Úvodní slovo

Na přírodovědecké fakultě se již rozjíždějí projekty Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, které uspěly v dosavadních výzvách. Zástupci šesti kateder se podílejí na třech didaktických projektech a dosud největší podporu získal projekt RCPTM zaměřený na vývoj hybridních nanomateriálů pro aplikaci v obnovitelných zdrojích energie. Zatím velmi dobře si stojí projekty "excelentního výzkumu", které podala RCPTM i CRH.

Už na počátku listopadu odstartoval celouniverzitní projekt Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Přírodovědecká fakulta má na starosti specifický cíl s názvem Člověk a příroda. Cílovou skupinou jsou učitelé fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a částečně matematiky ze základních škol. "V hodinách těchto učitelů provedeme videohospitace a na jejich základě se bude následně výuka hodnotit. Smyslem je poskytnout učitelům i další alternativy výuky a vytvořit jim zpětnou vazbu.  Připravíme pro ně i ukázkové hodiny v Pevnosti poznání a ekologickém středisku Sluňákov," uvedl Jan Říha z katedry experimentální fyziky, jenž má zapojení přírodovědecké fakulty na starosti. Celkem se na něm bude v následujících letech podílet zhruba 20 akademiků z fakulty, k dispozici budou mít podporu ve výši zhruba devíti milionů korun.

Od začátku letošního roku se obdobně velký tým a s obdobnou finanční podporou podílí na projektu Ostravské univerzity PŘÍRODA - PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel. I v něm je smyslem posílit kompetence učitelů přírodovědných předmětů na základních školách, tentokrát s využitím videokonferencí. Pro učitele rovněž vzniknou motivační spoty.

Zatraktivnit výuku přírodovědných předmětů na základních školách si klade za cíl i projekt Západočeské univerzity Plzeň, na němž naše fakulta rovněž participuje.  Cílem je vytvořit za účasti čtyř vysokých škol, učitelů základních škol a neziskových organizací společenství praxe, zatraktivnit výuku, provést výzkum nových metod vzdělávání či forem výuky i dát návrhy na inovace učebních jednotek.

V konkurenci více než stovky projektů "excelentních týmů" uspěl projekt RCPTM. Má přinést Významný pokrok ve vývoji technologií, které umožní účinné štěpení molekul vody a získání vodíku coby významného udržitelného zdroje energie. Problematice se věnuje tým vedený světově respektovaným vědcem v oblasti materiálové chemie, fotoelektrochemie a obnovitelné energie Patrikem Schmukim. Obě fakultní vědecká centra také bedlivě sledují posuzování projektů v rámci výzvy Excelentní výzkum, kde se po prvním kole hodnocení nacházejí na nadějných pozicích z celkem 130 hodnocených projektů.

Věda a výzkum

 • Cena Ignaze L. Liebena 2017
  Rakouská akademie věd vyhlásila soutěž pro mladé vědce do 40 let, kteří poslední tři roky pracují v Rakousku nebo v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, České Republice, Maďarsku, Slovensku či ve Slovinsku, mají ukončená doktorská studia a v oborech molekulární biologie, chemie nebo fyzika dosáhli významných vědeckých úspěchů. Ocenění představuje peněžní částku 36.000 USD. Uzávěrka přihlášek je 15. dubna. Podrobné informace najdete zde.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Zápis předmětů do informačního systému STAG

  Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2016/2017 končí 20. února. Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 17. března. Po tomto termínu je možná úprava rozvrhu pouze na základě žádosti schválené vedoucím katedry, případně vyučujícím.

 • Přihlášky ke studiu na akademický rok 2017/2018

  Přihlášku ke studiu na příští akademický rok je možné podat pouze elektronicky formou e-přihlášky do 28. února.

 • Promoce

  Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 26. - 30. června. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty začátkem června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také koncem března vyzvednout své diplomy.

 • Uznání předmětů

  Žádáme studenty, kteří podávali žádost o uznání předmětů, jež splnili v předchozím studiu, aby se dostavili na studijní oddělení pro Rozhodnutí o uznání předmětů nejpozději do konce února a následně si výsledky uznaných předmětů nechali zapsat a potvrdit do indexu.

 • Imatrikulační slib

  Žádáme studenty prvních ročníků, aby si na studijním oddělení u své studijní referentky vyzvedli imatrikulační slib.

 • Hlasování o Fakultu roku

  Do 28. února mohou studenti a absolventi, kteří ukončili bakalářské nebo magisterské studium v uplynulých 24 měsících, hlasovat pro svou fakultu. Podmínkou je vyplnit elektronický dotazník s 24 otázkami, které zjišťují názory studujících a čerstvých absolventů na kvalitu výuky a prostředí pro výuku na naší fakultě. V minulém roce jsme mezi přírodovědeckými fakultami skončili na třetím místě. Další informace najdete zde.

 • Soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách

  Již po čtvrté vyhlásila společnost CRYTUR ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Finanční odměna je připravena pro autory tří vítězných magisterských prací i jejich školitele. Až do 15. května je možné do soutěže přihlásit diplomovou práci vypracovanou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, podanou k obhajobě letos v období od 1. ledna do 30. června. Vice informaci najdete zde.

Provoz fakulty

 • Zaměstnanecké benefity
  Na univerzitních webových stránkách je uvedena kompletní nabídka benefitů pro zaměstnance UP. Novinkou je velmi výhodná nabídka mobilních služeb poskytovaných společností CellBest, s.r.o. Ceník služeb a pokyny k využití nabídky naleznete zde.
 • Čeština pro cizince
  Kabinet cizích jazyků nabízí kurz Čeština pro cizince, který je určen všem zahraničním pracovníkům a studentům naší fakulty. V případě zájmu kontaktujte přímo vyučující, e-mail: helena.kadlecova@upol.cz.

Akademický senát PřF UP

 • Volby do Akademického senátu PřF UP a do Akademického senátu UP na PřF se uskuteční ve středu 5. dubna od 8:00 do 16:00 v hlavní budově na 17. listopadu 12 a ve čtvrtek 6. dubna od 8:00 do 16:00 v areálu v Holici.
  Návrhy na kandidáty se podávají v listinné podobě včetně příslušných podpisů, a to buď cestou podatelny přírodovědecké fakulty, nebo do schránky Akademického senátu PřF v hlavní budově. Navržení musí být členové akademické obce přírodovědecké fakulty, tj. studenti zapsaní ke studiu na fakultě, zaměstnanci v pracovním poměru (neplatí DPP, DPČ) v některé z následujících kategorií: profesor (11), docent (12), odborný asistent (13), asistent (14), lektor (15) nebo vědecko-pedagogický pracovník (17). Pokud je někdo současně studentem i akademickým pracovníkem, může kandidovat jen jedenkrát. Uzávěrka návrhů je ve čtvrtek 2. března ve 12:00 pro kandidáty do fakultního senátu a v pátek 10. března ve 12:00 pro kandidáty do univerzitního senátu.Vyhlášení voleb naleznete zde. Návrhový list na kandidáty do fakultního senátu naleznete zde, návrhový list na kandidáty do univerzitního senátu zde.

Různé

 • Ples Přírodovědecké fakulty UP

  Netrpělivě očekávaný Ples Přírodovědecké fakulty UP se nezadržitelně blíží, a proto ve čtvrtek 23. února spouštíme prodej vstupenek. Můžete si je pořídit na oddělení vnějších a vnitřních vztahů (6.011 u Mgr. Dagmar Petrželové nebo 6.010 u Mgr. Magdalény Ondrušákové), v pokladně Pevnosti poznání a UPointu. Ceny jsou stejné jako loni, tedy 220 korun za vstupenky na stání a místa na sezení pořídíte od 290 do 350 korun. Ples se koná 18. března v NH Collection Olomouc Congress a můžeme už prozradit i jméno moderátora! Bude jím věčně usměvavý moderátor Branek Bodů Vteřin a dalších pořadů České televize a také vášnivý rybář Jan Smetana. Další informace o plese najdete zde, informace průběžně aktualizujeme.


 • FameLab - bavme se vědou 2017

  Chcete sdílet své zapálení pro vědu s okolním světem? Zajímá vás popularizace a komunikace vědy? Zkuste účast v mezinárodní soutěži FameLab. Soutěžící mají tři minuty na to, aby vysvětlili publiku i porotě vědecké téma, které si sami vyberou, bez použití projektoru. Povolené pomůcky jsou jen takové, které si soutěžící dokáže na jeviště sám přinést a také po vystoupení odnést. Vítěz/ka národního finále reprezentuje Českou republiku v anglickém Cheltenhamu.
  FameLab účastníkům nabízí šanci zlepšit své schopnosti v oblasti popularizace vědy a komunikace s médii. Soutěžit mohou pracující nebo studenti v oblasti přírodních i technických věd, inženýrství, medicíny nebo matematiky starší 21 let. Vyplněnou přihlášku na březnové klání zašlete do 27. února na email: famelabcz@gmail.com. Podrobné informace, praktické tipy a vystoupení z minulých ročníků naleznete zde. Dotazy posílejte na email: dasa.sephton@britishcouncil.cz nebo volejte na: 605 882 555.

 • Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 3. března.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 8. února 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
B3-17/1-RR - Plán kontrolní a auditní činnosti na UP v roce 2017

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)