Úvodní slovo

Noví proděkani se ujali funkcí

Děkan přírodovědecké fakulty Martin Kubala jmenoval do funkce členy svého proděkanského týmu. Zatím jich je pět, do budoucna by se ale jejich počet mohl ještě zvýšit. Nový děkan vede fakultu od 1. února.

Statutárním zástupcem děkana a proděkanem pro mezinárodní záležitosti je Miloslav Dušek z katedry optiky. Proděkanem pro vědu a výzkum se stal Karel Lemr z katedry analytické chemie, studijní záležitosti má nově na starosti Eduard Bartl z katedry informatiky a proděkanem pro vnější vztahy byl jmenován Karel Hron z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky. Specifické otázky spojené s chodem vědeckých center fakulty bude řešit Libor Kvítek z katedry fyzikální chemie a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

"Cením si toho, že se povedlo v týmu namíchat zkušené borce se zástupci mladší generace, která bude fakultu táhnout v budoucnu. V nejbližších týdnech se chceme seznámit s chodem děkanátu, zanalyzujeme si veškerou agendu a pravděpodobně tým ještě doplním," uvedl Kubala.

Novou pozicí je proděkan pro transfer technologií. "Doufám, že tato pozice bude mimo jiné užitečná k tomu, aby se centra více propojila s fakultou. Budu se snažit k tomu přispět," řekl proděkan Kvítek.

"Je třeba vytvořit synergii nejen mezi Holicí a Envelopou, ale i mezi vědci, učiteli i administrativním aparátem," doplnil nový proděkan pro vědu a výzkum Lemr.

S výjimkou Miloslava Duška zastávají všichni proděkanské role poprvé. Svůj proděkanský tým představil děkan i na nedávném jednání akademického senátu přírodovědecké fakulty.

Věda a výzkum

V pořadí 4. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena 28. února. Oznámení o vyhlášení soutěže zveřejnila Technologická agentura ČR na svém webu. Více informací k veřejné soutěži, soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže bude uvedeno v Zadávací dokumentaci spolu se strukturou elektronického návrhu projektu a s podmínkami pro jeho podání v den vyhlášení veřejné soutěže.

Veřejná soutěž programu Národního centra kompetence 1 bude vyhlášena 28. března. Klíčové parametry jsou dostupné na webu TA ČR, souhrnné informace najdete zde.

Prosíme řešitele projektů IGA 2017, aby závěrečné zprávy odevzdali do 17. března.

Smlouvy ke kontrole pro právní oddělení předkládejte alespoň se čtrnáctidenním předstihem.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Zápis předmětů na letní semestr

Zápis předmětů na letní semestr je povolen do 18. února. Po tomto termínu je možné provádět drobné úpravy rozvrhu pouze na studijním oddělení, a to do 15. března.

Promoce

Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 25. - 30. června. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také koncem března vyzvednout své diplomy.

Přihlášky ke studiu na akademický rok 2017/2018

Přihláška ke studiu na akademický rok 2018/2019 se podává přes tzv. e-přihlášku nejpozději do 28. února.

Zapsání výsledků studia do STAGu

Žádáme všechny pracovníky, kteří zapisují výsledky studia do STAGu, aby tak učinili do konce zimního semestru, tedy 11. února, kvůli kontrole studia a zjištění počtu studentů s nula kredity.

Stipendia čínské vlády

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019 a také ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v témže akademickém roce. Termín pro odevzdání přihlášek je do 19. února 2018 do 15:00 na ministerstvo školství. Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Provoz fakulty

Upozornění mezifakultním studentům

Na základě rozhodnutí děkana filozofické fakulty Zdeňka Pechala bude z důvodu stěhování a dokončování rekonstrukce budov na Křížkovského 10 začátek letního semestru na filozofické fakultě posunut až na 19. února. Možnost odzápisu (odepisování) předmětů je posunuta na 23. února a zápisu předmětů na 25. února.

Veřejná prezentace plánovaných staveb v Holici

Dne 14. března se od 15:00 v učebně SE-501 v budově A, Šlechtitelů 27, uskuteční veřejná prezentace plánovaných stavebních projektů, které budou mít dopad na fungování holického areálu zejména v letošním a příštím roce. Všichni zájemci z řad zaměstnanců i studentů jsou srdečně zváni.

Různé

Popularizační soutěž FameLab

British Council pořádá pod záštitou předsedkyně Akademiě věd ČR Evy Zažímalové 8. ročník mezinárodní soutěže v popularizaci vědy FameLab určené studentům a zaměstnancům v přírodovědných a technických oborech starších 21 let. Více informací získáte na www.britishcouncil.cz nebo www.famelabcz.com.

Vzdělávací kurz

Pro doktorandy a akademické pracovníky připravila katedra botaniky odborný vzdělávací kurz Oborové didaktiky se zaměřením na inkluzivní vzdělávání a aktivizační metody, který začíná v březnu. Jednotlivé části kurzu jsou zaměřeny na zážitkovou pedagogiku, prvky lesní didaktiky, ekologickou výchovu, aktivizační metody ve výuce, přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání a další aktuální témata. Program kurzu najdete zde. Pro více informací kontaktujte Mgr. Martinu Oulehlovou, email: martina.oulehlova@upol.cz, tel.: 4820.

Okno do praxe

v úterý 13. února se mohou studenti zúčastnit desátého ročníku setkání zaměstnavatelů a studentů přírodovědných oborů s názvem Okno do praxe. Cílem je poskytnout informace týkající se možností získání odborných zkušeností, zaměstnání, trainee programů, brigád, studijních praxí a stáží. Akce přibližuje studentům firemní prostředí a firemní kulturu, průběh výběrového řízení, požadavky na absolventy, seznamuje s problémy, se kterými se absolventi potýkají po nástupu do zaměstnání a v neposlední řadě stručné seznámení se společností. Podrobné informace jsou dostupné na oknodopraxe.upol.cz

Současná chemie

Dne 28. února odstartuje 13. ročník přednáškového cyklu Současná chemie, který vede Pavel Hobza z katedry fyzikální chemie a RCPTM. O úvodní přednášku se postará významný český kardiochirurg Jan Pirk, uskuteční se od 13:00 v aule.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 13. února 2018 nabývá účinnosti norma UP:

R-B-18/03 - Harmonogram akademického roku 2018/2019 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2018/2019

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)