Fakultní ples se blíží, vstupenky jsou v prodeji

Nejen tancem se budou bavit hosté Plesu Přírodovědecké fakulty UP, který se uskuteční 18. března od 19:00 v NH Collection Olomouc Congress. O dobrou zábavu se bude starat kromě hudebních kapel také moderátor Jan Smetana a na programu bude například i kouzelnická show nebo módní přehlídka společenských a svatebních šatů.

"Vstupenky si můžete zakoupit v hlavní budově fakulty na oddělení vnějších a vnitřních vztahů, v pokladně Pevnosti poznání, UPointu  a vyčlenili jsme i tři dny pro prodej v areálu v Holici. Ceny jsou stejné jako loni, tedy 220 korun za vstupenky na stání a místa na sezení pořídíte od 290 do 350 korun," uvedla vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů Dagmar Petrželová. Podrobné časy a místa prodeje najdete zde. Vstupenky jsou slosovatelné, obdobně jako v předchozích letech se chystá bohatá tombola. 

Průvodcem večera bude sportovní redaktor a moderátor Branek Bodů Vteřin a dalších pořadů České televize Jan Smetana.  Tento absolvent Univerzity Palackého má kromě sportu blízko i k přírodě. "Dokážu prosedět hodiny u vody a pozorovat hladinu. Když zrovna nerybařím, tak běhám. Běhám hodně a rád, bez ohledu na počasí. A když už jsme u toho počasí - ze všeho nejraději si sednu na terásku našeho domu a za svitu slunce si vychutnávám kávu. U toho plánuju, co ještě zasázíme na zahradu a jak budeme natírat pergolu," prozradil na sebe věčně usměvavý "sporťák".

O hudební doprovod se stejně jako loni postarají kapely Kanci paní nadlesní a ExStres. Návštěvníci se mohou těšit i na ukázky standardních a latinskoamerických tanců v podání Lenky Dobešové a Jakuba Janků z tanečního klubu Olymp Olomouc, módní přehlídku společenských a svatebních šatů svatebního salonu Mona nebo kouzelnické kousky Štěpána Šmída.

Další informace o plese najdete zde, stránku průběžně aktualizujeme. Generálním partnerem je společnost Hella Autotechnik Nova.

Věda a výzkum

 • Obhajoby projektů IGA se budou konat v úterý 21. března 2017 od 08.30 hod v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty, místnost 6.014.

 • Grantová agentura české republiky vyhlásila veřejnou soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní projekty 2018. Vstup do aplikace pro podání návrhů i formuláře požadovaných příloh naleznete po rozkliknutí výše uvedených aktivních odkazů. Návrhy projektů zasílejte Mgr. Michaele Kratochvílové na email: michaela.kratochvilova@upol.cz průběžně, nejpozději do 30. března, aby bylo možné zajistit včasné podání vašeho návrhu datovou schránkou.

 • Nadační fond Univerzity Palackého již po třetí podpoří umělce, kreativce, badatele a inovátory z řad studentů magisterských a doktorských programů všech fakult. V aktuální výzvě pro akademický rok 2017/2018 mohou zájemci získat peníze na své mezinárodní projekty. Fond každým rokem rozděluje mezi studenty zhruba osm set tisíc korun. O podporu Nadačního fondu UP je možné žádat do 20. března. Veškeré informace, včetně jednoduché elektronické žádosti, naleznete zde. Dotazy je možné posílat také na adresu koordinátorky: dita.palascakova@upol.cz.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Úprava rozvrhu na letní semestr
  Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 17. března. Po tomto termínu je možná úprava rozvrhu pouze na základě žádosti schválené vedoucím katedry, případně vyučujícím.

 • Promoce
  Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 26. - 30. června. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty začátkem června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení.

 • Vyzvednutí diplomů
  Absolventi bakalářského a navazujícího magisterského studia, kteří  složili státní závěrečné zkoušky v lednu a únoru 2017, si mohou vyzvednout diplomy nejdříve koncem března.

 • Uznání předmětů
  Žádáme studenty, kteří podávali žádost o uznání předmětů, jež splnili v předchozím studiu, aby se dostavili na studijní oddělení pro Rozhodnutí o uznání předmětů nejpozději do konce března a následně si výsledky uznaných předmětů nechali zapsat a potvrdit do indexu.

 • Uzavření studia před SZZ
  Upozorňujeme studenty, kteří chtějí skládat státní závěrečné zkoušky v květnu a červnu, že musí uzavřít studium minimálně tři týdny před jejich termínem. K uzavření studia je třeba dostavit se na studijní oddělení s indexem, ve kterém budou zapsány a potvrzeny všechny výsledky. Studenti by si také měli zkontrolovat, zda mají všechny výsledky zapsány v informačním systému Stag.

 • Hlasujte pro svou fakultu!
  Pokud jste se ještě nestihli podělit o své názory na studium na naší fakultě v prestižní anketě určené pro studenty a absolventy, kteří ukončili bakalářské nebo magisterské studium v uplynulých 24 měsících, máte ještě možnost. Organizátoři prodloužili hlasování až do konce března. Hlasovat můžete zde. V minulém roce jsme mezi přírodovědeckými fakultami skončili na třetím místě, letošní výsledek je opět ve vašich rukou. Podrobné informace najdete zde.

 • Nabídka stáží v Evropském parlamentu
  Poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA vypsala nové výběrové řízení na studentské stáže ve své kanceláři v Evropském parlamentu. Šesti až osmitýdenní stáže jsou určeny zájemcům s ukončeným vysokoškolským vzděláním alespoň na úrovni bakalářského stupně, kteří si chtějí prohloubit své znalosti o fungování Evropského parlamentu a poznat jeho každodenní činnost v praxi. Podrobné informace o podmínkách výběrového řízení a náplni práce stážistů naleznete zde. Uzávěrka přihlášek je 7. dubna.

Akademický senát PřF UP

 • Volby do Akademického senátu PřF UP a do Akademického senátu UP se na naší fakultě uskuteční ve středu 5. dubna od 8:00 do 16:00 v hlavní budově na 17. listopadu 12 a ve čtvrtek 6. dubna od 8:00 do 16:00 v areálu v Holici. Kandidátní listina pro volby do AS PřF UP je zveřejněna zde.
  Uzávěrka návrhů pro kandidáty do univerzitního senátu je v pátek 10. března ve 12:00
  . Vyhlášení voleb naleznete zde, návrhový list na kandidáty do univerzitního senátu zde.

Provoz fakulty

 • Možnost stravování v areálu fakultní nemocnice
  Zaměstnanci naší fakulty, kteří pracují na lékařské fakultě nebo v areálu fakultní nemocnice, mají od 6. února možnost objednat si obědy z nabídky univerzitní menzy. Z důvodu omezených prostor není v areálu provozována klasická jídelna, ale jen výdejna stravy v jídlonosičích. Jedná se o řešení, které se bude časem vyvíjet jak s ohledem na stravovací prostory tak i na možné rozšíření výdeje na studenty. Výběr jídel lze provést standardně on-line v systému Kredit (např. přes Portál UP) jako u ostatních strávníků menzy a na konci měsíce je odebraná strava zúčtována v rámci výplat. Při objednání je třeba zvolit správnou variantu výdejny s názvem Rozvoz LF a FZV. Prozatím je nabídka omezena na dva druhy jídla, které je sestaveno speciálně pro převoz, polévka je v tuto chvíli povinnou součástí obědů. Menza zapůjčuje strávníkům své jídlonosiče, oběd předá zaměstnanci pracovník fakultní nemocnice ve stanoveném čase a místě. Jídlo dovezou teplé.
  V případě předpokládaného zájmu o využití této nabídky kontaktujte, prosím, Mgr. Dagmar Petrželovou na e-mailu dagmar.petrzelova@upol.cz. Orientační počet strávníků za PřF UP na výdejnu Rozvoz LF a FZV musíme předem nahlásit.

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místo referenta/referentky studijního oddělení. Výběrové řízení je do 15. března vyhlášeno pouze pro zájemce z naší fakulty (případně jiných fakult UP). Nebude-li pozice do uvedeného termínu obsazena, nabídka bude zveřejněna i pro zájemce mimo UP do 31. března. Nabídky posílejte výhradně elektronicky na email: jiri.mazal@upol.cz. Podrobné informace o pracovní pozici naleznete zde.

 • Upozorňujeme, že od 14. do 21. srpna budou plně obsazeny všechny ubytovací kapacity kolejí v areálu Envelopa (koleje Generála Svobody, J. L. Fischera, Bedřicha Václavka, Šmeralovy, 17. listopadu) a koleje Evžena Rošického. Za podpory Univerzity Palackého se v tomto termínu uskuteční šestidenní Celostátní fórum mládeže. V případě zájmu o ubytování bude možné využít pouze limitovanou ubytovací kapacitu na koleji v Neředíně a ve Chválkovicích.

Studentské spolky

 • UP Crowd organizuje další přednáškový večer z cyklu Science Café. Doktor Jan Strojil z Ústavu farmakologie lékařské fakulty bude 14. března od 18:00 přednášet v Coffee Library ve Zbrojnici. Stavte se na kafe a zajímavou přednášku, večer bude věnovaný osudu léčiv v těle a tomu, jak a proč nám některé léky (ne)fungují. Akci sledujte na facebooku UP Crowd.

Různé

 • Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 17. března.

Nové vnitřní předpisy

 • Dnem 24. února 2017 nabývají účinnosti následující normy UP:
  B3-17/3-RR - Rozhodnutí rektora UP o užívání budovy Aplikačního centra BALUO
  B3-17/2-SR - Dodatek č. 7 ke směrnici rektora UP č. B3-13/7-SR Zásady studentské grantové soutěže na UP (úplné znění) - Seznam schválených projektů v roce 2017

 • Dnem 2. března 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B3-17/2-RR - Ubytovací stipendia na UP na období leden-červen 2017

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)