Volby do AS PřF UP 2023

Termín a místo konání voleb

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „PřF UP“)

vyhlašuje

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘF UP

na volební období 16. září 2023 až 16. září 2026 a stanovuje harmonogram voleb následovně:

Volby se uskuteční

  • 26. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 hodin v budově PřF UP, tř. 17. listopadu 12, v přízemí budovy
  • 27. dubna 2023 od 8:00 do 16:00 hodin v knihovně PřF UP v Holici, Šlechtitelů 27

Zahájení podávání návrhů na kandidáty se stanovuje na 8. března 2023.

Uzávěrka podávání návrhů na kandidáty se stanovuje na 22. března 2023 ve 12:00.

Zveřejnění kandidátní listiny se stanovuje na 24. března 2023.

Návrhy na kandidáty

Kandidáty se mohou stát akademičtí pracovníci a studenti PřF UP.

Návrhy na kandidáty do AS PřF UP jsou podávány volební komisi písemně prostřednictvím podatelny PřF UP (viz volební řád AS PřF UP) do 22. března 2023 do 12:00 hodin (termín stanoven zasedáním AS PřF UP ze dne 1. února 2023, viz zápis ze zasedání).
Pracoviště podatelny se nacházejí v přízemí hlavní budovy na 17. listopadu 12 (otevírací doba 9:00-11:00 a 13:00-14:30) a v areálu Holice na ulici Šlechtitelů 27, budova 52 (otevírací doba 12:00-13:00).

Návrhy na kandidáty musí obsahovat (formulář na návrhy kandidátů):

  • jméno a příjmení navrhovaného,

  • rok narození,

  • pracoviště a délku působení na Přírodovědecké fakultě v případě akademického pracovníka, studijní program, za který kandiduje, a ročník v případě studenta,

  • určení, do které skupiny kandidátů (student či akademický pracovník) je kandidát navrhován,

  • podpis navrhovatele.

Dále musí být volební komisi do uzávěrky návrhů doručen:

  • souhlas navrženého (doporučuje se dodání přímo na návrhu).

Uzávěrka podávání návrhů na kandidáty se stanovuje na 22. března 2023 ve 12:00 hodin.

Zveřejnění kandidátní listiny se stanovuje na 24. března 2023.

Kdo koho může volit

Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Členy akademické obce fakulty jsou akademičtí pracovníci a studenti PřF UP. Akademickými pracovníky PřF UP jsou zaměstnanci v pracovním poměru vykonávající práci na pozicích profesor, docent, odborný asistent, asistent, vědecko-pedagogický pracovník, lektor. Do fakultního senátu akademičtí pracovníci volí akademické pracovníky (akademici volí 0-14 hlasy kandidáty z řad akademických pracovníků) a studenti volí studenty (studenti volí 0-7 hlasy kandidáty z řad studentů).

Složení volební komise

Akademický senát PřF UP na svém zasedání 1. února 2023 zvolil tajnou volbou 10 členů volební komise pro volby do AS PřF UP ve složení:

doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D. (KMA)

RNDr. Marie Chodorová, Ph.D. (KAG)

Mgr. Petra Krejčí (ACH)

Mgr. Jiří Kvita, Ph.D. (SLO) - předseda

Mgr. Barbora Lemrová, Ph.D. (KOCH)

doc. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D. (OPT)

Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D. (LRR)

Mgr. Jan Roik (SLO)

RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D. (KMA)

Mgr. Vlastimil Vrba, Ph.D. (KEF)


Mgr. Jiří Kvita, Ph.D., se stal na základě veřejného hlasování senátu předsedou volební komise.

Volební komise je oprávněna rovněž povolat náhradníka za člena volební komise, skončil-li již mandát předsedy AS PřF UP.

Volební komise je oprávněna zvolit si místopředsedu, který zastupuje předsedu. Místopředsedkyní byla zvolena Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D.

Výsledky voleb

Po podepsání obou stejnopisů zápisu o výsledku hlasování nejpozději druhý den po volbách volební komise vyhodnotí volby jako celek. Vypracuje závěrečnou zprávu o průběhu a výsledcích voleb, kterou předloží vyhlašovateli. Vyhlašovatel zveřejní výsledky voleb na místech, na nichž bylo oznámeno jejich vyhlášení.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)