Úvodní slovo

Členové akademické obce přírodovědecké fakulty již mohou navrhovat kandidáty do fakultního i univerzitního akademického senátu. Volby se uskuteční 5. a 6. dubna, návrhy na kandidáty lze podávat do 2. března do 12:00 v případě senátu fakulty a do poledne 10. března u senátu univerzity.

Termín voleb vyhlásil fakultní senát na svém zasedání již v prosinci, během prvního jednání v letošním roce pak zvolil členy volební komise a jasno je i o přesných termínech a místech voleb. Ty se uskuteční ve středu 5. dubna od 8:00 do 16:00 v hlavní budově na 17. listopadu 12 a ve čtvrtek 6. dubna od 8:00 do 16:00 v areálu v Holici.

"Návrhy se podávají v listinné podobě včetně příslušných podpisů. Podat je lze buď cestou podatelny přírodovědecké fakulty, nebo do schránky Akademického senátu PřF v hlavní budově. Navržení musí být členové akademické obce přírodovědecké fakulty," uvedl předseda fakultního akademického senátu Marek Jukl.

Akademickou obec tvoří studenti zapsaní ke studiu na fakultě, zaměstnanci v pracovním poměru (neplatí DPP, DPČ) v některé z následujících kategorií: profesor (11), docent (12), odborný asistent (13), asistent (14), lektor (15) nebo vědecko-pedagogický pracovník (17). Pokud je někdo současně studentem i akademickým pracovníkem, může kandidovat jen jedenkrát.

Kandidátní listiny budou následující den po uzávěrce přijímání návrhů zveřejněny na webu fakulty. Stávající senátoři vyzvali ke korektní předvolební kampani.

Volby do fakultního akademického senátu se uskuteční již podle nového volebního řádu, jenž vstoupil v platnost 1. ledna. Stávajícím senátorům skončí tříletý mandát 7. května. Akademický senát fakulty má 21 členů, z toho třetinu studentů. Určuje dlouhodobé směřování fakulty, volí děkana, schvaluje rozpočet, rozhoduje o změnách uspořádání fakulty a podobně. Do "velkého" univerzitního senátu vysílá fakulta tři zástupce - dva pedagogy a jednoho studenta.

Vyhlášení voleb naleznete zde. Návrhový list na kandidáty do fakultního senátu naleznete zde, návrhy na kandidáty do univerzitního senátu můžete vyplnit zde. Jmenný seznam členů volební komise je uveden v zápise z lednového zasedání senátu fakulty.

Věda a výzkum

 • Devět milionů korun pro mladé vědce
  Nadační fond Neuron vyhlásil soutěž Neuron Impuls 2017 na podporu originálních a odvážných projektů mladých vědců působících v České republice v základním výzkumu v oborech biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a letos poprvé také Computer Science. O finanční podporu ve výši čtvrt milionu korun mohou soutěžit vědci do 33 let. Ve druhé kategorii vědců do 40 let čeká na úspěšného žadatele podpora do výše 1 milion korun. Žádosti podávejte prostřednictvím jednoduchého webového rozhraní do 31. března. Více informací naleznete zde, dotazy můžete rovněž zasílat na email adela.salacova@nfneuron.cz, tel.: 603 198 036.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Zapsání výsledků studia do STAGu

  Žádáme všechny pracovníky, kteří zapisují výsledky studia do STAGu, aby tak učinili do konce zimního semestru. V pondělí 13. února provedeme analýzu dat, abychom vyhledali studenty s 0 kredity.

 • Utajení závěrečných prací

  Závěrečné práce, u kterých dochází k odkladu zveřejnění, musejí být nově zaslány v tištěné podobě na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Výtisky, které máte nyní na katedrách, prosím odevzdejte na studijním oddělení. To zajistí odeslání dokumentu. Po skončení doby odkladu se výtisk vrátí na fakultu a studijní oddělení jej předá zpět na katedru.

 • Zápis předmětů do informačního systému STAG

  Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2016/2017 se uskuteční od 17. ledna do 20. února. Bližší informace najdete v aktualitách na webových stránkách fakulty.

 • Uzavření ročníku před státnicemi/obhajobou

  Vyzýváme studenty, kteří se přihlásili na státní závěrečné zkoušky nebo obhajoby v lednu a v únoru a ještě nemají uzavřené studium, aby se neprodleně dostavili na studijní oddělení a studium uzavřeli.

 • Přihlášky ke studiu na akademický rok 2017/2018

  Přihlášku ke studiu na příští akademický rok je možné podat pouze elektronicky formou e-přihlášky do 28. února.

 • Pedagogická praxe

  Informační schůzka k 1. souvislé pedagogické praxi studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se koná 20. února. Bližší informace najdete na webových stránkách cpp.upol.cz. Dotazy k pedagogické praxi zasílejte na email: jana.slezakova@upol.cz.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Stipendia pro studijní pobyty na Taiwanu

  Taiwan Scholarship Program je určen studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského studia a pro kurz čínštiny. Podrobné informace naleznete zde.

  Huayu Enrichment Scholarship Program je určen pro zájemce o jednoroční nebo šestiměsíční jazykový kurz čínštiny. Podrobné informace naleznete zde.

  Přihlášky do obou programů je možné zasílat do 31. března.

Provoz fakulty

 • Nové webové stránky

  Naše fakulta v těchto dnech spouští novou webovou prezentaci. Po fakultě tělesné kultury jsme teprve druhou fakultou, která sladila svůj web s vizuálním stylem UP. Nové stránky se od těch dosavadních liší nejen grafickou úpravou, ale mají i novou strukturu přizpůsobenou různým skupinám uživatelů. Ocenit by je měli i ti, kteří je budou navštěvovat z chytrých telefonů a tabletů.

  Technicky správu webu zabezpečuje rektorát, správa obsahu je na fakultě. Vše se stále dolaďuje. V tomto ohledu prosíme o vaši trpělivost, první dny provozu nás mohou upozornit na některé nedostatky. Pokud máte k webu jakékoliv konstruktivní připomínky, doplnění nebo třeba nápad na další vylepšení, kontaktujte tiskovou mluvčí fakulty Martinu Šaradínovou (martina.saradinova@upol.cz) nebo vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů Dagmar Petrželovou (dagmar.petrzelova@upol.cz). V oblasti studijních záležitostí bude editorem Jitka Mayerová (jitka.mayerova@upol.cz). Doufáme, že si na novinku rychle zvyknete a budete ji považovat za přínosnou.

 • Školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obsluze a manipulaci s tlakovými lahvemi a nádobami na technické a medicinální plyny - provozní a technická pravidla

  Pro zaměstnance, kteří vykonávají uvedené pracovní činnosti, jsme zajistili pravidelné školení a přezkoušení formou písemného testu. Cena školení s tříletou platností se bude pohybovat kolem 300 korun na osobu. Přihlásit se můžete na jakýkoli ze tří možných termínů, které jsou uvedeny níže. Jedno ze školení se uskuteční také v Holici, abychom vyšli maximálně vstříc pracovníkům v tomto areálu.

  20. února9:00-11:30v aule přírodovědecké fakulty, tř. 17. listopadu 12
  22. února9:30-12:00v učebně SE 501 přírodovědecké fakulty v Holici, Šlechtitelů 27
  23. února7:30-9:30v aule právnické fakulty, budova B, tř. 17. listopadu 6

Studenstké spolky

 • POSPOL

  I v letním semestru pořádá POSPOL fakultní ligu stolního tenisu. Přihlásit se můžete vyplněním formuláře na webu.

  POSPOL přijme do svých řad na nejrůznější pozice aktivní studenty, kteří se nebojí vystoupit z řady a chtějí na VŠ udělat více, než "jen" získat titul. Přihlásit se můžete ve formuláři na webu.

Různé

 • Podnikavá hlava 2017

  Vědeckotechnický park UP vyhlásil již po osmé soutěž Podnikavá hlava o nejlepší podnikatelský záměr. Autoři zajímavých podnikatelských idejí se mohou do soutěže přihlásit do 30. dubna do 16:00. Ti nejlepší získají finanční odměnu, cenné rady odborníků z praxe a zázemí při rozjezdu podnikání. Více informací naleznete na podnikavahlava.cz.

 • Ozvěny Gaudeamu Praha

  Poděkování za účast a skvělou spolupráci patří všem účastníkům letošního pražského Gaudeamu, kteří vzorně reprezentovali fakulty naší alma mater. Na veletrhu v Praze se představilo 193 různých vzdělávacích institucí, z toho 72 univerzit a vysokých škol. Vystavovatelé přijeli z České republiky a dalších 17 zemí. Zastoupení zde mělo více než 300 fakult a 3 500 českých i zahraničních studijních oborů. Za oba dny akci navštívilo přes 10 000 návštěvníků.

  Další Gaudeamy se uskuteční na podzim, 27. a 28. září v Nitře a od 30. října do 3. listopadu na výstavišti v Brně. Organizátoři zvažují rovněž účast na listopadovém veletrhu ProEduco v Košicích. Na příští ročník pražského Gaudeamu se můžeme těšit opět za rok v lednu 2018.

  Materiály, které z akce zůstaly, si můžete vyzvednout na vrátnici.

 • Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 17. února.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 31. ledna 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-17/1-SR - Novela č. 1 směrnice rektorky UP č. B3-04/5 Pravidla kontrolní činnosti na UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)