Péče o zaměstnance

Sociální fond

Pravidla tvorby a užití sociálního fondu na UP jsou stanovena vnitřní normou UP (ke stažení). Na tu navazuje metodický pokyn Postup při poskytování příspěvků, darů a návratných bezúročných půjček ze sociálního fondu UP (ke stažení).
Poskytování příspěvků, darů a návratných půjček ze sociálního fondu PřF UP upravuje rozhodnutí děkana PřF UP, které je k dispozici na úřední desce fakulty.
Zaměstnanci podle stanovených podmínek mohou čerpat příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem a příspěvek na doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění, kulturu a sport, rehabilitace, vitamíny a očkování, příspěvek na stravování. Ze sociálního fondu jsou hrazeny dary k životním i pracovním jubileím, dále jsou z tohoto fondu poskytovány bezúročné návratné půjčky k překlenutí tíživé finanční situace.

Benefity

Další výhody pro zaměstnance UP mimo sociální fond vyplývající ze smluv o partnerské spolupráci jsou řešeny oddělením péče o zaměstnance UP. Nabídku externích partnerů a informace o slevách pro zaměstnance UP v univerzitních zařízeních naleznete zde.

Přírodovědecká fakulta uzavřela s realitní kanceláří DACHI www.dachi.cz (dále RK) Rámcovou dohodu o spolupráci v oblasti realitních a zprostředkovatelských služeb. V rámci této dohody nabízí RK studentům a zaměstnancům PřF za zvýhodněných podmínek po předložení studentské karty nebo zaměstnanecké karty následující služby:

- zprostředkování pronájmu a prodeje nemovitostí
- upřednostnění klientů PřF v případě více zájemců o realitní služby
- nabídka cenově srovnatelných pronájmů s VŠ kolejemi
- sleva ve výši 5 % z nabízených služeb
- bezplatné finanční poradenství včetně vyřízení úvěru a hypotéky

Jak můžete postupovat, chcete-li těchto služeb využít?

Můžete si vybrat z následujících možností:

1.      Vyplnit poptávkový formulář a zaslat e-mailem na adresu marcela.kummerova@dachi.cz 
2. Osobně navštívit RK DACHI v ul. Ztracená 34, Olomouc a obrátit se na realitní poradkyni Marcelu Kummerovou
3. Telefonicky kontaktovat realitní poradkyni Marcelu Kummerovou, tel. 774 322 461
Zvolíte-li některou z výše uvedených možností, je nutné vždy uvést, že jste zaměstnancem nebo studentem PřF a při osobním jednání se prokázat průkazem studenta či zaměstnance.

Máte-li jakékoliv dotazy, připomínky, podnětné návrhy, neváhejte nás kontaktovat na tel. 585 634 003 (D. Petrželová).

Pro děti zaměstnanců

Akce pro děti zaměstnanců

Den dětí s Přírodou

Přírodovědecká fakulta již potřetí uspořádala pro děti svých zaměstnanců u příležitosti oslav Dne dětí odpoledne plné her a zábavy. Pro děti jsou připravovány vědomostní úkoly, úkoly zaměřené na motoriku a fyzickou zdatnost, šikovnost i paměť. Pro vydovádění se nabízí možnost využití nafukovacích atrakcí nebo malování na obličej. Každý rok se svolením rodičů nafotíme děti na tablo ratolestí PřF UP, které je trvale umístěno v prostorách 1. podlaží PřF UP.

Další uskutečněné akce

Výlet u příležitosti Dne dětí na Pustevny, zpříjemněný jízdou lanovkou, pěší túrou na horu Radhošť a prohlídkou kaple sv. Cyrila a Metoděje (květen 2012).

Mikulášování s PřF (prosinec 2009, 2010, 2011, 2012).

Výlet na Macochu spojený s prohlídkou punkevních jeskyní a projížďkou na lodičkách (květen 2011). I navzdory deštivému počasí se výlet dětem i jejich rodičům či prarodičům líbil. Děti uchvátila nejen plavba po Punkvě a krásy jeskyní, ale i řidič autobusu, který svým přístupem k ratolestem překvapil i dospělé.

Výlet "Od vody až ke hvězdám" spojený s okružní plavbou po Baťově kanálu ve Veselí nad Moravou, návštěvou zdejší hvězdárny a prohlídkou skanzenu ve Strážnici (červen 2009).

Jednodenní výlet na SAFARI do Dvora Králové (červen 2008).

Mateřská škola

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci je mateřskou školou pro děti zaměstnanců, Ph.D. studentů UP a veřejnosti. Svou činnost zahájila 1. února 2012. Zařízení je zapsáno v rejstříku školských právnických osob. Zázemí mateřské školy se nachází v prostorách vysokoškolských kolejí J. V. Fischera na ulici Šmeralova 10. Součástí je vlastní oplocená zahrada s výhledem na řeku Moravu.

Organizačně je mateřská škola rozdělena do 2 tříd s kapacitou 50 dětí, zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Při odkladu školní docházky mohou navštěvovat mateřskou školu i starší děti.

S dětmi pracují plně kvalifikovaní pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy v úzké spolupráci s dalšími odborníky Univerzity Palackého v Olomouci.

Další informace o školce najdete na samostatných stránkách: www.ms.upol.cz.

Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci vznikla za podpory projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem "Univerzitní mateřská škola a Klub předškoláků" s reg. č. CZ 1.04/3.4.04/54.00192.

Vzdělávání

Fakulta podporuje vzdělávání zaměstnanců fakulty v oblasti odborné v rámci svých specializací. Další vzdělávání probíhá v oblasti měkkých dovedností, řídicích dovedností, práce na počítači, jazykové přípravy, atp. Probíhá rovněž vzdělávání v oblasti týmové spolupráce formou organizovaných outdoorových aktivit.
V rámci jazykové přípravy nabízí Kabinet cizích jazyků zaměstnancům PřF celoroční kurzy.

Jazykové kurzy

Na PřF UP se jedná o nabídku kurzů angličtiny, zaměřených na rozvoj jazykových dovedností v obecné či akademické oblasti, a kurz češtiny pro cizince. Výuku organizuje a zajišťuje Kabinet cizích jazyků. Všechny kurzy začínají v prvním týdnu výuky v zimním semestru a končí v posledním týdnu výuky v letním semestru. Výuka obvykle probíhá devadesát minut jedenkrát týdně. Aktuální nabídka kurzů angličtiny je k nahlédnutí na stránkách KCJ.

Doktorandi PřF mají rovněž možnost zúčastnit se týdenního intenzivního kurzu angličtiny, který je koncipován jako metodicko-jazyková příprava na povinnou zkoušku PGSAJ.

Společenské akce

Významnou společenskou událostí je tradiční tzv. POSPOS, posemestrální posezení, které bývá pro zaměstnance PřF UP příjemnou tečkou na konci každého semestru. Vždy se koná v červnu a prosinci. Akce se rovněž zúčastňují senioři fakulty.
Ples Přírodovědecké fakulty UP je pořádán desítky let a je jednou z nejvýznamnějších společenských událostí, kterou navštěvují nejen studenti a zaměstnanci fakulty, ale i další zájemci z univezity, spolupracující organizace a široká veřejnost. Navštivte stránky plesu www.plesprf.upol.cz.
K tradičním akcím fakulty patří také Mikulášská nadílka.

POSPOS aneb posemestrální posezení

Významnou společenskou událostí je tradiční tzv. POSPOS, posemestrální posezení, které bývá pro zaměstnance PřF UP příjemnou tečkou na konci každého semestru. Organizování je vždy v rukou vybraného pracoviště/katedry PřF a patří vždy velký dík organizátorům.

ZIMNÍ POSPOS 2007: pod záštitou pracoviště Centrum nanomateriálů, opékalo se prase a podával se vánoční punč.

LETNÍ POSPOS 2008: pod záštitou Katedry ekologie a životního prostředí. Soutěžilo se o nejlepšího "utopence".

LETNÍ POSPOS 2009: Roasted pig garden party - pod záštitou Katedry buněčné biologie a genetiky.

ZIMNÍ POSPOS 2009: pod záštitou Katedry fyzikální chemie, soutěžilo se o nejlepší vánoční cukroví, podával se vánoční punč a zabíjačka.

LETNÍ POSPOS 2010: ve stylu "RETRO" - pod záštitou Katedry geoinformatiky. Soutěžilo se o nejlepší "retrochlebíček". POSPOS se uskutečnil na nádvoří staré budovy děkanátu PřF.

ZIMNÍ POSPOS 2010: "Vánoční jablečné štrúdlování", poprvé v prostorách nové budovy PřF (Envelopa, Olomouc), pod vedením Katedry optiky. Soutěžilo se o nejlepší štrůdl.

LETNÍ POSPOS 2011: téma setkání - "Míchané nápoje všeho druhu" - pod záštitou Katedry zoologie na nádvoří budovy na tř. Svobody.

ZIMNÍ POSPOS 2011: pod záštitou Katedry analytické chemie. Soutěžilo se o nejlepší vánoční salát pod heslem "Bramborověsalátové variace na tisíc a jeden způsobů" a tak proběhla "soutěž ve stolním fotbálku".

LETNÍ POSPOS 2012: organizovala Správa budov s mottem "Jó, třešně nebo jahody zrály..." a s tím související soutěží o nejlepší buchtu nebo koláč.

ZIMNÍ POSPOS 2012: pod záštitou Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky, soutěž proběhla ve znamení řízků pod heslem "Nejsme žádní saláti, proto soutěžíme o nejlepšího řízka".

LETNÍ POSPOS 2013: připravil děkanát spolu se správou budov, motto setkání - "Pobavit se, neformální zábavu mít a možná přijde kouzelník".

ZIMNÍ POSPOS 2013: připravilo studijní oddělení spolu se správou budov, motto setkání - "Variace na mleté maso a masové rolády".

LETNÍ POSPOS 2014: připravila správa budov, motto setkání - "Sladké mámení aneb tvarohové variace".

ZIMNÍ POSPOS 2014: připravila správa budov, motto setkání - "Vepřové hody aneb dobroty z čuníka pro milovníky masa".

LETNÍ POSPOS 2015: připravila správa budov Holice, motto setkání - "Grilované speciality, sýrové a zeleninové mísy".

ZIMNÍ POSPOS 2015: připravila správa budov Envelopa, motto setkání - "Vánoční punčování".

Ples PřF

Ples Přírodovědecké fakulty se stává každoročně jednou z nejvýznamnějších společenských událostí fakulty. Tradičním místem pro konání této společenské události bývaly prostory Regionálního centra v Olomouci a Clarion Congress Hotel Olomouc, nově náš ples pořádáme v hotelu NH Collection Olomouc Congress. Na organizaci plesu se podílejí nejen nadšenci z řad zaměstnanců, ale i samotní studenti. Více informací najdete na stránkách www.plesprf.upol.cz.

Mikuláš nejen pro zaměstnance

K tradičním akcím fakulty jsme přiřadili Mikulášskou nadílku. Mikuláš v doprovodu anděla i čerta potěší svoji nadílkou nejen zaměstnance PřF, ale i studenty.

Sportovní vyžití

Příznivci míčových her (fotbalu, volejbalu, basketbalu, nohejbalu) či tenisu si mohou přijít na své na víceúčelovém hřišti, které se nachází v areálu Přírodovědecké fakulty, ul. Šlechtitelů 27, Olomouc-Holice. Vstup pro zaměstnance, studenty, seniory a absolventy PřF je zdarma. Provozní doba víceúčelového hřiště je pondělí-neděle (kdykoliv). Klíče od hřiště jsou k vyzvednutí a příp. zapůjčení branek a sítě je k dispozici na vrátnici v Holici (tel.: 585 634 960, mobil: 734 391 909).

Vyznavači stolního tenisu si mohou zahrát v prostorách před zadním výtahem na straně učeben v přízemí budovy PřF na 17. listopadu 12, kde je k dispozici stůl na ping pong.

Zaměstnanci mají dále možnost využít široké nabídky sportovních aktivit, které nabízí univerzitní zařízení Akademik sport centrum.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)