z PřF získal na mezinárodní konferenci zlaté ocenění

Zbyněk Kurač.
Foto: Šárka Chovancová
Pátek 7. únor 2020, 12:00 – Text: Šárka Chovancová

Zlaté ocenění za nejlepší studentskou práci získal v silné mezinárodní konkurenci Zbyněk Kurač z katedry algebry a geometrie přírodovědecké fakulty na letošním ročníku konference The Fifteenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications (FSTA), která se konala v Liptovském Jánu.

Práce nazvaná Transferově-stabilní agregační funkce na konečných svazech dala vzniknout zajímavé aplikaci, která sleduje vztahy mezi kvalitou a cenou výrobku. „O tom, že bych se takto vysoko umístil, jsem vůbec nepřemýšlel. Samotný fakt, že jsem vyhrál, byl pro mě šok, neměl jsem slov a velice si toho vážím,“ řekl Zbyněk Kurač. Získané ocenění je spojeno s finanční odměnou a pozvánkou publikovat další výsledky v časopisu Axioms.

Práce Transferově-stabilní agregační funkce na konečných svazech pojednává o speciálních typech agregačních funkcí, které využívají jednu z charakteristických vlastností aritmetického průměru o stabilitě vzhledem rovnoměrnému přibližování a oddalování vstupních hodnot.

„Práci jsem napsal společně s doktorandy Tomášem Riemelem a Lenkou Rýparovou ze stejné katedry. Cílem bylo najít nejvhodnější typy svazů, takzvané transferově-stabilní svazy, na kterých lze co nejefektivněji definovat nové speciální agregační funkce. Na základě získaných teoretických výsledků jsme v závěru naší práce přišli s aplikací uplatitelnou nejen v byznysu, ale i v jiných oborech aplikačního charakteru,“ popsal oceněný doktorand.

Aplikace je zaměřena na vztahy mezi kvalitou a cenou výrobku, přičemž na základě vhodně zvolené kvalitativní třídy je možné vytvořit seznam všech potenciálních nákupů několika produktů.

Odborníci na konferenci FSTA diskutovali zejména o analýze či agregaci dat nejrůznějšího charakteru či o predikci vývoje systémů na základě různých matematických modelů. Přístupy založené na teorii agregačních funkcí vhodným způsobem doplňují klasické statistické postupy.

 

Zpět