Akademický senát

Aktuálně


Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční 24. června 2024 od 9:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu.
 

Podklady k zasedáním Akademického senátu PřF UP jsou k dispozici zde.

Zápisy z jednání Akademického senátu PřF UP jsou zveřejňovány zde.

Zápisy ze zasedání

Dokumenty k zasedáním akademického senátu

2024

Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 24. června 2024:

Pozvánka na zasedání


Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 3. dubna 2024:

Pozvánka na zasedání


Dokumenty k mimořádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 11. března 2024:

Pozvánka na zasedání


Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 7. února 2024:

Pozvánka na zasedání

2023


Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 13. prosince 2023:

Pozvánka na zasedání


Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 25. října 2023:

Pozvánka na zasedání


Dokumenty k ustavujícímu zasedání Akademického senátu PřF UP 27. září 2023:

Pozvánka na zasedání

Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 28. června 2023:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 17. května 2023:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 19. dubna 2023:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 1. února 2023:

Pozvánka na zasedání a návrh programu

2022

Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 30. listopadu 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu

Dokumenty k řádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 26. října 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu

Dokumenty k mimořádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 12. října 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. září 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. června 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu
Aktualizovaná pozvánka


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 18. května 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 9. března 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 2. února 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k mimořádnému zasedání Akademického senátu PřF UP 12. ledna 2022:

Pozvánka na zasedání a návrh programu

2021

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. prosince 2021:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 9. listopadu 2021:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 27. října 2021:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. září 2021:

Pozvánka na zasedání a návrh programu


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 26. května 2021:

Pozvánka na zasedání a návrh programu
1. doplnění pozvánky
2. doplnění pozvánky


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 28. dubna 2021:

Program zasedání
 

Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 7. dubna 2021:

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 3. února 2021:

Program zasedání

2020


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 16. prosince 2020

Program zasedání

Materiály k připomínkování:


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. listopadu 2020

Upozornění: v rámci protiepidemických opatření proběhne jednání senátu formou on-line v prostředí Zoom. Senátoři, vedení PřF a zájemci o účast dostanou přihlašovací údaje e-mailem (žádost pošlete předsedovi AS na tomas.opatrny@upol.cz).

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 7. října 2020 (13:00, velká zasedací místnost PřF UP)

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 16. září 2020

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 27. května 2020

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 18. května 2020

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. března 2020

Program zasedání

Materiály k připomínkování - návrhy vnitřních předpisů UP:

Mezní termín pro zasílání stanovisek členů akademické obce a zaměstnanců UP k navrženým legislativním návrhům je stanoven na 3. března 2020.
Připomínky je možné zasílat prostřednictvím formulářů (viz odkazy níže), po stanoveném termínu budou předloženy Legislativní komisi AS UP.

Formuláře na připomínky:

Materiály k připomínkování na AS UP v souvislosti se vznikem nového VŠ ústavu CATRIN:


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 29. ledna 2020

Program zasedání

2019


Dokumenty  k zasedání Akademického senátu PřF UP 4. prosince 2019

Program zasedání

Návrh rektora na změnu Statutu Univerzity Palackého v Olomouci.
Důvodová zpráva k návrhu novely č. 5 Statutu Univerzity Palackého v Olomouci.

Návrh rektora na nový Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci.
Důvodová zpráva k návrhu Statutu vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého v Olomouci.
Navržené vnitřní předpisy souvisí s navrhovaným zřízením nového Vysokoškolského ústavu.
Další související dokumenty.


Dokumenty  k zasedání Akademického senátu PřF UP 23. října 2019

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 18. září 2019

Program zasedání

Podmínky pro přijímací řízení - doplnění
Návrh postupu ve věci pravidel pro pořizování zápisu ze zasedání AS PřF UP


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP 15. května 2019

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 10. dubna 2019

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 6. března 2019

Program zasedání

2018


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 13. prosince 2018

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 24. října 2018

Program zasedání


Dokumenty k mimořádnému zasedání Akademického senátu PřF UP v Olomouci dne 17. října 2018

Program zasedání

 
Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 26. září 2018

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 16. května 2018

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 11. dubna 2018

Program zasedání


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF dne 7. března 2018


Dokumenty k zasedání Akademického senátu PřF UP dne 31. ledna 2018

Usnesení z hlasování per rollam

2023

Dne 9. března 2023 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP se usnáší na veřejném hlasování o volbě členů dílčí volební komise pro volby do AS UP.

AS PřF UP volí následující členy dílčí volební komise pro volby do AS UP vyhlášené dne 15. února 2023: doc. RNDr. Eva Fišerová, Ph.D., RNDr. Marie Chodorová, Ph.D., Mgr. Jiří Kvita, Ph.D., Mgr. Jana Oklešťková, Ph.D., a Mgr. Jan Roik. AS PřF UP pověřuje řízením dílčí volební komise dr. Kvitu do okamžiku ustavení jejího předsedy. (Zápis z usnesení)


Dne 15. února 2023 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP schvaluje návrh usnesení ve věci nejednotného názvu oboru ve Statutu PřF po schválení Novely č. 16 (Zápis z usnesení)

2022

Dne 20. prosince 2022 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP schvaluje změnu - opravu Plánu nákladů a výnosů PřF na rok 2022 - navýšení zdroje 11 o finanční prostředky ukazatele P. (Zápis z usnesení)
 

Dne 2. prosince 2022 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP bere na vědomí záměr akreditace profesně zaměřeného studijního programu Experimentální biologie na Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Experimentální biologie. (Zápis z usnesení)
 

Dne 22. srpna 2022 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP schvaluje navýšení ceny investice na víceúčelový objekt botanická zahrada podle vítězné nabídky z výběrového řízení. (Zápis z usnesení)


Dne 16. července 2022 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP schvaluje navýšení rozpočtu schválené investiční akce a akceptaci nabídkové ceny k VZ „PřF UPOL – Rekonstrukce areálových komunikací u energocentra“ ve výši 3.864.504,45 Kč bez DPH. (Zápis z usnesení)


Dne 25. dubna 2022 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP schvaluje návrh na vypořádání movitého a nemovitého majetku mezi PřF a VŠÚ CATRIN ve znění formulovaném senátní komisí pro vypořádání majetku mezi PřF a CATRIN. (Zápis z usnesení)


Dne 22. dubna 2022 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP bere na vědomí záměr navazujícího Mgr. studijního programu Matematika předložený Katedrou algebry a geometrie PřF UP. (Zápis z usnesení)

2021

Dne 16. června 2021 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

Akademický senát PřF UP schvaluje navýšení finančního limitu investiční položky Novostavba vstupního objektu botanické zahrady, původně schválené na zasedání č. 5 dne 3. února 2021, na celkovou hodnotu 21 500 tis. Kč. (Zápis z usnesení)


Dne 27. března 2021 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

Akademický senát PřF UP se usnáší na tom, že zasedání AS PřF UP dne 7. dubna 2021 proběhne formou videokonference.
 

Dne 4. března 2021 AS PřF UP schválil v per rollam hlasování usnesení:

AS PřF UP dne 4. března 2021 v per rollam hlasování přijal usnesení "Akademický senát PřF UP bere na vědomí předložený záměr akreditace studijního programu Optometrie". Záměr akreditace byl senátu předložen k vyjádření dne 23. února 2021.


Dne 10. února 2021 AS PřF UP schválil v per rollam hlasování usnesení:

Akademický senát PřF UP schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Environmentální rizika a klimatická změna.

Pozn.: Podmínky jsou specifikovány v žádosti, kterou zaslal prof. Ondřej Bábek 31. ledna, a která byla vyvěšena na webových stránkách AS PřF 2. února.


Dne 26. ledna 2021 přijal AS PřF UP v per rollam hlasování usnesení:

Akademický senát PřF UP se usnáší na tom, že zasedání AS PřF UP dne 3. února 2021 proběhne formou videokonference.

2020


AS PřF UP přijal dne 22. prosince 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP schvaluje návrh Statutu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů ve znění po jednání Legislativní komise.

Veškeré materiály byly podkladem pro jednání AS PřF 16. listopadu, kde také k tomuto bodu proběhla důkladná diskuse. Nevyjasněným bodem tam zůstalo, zda schválením tohoto statutu dochází k podstatné změně v projektech, u nichž byl původní statut RCPTM přílohou projektových žádostí. K vyjasnění této věci byl dotázán náměstek MŠMT V. Velčovský, jeho odpověď je v příloze.

Na základě usnesení AS PřF z 4. listopadu 2020 ("Akademický senát PřF UP ukládá předsedovi AS PřF, aby informoval akademické senáty fakult UP o záměru zahájit proces odvolávání rektora UP a posléze ve smyslu Jednacího řádu AS UP (článek 25, odstavec 1) podal návrh na odvolání rektora Univerzity Palackého.

V případě, že z diskuze s fakultními senáty UP nebo orgány fakult vyplynou alternativní návrhy nebo jiné relevantní skutečnosti, AS PřF zmocňuje předsedu AS PřF, aby podání návrhu na odvolání rektora UP odložil a současně o těchto návrzích či skutečnostech informoval AS PřF.") podal předseda AS PřF dne 16. 12. 2020 návrh na odvolání rektora UP. Text návrhu je v příloze.


Akademický senát PřF UP přijal 9. srpna 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP sdílí pochybnosti o tom, zda usnesením akademického senátu UP ze dne 17. 6. 2020, kterým byl schválen Statut Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olomouci nebylo zasaženo do zákonem garantované autonomie fakulty a jejích orgánů. Z tohoto důvodu akademický senát PřF UP:

i. souhlasí s tím, aby byly v zájmu dosažení právní jistoty využity všechny právní kroky, kterými by mohlo dojít k přezkoumání tohoto usnesení a pověřuje děkana PřF UP, aby takové kroky činil.

ii. souhlasí s podáním správní žaloby proti tomuto usnesení, a to jak jménem svým, tak jménem fakulty jako celku.

iii. souhlasí s podáním podnětu k přezkoumání tohoto usnesení ministerstvem školství.


Akademický senát PřF UP přijal 25. července 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP ostře nesouhlasí s předloženým návrhem Novely č. 1 Řádu o nakládání s majetkem Univerzity Palackého v Olomouci. Tento návrh nesplňuje "Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UP pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu" schválené AS PřF 18. září 2019 ve věci užívání budov i přístrojů. Také je návrh novely v rozporu s návrhem Rámcové dohody o podmínkách realizace organizační změny spočívající ve zřízení vysokoškolského ústavu „Český institut výzkumu a pokročilých technologií“ (CATRIN) v podobě, se kterou se ztotožnil Akademický senát UP. Akademický senát PřF UP důrazně žádá Akademický senát UP o odmítnutí předložené novely s tím, že veškeré převody majetku se budou realizovat teprve po oboustranném odsouhlasení Rámcové dohody a dílčích technických dohod týkajících se majetku.


Akademický senát PřF UP přijal 5. května 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP v souladu s čl. 7 odst. 2 Volebního řádu AS PřF rozhoduje, že volby pro 11. volební období proběhnou elektronickým hlasováním.

Volby do AS PřF budou probíhat v původně stanovených termínech 20. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin, 21. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin.

Volby do ASUP budou probíhat od 19. května do 25. května (od půlnoci do půlnoci), detailní informace na tomto odkazu:
https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/)


Akademický senát PřF UP přijal 21. dubna 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP schvaluje návrh změny Volebního řádu AS PřF UP ve znění úprav Legislativní komise AS PřF.

Schválené materiály včetně zápisu z LK


Akademický senát PřF UP přijal 6. dubna 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP bere na vědomí předložený záměr studijního programu." (usnesení se týká studijního programu Analytik - specialista).

K návrhu Statutu VŠÚ AS PřF UP konstatuje, že projednávání tohoto dokumentu je v kontextu současné situace s pandemií COVID-19 a jejími důsledky pro budoucí fungování UP neaktuální. K projednání a případnému přijetí dokumentu by mělo být přistoupeno až poté, kdy budou známy dopady pandemie na celkovou společenskou a ekonomickou situaci v České republice, možnosti získávat významné grantové prostředky, priority ve vzdělávání a výzkumu a možnosti mezinárodní spolupráce. V souvislosti se zřízením VŠÚ apeluje AS PřF UP na vedení UP a AS UP, aby byla jednání přerušena a další kroky všech zainteresovaných subjektů byly procesovány až po ukončení stávajících, mimořádných opatření. AS PřF UP vyzývá k tomu, aby v aktuálním období byly samosprávou UP prioritně řešeny naléhavější potřeby této instituce.


Akademický senát PřF UP přijal 23. března 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP s ohledem na usnesení Akademického senátu UP z 18. března 2020  mění své usnesení o stanovení místa a času voleb do AS UP na PřF UP přijaté dne 4. prosince 2019 takto: volby do AS UP na PřF UP se konají ve dnech 20. a 21. května 2020. První den se volby konají v přízemí PřF UP, tř. 17. listopadu 12, druhý den se konají v knihovně PřF UP, Šlechtitelů  27, a to v době 8:00-16:00 v obou dnech.

Zasedání AS UP dne 18. března 2020 - důležité dokumenty

Z důvodů mimořádných opatření se zasedání AS PřF plánované na 8. dubna konat nebude.


Akademický senát PřF UP přijal 11. března 2020 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát mění a doplňuje své usnesení o stanovení místa a času voleb pro 11. volební období 8. května 2020 - 8. května 2023 přijaté dne 4. prosince 2019 takto:

Článek I.

(1) Termíny voleb jsou stanoveny na dny 1. a 2. dubna 2020 (1. termín), 20. a 21. května 2020 (2. termín), 17. a 18. června 2020 (3. termín) a 23. a 24. září 2020 (4. termín).

(2) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.2;

(3) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1 ani č.2, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.3;

(4) Neuskuteční-li se volby z důvodu vyšší moci v termínu č.1, č.2 ani  č.3, platí, že byl AS stanoven pro konání voleb termín č.4;

(5) Platí, že první den voleb se tyto konají v přízemí PřF UP, tř. 17. listopadu 12, druhý den se konají v knihovně PřF UP, Šlechtitelů 27, a to v době 8:00-16:00 v obou dnech.

Článek II.

Vyšší mocí se pro účely tohoto usnesení rozumí zejména situace, kdy volby nebylo možno konat z důvodu překážky vyplývající z opatření stanovených orgány ochrany veřejného zdraví nebo opatření rektora či děkana UP přijatého na základě opatření orgánu ochrany veřejného zdraví, a to především v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19.

Článek III.

(1) O tom, zda se jedná o vyšší moc, rozhodne volební komise pro volby do AS PřF UP nejméně třípětinovou většinou svých členů, přičemž se připouští obdobné použití ustanovení čl. 4 Jednacího řádu AS PřF UP s tím, že hlasování per rollam vyhlašuje předseda volební komise PřF UP.

(2) Volební komise je oprávněna rovněž povolat náhradníka za člena volební komise, skončil-li již mandát předsedy AS PřF UP.

(3) Volební komise je oprávněna zvolit si místopředsedu, který zastupuje předsedu.

2019


AS PřF UP přijal dne 3. června 2019 v per rollam hlasování následující usnesení:

Akademický senát PřF UP vyzývá všechny, kterých se to může týkat, aby svým jednáním nedávali příčinu neodůvodněnému neklidu na UP.

Dokumenty

Základní dokumenty definující činnost senátu:

Složení akademického senátu

Akademičtí pracovníci

doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D.
předseda
společná laboratoř optiky
tel.: 585 631 547
e-mail: k.lemr@upol.cz

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
1. místopředseda
katedra geografie
tel.: 585 634 504
e-mail: milos.fnukal@upol.cz

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D.
katedra analytické chemie 
tel.: 58563 4403
e-mail: petr.bednar@upol.cz

doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
katedra algebry a geometrie
tel.: 585 634 640
e-mail: michal.botur@upol.cz

doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
katedra organické chemie
tel. 585 634 464
e-mail: lucie.brulikova@upol.cz

RNDr. Jan Brus, Ph.D.
katedra geoinformatiky
tel.: 585 634 546
e-mail: jan.brus@upol.cz

doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
katedra botaniky
tel.:585 634 080
e-mail: p.dvorak@upol.cz

RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
tel.: 58563 4603
e-mail: tomas.furst@upol.cz

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
katedra algebry a geometrie
tel.: 58563 4649
e-mail: marek.jukl@upol.cz

doc. RNDr. Robin Kundrata, Ph.D.
katedra zoologie
tel. 585 624 208
e-mail: robin.kundrata@upol.cz

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
katedra optiky
tel.: 585 634 100
e-mail: tomas.opatrny@upol.cz

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
katedra experientální fyziky
tel.: 58563 4104
e-mail: lukas.richterek@upol.cz

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
katedra geografie
tel.: 585 634 511
e-mail: irena.smolova@upol.cz

RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D.
katedra matematické analýzy a aplikací matematiky
tel.: 585 634 604
e-mail: rostislav.vodak@upol.cz


Studenti

Bc. Alžběta Andrýsková
2. místopředsedkyně
e-mail: alzbeta.andryskova01@upol.cz  

Mgr. René Jirmus
e-mail: rene.jirmus01@upol.cz  

Mgr. Radana Koudelíková
e-mail: radana.koudelikova01@upol.cz 

Mgr. Gabriela Pačková
e-mail: gabriela.packova@upol.cz 

Bc. Daniel Staník
e-mail: daniel.stanik01@upol.cz 

Mgr. Jan Stehlík
e-mail: jan.stehlik01@upol.cz 

Mgr. Ludmila Včelařová
e-mail: ludmila.vcelarova@upol.cz

Pracovní komise

Ekonomická komise

zápisy

Složení:

doc. RNDr. Petr Bednář, Ph.D. – předseda
doc. Mgr. Michal Botur, Ph.D.
RNDr. Jan Brus, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Dvořák, Ph.D.
RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.
Mgr. René Jirmus
Bc. Daniel Staník
 

Legislativní komise

zápisy

Složení:

doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. – předseda
doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Mgr. Jan Stehlík
Mgr. Ludmila Včelařová
 


Zápisy ekonomické komise

Zápis z jednání ze dne 2. dubna 2024 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 28. února 2024 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 31. ledna 2024 (pdf)
Usnesení z jednání ze dne 17. dubna 2023 (pdf)
Usnesení z jednání ze dne 30. ledna 2023 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 13. září 2022 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 10. května 2022 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 31. ledna 2022 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 5. listopadu 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 26. října 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 10. září 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 1. února 2021 (pdf), příloha Dotazy k plánu investičních výdajů pro r. 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 10. prosince 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 2. listopadu 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 30. září 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 21. května 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 2. března 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 27. ledna 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 27. listopadu 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 20. září 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 16. září 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 8. dubna 2019 (pdf)

Zápisy legislativní komise

Zápis z jednání ze dne 4. března 2024 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 26. ledna 2023 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 21. října 2022 (pdf)
Usnesení ze dne 9. října 2022 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 9. září 2022 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 21. října 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 10. září 2021 (pdf, příloha 1, příloha 2)
Zápis z jednání ze dne 20. května 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 2. dubna 2021 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 10. prosince 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 1. listopadu 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 30. září 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 25. května 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 1. dubna 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 2. března 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 27. ledna 2020 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 27. listopadu 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 17. října 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 13. září 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 9. května 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 3. dubna 2019 (pdf)
Zápis z jednání ze dne 1. února 2019 (pdf)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)