Úvodní slovo

Počet přihlášek ke studiu je srovnatelný s loňským rokem

Přírodovědecká fakulta se těší stabilnímu zájmu ze strany uchazečů. Studijní oddělení přijalo pro akademický rok 2017/2018 celkem 3494 přihlášek ke studiu, loni jich v prvních kole přišlo 3667. U bakalářských studijních oborů jsme zaznamenali meziroční pokles o téměř 200 přihlášek, u navazujícího magisterského studia jejich počet naopak mírně vzrostl.

"Zájem uchazečů považuji za setrvalý. Jsme rádi, že avizovaný nižší počet maturantů se nás výrazněji nedotkl. Uvidíme, kolik zájemců nakonec ke studiu nastoupí, počty přijímaných studentů budou obdobné jako loni," uvedl proděkan pro studijní záležitosti Roman Kubínek.

Přírodovědecká fakulta nabízí více než stovku oborů z různých oblastí matematiky a informatiky, fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi. Na studijní oddělení přišlo do konce února pro bakalářské studium 2755 přihlášek, loni jich bylo 2952. Obdobně jako v minulých letech přišlo nejvíce přihlášek na obor Molekulární a buněčná biologie, celkem jich bylo 237. Na pomyslném druhém místě je se 181 přihláškami Biochemie, k velmi žádaným oborům patří i Experimentální biologie. "Skokanem roku" se stala Environmentální studia a udržitelný rozvoj, počet přihlášek narostl z loňských 37 na letošních 93.

Naopak větší pokles zaznamenala například Aplikovaná informatika, kde ale od letošního roku platí nová kritéria pro přijímací řízení. "Studentů zde bude zřejmě v porovnání s loňským rokem méně, na druhé straně se vyloučí studenti s nulovým kreditem, jichž bylo právě u oborů bez přijímacích zkoušek v minulosti nejvíce. Je to v souladu s koncepcí, kterou jsme si stanovili," doplnil Kubínek.

V porovnání s předchozím rokem bude omezeno druhé kolo přijímacího řízení. To se nově nebude týkat navazujícího magisterského studia, ale pouze některých bakalářských oborů, v nichž nebude po prvním kole naplněna kapacita. Jedná se hlavně o matematické a fyzikální obory.

Univerzita Palackého k 28. únoru registrovala 25 444 přihlášek ke studiu, v předchozím roce jich bylo 27 899.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

 • Zápis předmětů na letní semestr - úprava rozvrhu
  Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 17. března. Po tomto termínu je možná úprava rozvrhu pouze na základě žádosti schválené vedoucím katedry, případně vyučujícím.

 • Promoce
  Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 26. - 30. června. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty začátkem června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také koncem března vyzvednout své diplomy.

 • Agendu studijních programů Chemie, Fyzika a Ekologie převzala dočasně paní Ludmila Mozgová, e-mail: ludmila.mozgova@upol.cz

 • Ph.D. studenti, kteří úspěšně ukončili studium v období prosinec 2016 až únor 2017 a nebudou se účastnit červnových promocí, si mohou diplom vyzvednout na oddělení vědy a výzkumu na rektorát u Mgr. Vladimíry Kalové.

 • Celoživotní vzdělávání
  Studenti celoživotního vzdělávání, kteří úspěšně ukončili studium v období prosinec 2016 až únor 2017, si mohou na studijním oddělení u Mgr. Martiny Karáskové vyzvednout Osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

 • Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network hledá 12 doktorandů pro školení neinvazivních metod pro zobrazování biologických procesů v reálném čase - Multilevel Bioimaging v rámci projektu: Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease.  Podrobné informace naleznete zde.

 • Krátkodobá stipendia DAAD-Informationszentrum Prag
  Uzávěrka pro přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD-Informationszentrum Prag (German Academic Exchange Service) byla stanovena na 1. května pro následující typy studijních programů, které budou realizovány od prosince 2017 do května 2018:
  - výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců (Kurzstipendien)
  - výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v délce 1-3 měsíce
  - nová pozvání pro bývalé stipendisty v délce 1-3 měsíce
  Podrobné informace naleznete zde.

 • Stipendia v Koreji
  Velvyslanectví Korejské republiky oznámilo nabídku dvou stipendií k absolvování navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole v Koreji. Nabídku oborů studia, vysokých škol a další podrobné informace naleznete zde.

 • Mladá dynamicky se rozvíjející univerzita Ton Duc Thang v Ho Či Minově městě ve Vietnamu hledá akademické i výzkumné pracovníky a odborníky všech vědních disciplín. Vhodní kandidáti jsou absolventi doktorských studijních programů různých vědních oborů, zejména infometrie (scientometrie, bibliometrie, informační věda, vědní politika), geografických informačních systémů, informační technologie, statistiky, ekonomiky, managementu (sport, marketing, pohostinství, mezinárodní obchod), společenských věd, práva a farmacie. Nejkratší doba působení na univerzitě je 12 měsíců. Podrobné informace naleznete zde.

Akademický senát PřF UP

 • Volby do Akademického senátu PřF UP a do Akademického senátu UP na PřF se uskuteční ve středu 5. dubna od 8:00 do 16:00 v hlavní budově na 17. listopadu 12 a ve čtvrtek 6. dubna od 8:00 do 16:00 v areálu v Holici.
  Kandidátní listiny pro volby do AS PřF UP i do AS UP na PřF UP jsou zveřejněny na stránce Akademického senátu PřF UP. Prezentace kandidátů budou na téže stránce dostupné od 24. března.

Provoz fakulty

 • S účinností od 8. března platí změna názvu katedry rozvojových studií. Nově se jmenuje katedra rozvojových a environmentálních studií

Studentské spolky

 • Spolek POSPOL děkuje všem účastníkům úterního běhu, který se konal u příležitosti Mezinárodního dne π. Gratulujeme Danielu Raškovi (čas 10:08), Pavlu Dvořákovi (10:09) a Davidu Královi (10:28) k výborným výsledkům a umístění na stupních vítězů.

 • Katedra experimentální fyziky ve spolupráci se Společnou laboratoří optiky a spolkem UP Crowd pořádá přednášku, na které vystoupí Bruno Leibundgut, bývalý vědecký ředitel Evropské jižní observatoře a člen nobelovského týmu High-Z Supernova Search. Přednáška na téma Observing with ESO telescopes se bude konat v úterý 21. března od 14:00 v aule přírodovědecké fakulty. Všichni jste srdečně zváni!

Různé

 • Parky v pohybu
  Přijďte si zdarma zacvičit do olomouckých parků s vyškoleným instruktorem
  . Od 21. března do poloviny července na vás vždy od pondělí do čtvrtku čeká 50 minutové cvičení. Program je vhodný pro začátečníky, sraz je vždy u altánu ve Smetanových sadech. Čtvrteční hodiny budou vedeny v angličtině. Podrobné informace naleznete zde. Případné dotazy pište na parkyvpohybu@gmail.com nebo volejte na 739328684.

 • Velikonoční výlet na hrad Bítov s možností plavby po Vranovské přehradě
  Jarní procházka téměř nedotčenou přírodou Národního parku Podyjí, návštěva rozhledny Rumburak, hradu Bítov, hradní zříceniny Citov a místního pivovaru, plavba lodí po Vranovské přehradě, to vše navodí velikonoční atmosféru. Přidáte se? Výlet se uskuteční 14. dubna, cena je 430,- Kč, přihlásit se můžete na email: z.loutocka@upol.cz. Podrobné informace najdete zde.

 • Blue World Institute hledá dobrovolníky pro výzkum delfínů
  Blue World Institute of Marine Research and Conservation provádí výzkum divokých delfínů skákavých již 29 let. Jeden z hlavních chorvatských výzkumných týmů pracuje na ostrově Veli Lošinj. Řada dobrovolníků každoročně pomáhá s výzkumem kytovců i jiných organismů Jaderského moře i se vzděláváním veřejnosti a zvyšováním povědomí o dané problematice. Také letos budou mít zájemci možnost se do aktivit této neziskové organizace zapojit. Podrobné informace naleznete zde nebo na webové stránce Blue World Institute.

 • Našim akademickým pracovníkům tlumočíme prosbu studentky pedagogické fakulty UP Anny Rapantové o vyplnění krátkého dotazníku, kterým sbírá data pro svou diplomovou práci na téma Autopercepce hlasových poruch u akademických pracovníků. Řada výzkumů v této oblasti byla cílena na učitele mateřských, základních a středních škol, akademičtí pracovníci byli v tomto směru zatím opomíjenou skupinou. Vyplnění dotazníku je anonymní, netrvá více než 5 minut, odpovědi budou použity pouze pro vypracování vědecké práce.

Nové vnitřní předpisy

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaregistrovalo dne 1. března 2017 níže uvedené vnitřní předpisy UP:
  A-1/2017 - Statut UP
  A2-2017 - Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP
  Oba předpisy nabývají účinnosti dnem 8. března 2017.

 • Dnem 15. března 2017 nabývá účinnosti následující norma UP:
  B3-17/3-SR - Novela č. 2 SR B3-04/5 - Pravidla kontrolní činnosti na UP

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)