Standardy studijních programů

pro oblasti vzdělávání:

Informatika

Bakalářské studijní programy:

Navazující magisterské studijní programy:

Doktorský studijní program:

Zdravotnické obory

Bakalářský studijní program:

Navazující magisterský studijní program:

x / Učitelství

Biologie, ekologie a životní prostředí / Učitelství

Bakalářské studijní programy:

Navazující magisterské studijní programy:

 

Fyzika / Učitelství

Bakalářský studijní program:

Navazující magisterský studijní program:

Doktorský studijní program:

 

Chemie / Učitelství

Bakalářský studijní program:

Navazující magisterský studijní program:

Doktorský studijní program:

 

Informatika / Učitelství

Bakalářský studijní program:

Navazující magisterský studijní program:

 

Matematika / Učitelství

Bakalářské studijní programy:

Navazující magisterské studijní programy:

Doktorský studijní program:

 

Vědy o Zemi / Učitelství

Bakalářské studijní programy:

Navazující magisterské studijní programy: