Aktuality VaV

Výzvy

Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

Dne 28.2.2018 bude vyhlášena 4. veřejná soutěž programu EPSILON (TAČR) - více zde

Výzva k podání bilaterálních rakousko-českých projektů ("LA granty") základního výzkumu (Rakouská agentura pro vědu a GA ČR) - termín podání návrhů pondělí 12.3.2018 do 17:00 výzva

Důležité informace

Upozornění pro řešitelé projektů INTER-EXCELLENCE, ČESKO-IZRAELSKÁ, ČESKO-BAVORSKÁ A PODUNAJSKÁ SPOLUPRÁCE pokračujících a končících v roce 2018 čtěte zde

Získané projekty GA ČR pro rok 2018 - přehled

Termín odevzdání ZZ projektů IGA 2017 je 17.3.2018.

Soutěže a ceny

Příjem přihlášek pro 8. ročník soutěže v popularizaci vědy - FameLab je 1.-28. února 2018 - přihláška


Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2018 - podmínky účasti, web


Ceny Alfreda Badera

Uzávěrka přihlášek do soutěže o Cenu za organickou chemii - 15. červen 2018, o Cenu za bioanorganickou a bioorganickou chemii - 31. března 2018. Pravidla pro podávání přihlášek a komise zde