Aktualizováno: Přírodovědecká fakulta zvolila nový akademický senát

Přírodovědecká fakulta
Foto: archiv PřF
čtvrtek 21. květen 2020, 21:47 – Text: Šárka Chovancová

Aktualizováno dne 29. 5. 2020

Usnesení volební komise
Při kontrole výsledků voleb bylo zjištěno, že se počet odevzdaných hlasovacích lístků liší od počtu hlasujících voličů. Konkrétně se jedná o tři hlasovací lístky. Volební komisí a pracovníky CVT byla provedena technická analýza systému, při které byl identifikován zdroj této chyby, kdy za určitých okolností mohlo dojít k duplicitnímu zápisu odeslaného lístku. Z provedené analýzy vyplývá, že nedošlo k záměrné manipulaci s výsledky voleb.

Dále bylo zjištěno, že některé hlasovací lístky započítané při vyhodnocení voleb jako neplatné byly v některých případech takto označeny proto, že použitý modul dešifrující uložený hlasovací lístek vrátil chybové hlášení. Při technické analýze byla zjištěna příčina problému a nastavení dešifrovacího modulu bylo upraveno tak, aby i tyto lístky korektně přečetl. Pracovníci CVT upravili systém způsobem, který volebním komisím umožnil hlasy přepočítat. Komise provedla kontrolu tohoto přepočtu nezávislým odšifrováním a přepočítáním hlasů. Protože se tato chyba týkala jen kroku sečtení hlasů, který byl po jejím odstranění zopakován, není důvodem pro opakování voleb. Upravené součty hlasů jsou obsahem této zprávy.

Oproti původní zprávě došlo k několika změnám v pořadí kandidátů. Jedna z těchto změn ovlivnila složení senátu. Ve studentské komoře je nově členem AS PřF Mgr. Šimon Bräuer místo Mgr. Jakuba Koníčka, který se stal prvním náhradníkem. O pořadí kandidátů se stejným počtem hlasů (Mgr. Šimona Bräuera a Mgr. Jakuba Koníčka) bylo rozhodnuto na základě nižšího ročníku studia.

Po zvážení a analýze všech aspektů komise nepovažuje zmíněné nedostatky za důvod pro opakování voleb.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého má nově zvolený akademický senát pro období let 2020–2023. Jeho členové byli ve středu a čtvrtek kvůli epidemii Covid-19 poprvé vybíráni pomocí online hlasování. Svůj hlas některému z kandidátů odevzdala necelá třetina z 3683 voličů. V samosprávném zastupitelském orgánu fakulty usedne 14 nově zvolených akademiků a sedm studentů.

Voleb do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UP se mohlo zúčastnit 3683 voličů z řad akademiků a studentů, přičemž svého práva jich nakonec využilo 1073.

Volební komise na závěr dvoudenních voleb konstatovala, že hlasování proběhlo v souladu s volebním a jednacím řádem akademického senátu a není důvod pro jeho opakování. V průběhu voleb nebyly vzneseny žádné stížnosti ani námitky.

Akademičtí pracovníci zvolení podle oborů:

Matematika a informatika
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.

Fyzika
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.

Chemie
doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.
doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.

Biologie a ekologie
doc. RNDr. Vladan Ondřej, Ph.D.
prof. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.

Vědy o Zemi
doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Zvoleni podle počtu hlasů
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.

Studenti zvolení podle oborů:

Matematika a informatika
Mgr. Viktorie Nesrstová

Fyzika
Mgr. Aleš Stejskal

Chemie
Mgr. Kamil Kotrle

Biologie a ekologie
Bc. Ludmila Včelařová

Vědy o Zemi
Mgr. Lucia Brisudová

Zvoleni podle počtu hlasů
Dominik Hlubek
Mgr. Jakub Koníček

Zpět