Volby děkana/děkanky PřF UP


Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlásil na svém zasedání dne 27. října 2021 volbu kandidáta na funkci děkana Přírodovědecké fakulty UP na funkční období od 1. února 2022 do 31. ledna 2026.

Harmonogram

Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci stanovuje harmonogram volby následovně:

  • podávání návrhů na kandidáty do 16. listopadu 2021 do 12:00 hod.,
  • vyslovení souhlasu kandidátů do 30. listopadu 2021 do 12:00 hod.,
  • uveřejnění kandidátní listiny dne 1. prosince 2021,
  • veřejné představení kandidátů na shromáždění akademické obce fakulty dne 7. prosince 2021,
  • volba kandidáta na funkci děkana dne 15. prosince 2021.

Návrhy na funkci děkana

Návrhy na kandidáty na funkci děkana/děkanky se podávají písemně vnitřní poštou adresovanou Akademickému senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na tomto formuláři, a to nejpozději do 16. listopadu 2021 do 12:00 hodin.

Vyslovení souhlasu/nesouhlasu se svojí kandidaturou vyjadřuje navržený kandidát do 30. listopadu 2021 do 12:00 hodin na formuláři.

Kandidátní listina

Akademický senát PřF UP zveřejnil kandidátní listinu na funkci děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Volební komise AS PřF UP zřídila e-mailovou adresu volba-dekan-2021@seznam.cz, na kterou po zveřejnění kandidátní listiny mohou členové akademické obce zasílat dotazy na kandidáta, a to do 5. prosince 2021 do 12:00 hodin.

Volební komise

Akademický senát Přírodovědecké fakkulty Univerzity Palackého v Olomouci určil volební komisi ve složení:

  • doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. - předseda
  • Mgr. Ludmila Včelařová
  • doc. RNDr. Miroslav Soural, Ph.D.