Praktické informace

Odkazy

Veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách univerzity. Kliknutím na příslušný odkaz budete přesměrováni na příslušnou stránku.

Podpora akreditací (v přípravě)

V polovině června by mělo být známo, jestli UP získá institucionální akreditaci. V případě udělení institucionální akreditace bude žádosti o akreditaci (oprávnění uskutečňovat studijní programy) schvalovat Rada pro vnitřní hodnocení UP.

Harmonogram

Harmonogram akreditačního řízení na PřF v roce 2018:

Varianta A:

  • 11. 5. 2018 předložení záměrů;
  • 20. 6. 2018 projednání kompletních akreditačních materiálů a podmínek přijímacího řízení příslušnými VPRO.

Varianta B:

  • 9. 9. 2018 předložení záměrů;
  • 11. 9. 2018 projednání kompletních akreditačních materiálů a podmínek přijímacího řízení příslušnými VPRO.

Varianta A umožňuje otevření e-přihlášky od 1. 11. 2018 do 28. 2. 2019. Variantu A musí použít všechny učitelské obory, protože v jejich případě je nutné poslat s předstihem žádost na MŠMT. Volitelně pak mohou variantu A použít (neučitelské) obory, kterým končí platnost akreditace roku 2019 a nově vzniklé programy (např. Data Science nebo Fytopatologie).

Varianta B umožňuje otevření e-přihlášky ve zkráceném intervalu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019. Variantu B musí použít všechny (neučitelské) obory, kterým končí platnost akreditace roku 2019 a které nepoužily variantu A, volitelně pak nově vzniklé programy.

Základní informace

Akreditovat je možné tři typy studijních programů:

  • studijní program bez specializací;
  • studijní program se specializacemi;
  • studijní program zaměřený na vzdělávání a přípravu k profesi učitele (zkráceně učitelský studijní program).

Podrobný popis jednotlivých typů programů spolu s příklady je uveden v dokumentu “Doporučené postupy pro přípravu studijních programů".

Při přípravě akreditace studijních programů musí být respektována pravidla uvedená ve vnitřní normě UP R-B-17/07.

Formuláře

Pro projednání Pedagogickou komisí UP:

Pro žádost o akreditaci:

Pokyny k vyplňování formulářů

Některé údaje je potřeba okopírovat údaje ze standardů studijních programů. Standardy byly jednotlivými pracovišti PřF vytvářeny v loňském roce v souvislosti s žádostí UP o institucionální akreditaci a následně byly schváleny Vědeckou radou PřF UP 6. 12. 2017.

Stavby a rekonstrukce

Informace o již probíhajících, ale i některých plánovaných velkých investičních akcích fakulty najdete na novém webu, který vznikl ve spolupráci oddělení technické podpory, správy budov a oddělení vnitřních a vnějších vztahů. Dočtete se na něm i o případných omezeních, která mohou být se stavební činností spojena. V aktualitách se budou nacházet stručná oznámení o postupu prací u velkých projektů, provozních záležitostech, ale například i zprávy o menších stavebních úpravách.