Aktuality VaV

Výzvy

Podpora ERC žadatelů - průběžné podávání
navrhovatel může být ten, kdo ukončil nebo řeší Juiorský grant GAČR - výzva

Dne 1. srpna 2018 byla vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19). Termín podání návrhů je 11. 9. 2018, více informací zde

Dne 2. srpna 2018 byla vyhlášena 5. národní výzva ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Termín podání návrhů je 9.10.2018, více informací zde

Evropská komise vyhlásila nové kolo výzvy Twinning v rámci Horizon 2020 (Identifikátor výzvy WIDESPREAD-03-2018). Podrobnější informace o výzvě naleznete zde, portál účastníků zde.
Návrhy lze podávat do 15. listopadu 2018. Je to velmi zajímavá příležitost, jak se zapojit do projektů Horizon 2020 a získat prostředky na podporu mezinárodní spolupráce se špičkovými zahraničními vědeckými pracovišti.
Na webových stránkách TC AV ČR budou v nejbližší době zveřejněny prezentace ze semináře k výzvě, v případě zájmu je možné zajistit ve spolupráci s pracovníky Technologického centra AV ČR individuální konzultace k této výzvě.

Dne 28.2.2018 byla vyhlášena 4. veřejná soutěž programu EPSILON (TAČR) - více zde.

Důležité informace

Získané projekty GA ČR pro rok 2018 - přehled

Právní oddělení UP prosí, v případě nutnosti kontroly jakékoliv smlouvy vázané na projekt, o dodání veškerých potřebných podkladů jako jsou: návrh projektu, zadávací dokumentaci, smlouvu o podpoře, všeobecné podmínky, závazné parametry, typ soutěže/poskytovatel, rozhodnutí...

Registr smluv - vyhledávání: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani 

Praktické informace pro podávání a řešení projektů GAČR 2019 - přehled

Soutěže a ceny

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense - více zde


Cena Františka Běhounka za rok 2018

Vyhlášení výzvy k nominacím na Cenu Františka Běhounka za rok 2018, případné návrhy prosím předkládejte na VaV Miriam Delongové (miriam.delongova@upol.cz) do 17.9.2018. Více informací zde


Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2018 - podmínky účasti, web

Kurzy pro akademické pracovníky a doktorandy s úvazkem na UP

Bezpečná práce s lasery a jejich využití na UP
Pracovníci společné laboratoře optiky připravili pro zájemce z řad akademických pracovníku a doktorandů s úvazkem na UP vzdělávací kurz o bezpečném zacházení se zdroji laserového záření. Jednotlivé lekce kurzu v celkovém rozsahu 80 hodin se uskuteční od září do prosince 2018 dle harmonogramu. Náplň kurzu zahrnuje teoretickou výuku, praktická laboratorní cvičení, exkurze do laboratoří UP i vybraného externího pracoviště. Podrobnosti sdělí lektorka v pátek 7. září na první lekci, kde bude možné domluvit individuální plán či možnost samostudia v případě souběhu některých lekcí s pracovními povinnostmi. Čas a místo konání lekce upřesníme přihlášeným zájemcům emailem. Na kurz se zájemci mohou přihlásit elektronicky na: alena.jarosova@upol.cz.
Kurz je hrazen z finančních prostředků projektu ESF - Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce.