Úvodní slovo

Fakulta uspořádá první diamantovou promoci

Listopad na přírodovědecké fakultě bude ve znamení setkání s absolventy. Již v sobotu 4. listopadu se koná stříbrná promoce, v pátek 24. listopadu bude následovat zlatá a vůbec poprvé i diamantová promoce. Na ní se sejdou první absolventi přírodovědecké fakulty, kteří promovali v roce 1957 a před deseti lety byli účastníky premiérové zlaté promoce.

"Diamantovou promoci iniciovali sami zlatí absolventi. Ptali se, zda budou mít možnost se ještě vidět. Proto jsme se rozhodli jim setkání po 60 letech od promoce připravit. Chceme tak našim nejstarším absolventům ukázat, že si jich vážíme a jsme rádi, že na fakultu stále myslí," uvedl proděkan pro mimouniverzitní spolupráci Josef Molnár.

Na počátku všeho podle něj byla před deseti lety zlatá promoce, s nápadem na její uspořádání přišel tehdejší děkan Juraj Ševčík. Inspirací byla zlatá svatba, kterou manželé také slaví po 50 letech. Fakulta si tehdy navíc připomínala 50 let své samostatné existence. Kromě setkání s bývalými studenty bylo cílem získat díky promocím také více kontaktů na absolventy a pracovat s nimi během celého roku.

"V roce 2009 mě napadlo, že když už máme zlatou promoci, měli bychom udělat i stříbrnou. Na prestižních vysokých školách totiž bývá zvykem pořádat srazy bývalých studentů právě po 25 letech. Stříbrní absolventi jsou v praxi, většinou v řídicích funkcích. Dá se s nimi tedy snáze navázat kontakt a jednat o případné spolupráci," doplnil Molnár.

Podle něj jsou promoce velmi úspěšné. Svědčí o tom i skutečnost, že přírodovědecká fakulta inspirovala k obdobným akcím ostatní fakulty univerzity, ale i jiné vysoké školy.  "Je to způsob, jak umožnit lidem setkat se s bývalými kolegy a někdy i pedagogy. Pro fakultu je to současně možnost rozvíjet další spolupráce a partnerství. Neustále se nám rozšiřuje databáze absolventů, bývalí studenti se nám sami hlásí. Samozřejmě je v tomto směru potřeba pracovat dále," uzavřel Molnár.

Databáze absolventů přírodovědecké fakulty obsahuje přes 15 tisíc osob. Více než na polovinu z nich se podařilo zajistit aktuální kontakty.

Věda a výzkum

Nominace do hodnoticích panelů GA ČR
Grantová agentura České republiky vyhlásila dodatečnou výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů. Podrobnou výzvu k nominacím, formulář návrhového listu kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnoticích panelů naleznete zde. Po vyplnění zašlete formulář do 27. listopadu Mgr. Kratochvílové, která zajistí podpis pana rektora a včasné podání návrhu.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Studijní plány na akademický rok 2017/2018
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2017/2018 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Promoce
Přesný harmonogram listopadových promocí studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia najdete na webových stránkách fakulty.

Doktorské studium
Vyzýváme studenty doktorského studia, kteří budou žádat o zásadní změny týkající se jejich studia (např. přerušení studia, změnu školitele, změnu formy studia atd.), aby nechali žádost nejprve zaevidovat na podatelně fakulty a pořídili si kopii dokumentu.

Studenti, kteří se rozhodnou ukončit studium na vlastní žádost, nechť tak učiní nejpozději do 25. dne v měsíci z důvodu administrace spojené s vyplácením stipendií.

Doktorské promoce
Promoce absolventů doktorských studijních programů se budou konat 8. prosince na právnické fakultě.

Souvislá pedagogická praxe studentů prvního navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční 12. - 30. března 2018. Přihláškový formulář naleznete na webových stránkách kabinetu pedagogické přípravy. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 2. února příštího roku. Po tomto termínu to již nebude možné.
Přihlášení studenti budou umístěni na školy v Olomouci, popřípadě v blízkém regionu (Šternberk, Přerov, Prostějov, Uničov, Litovel). Studenti si na nich nemusejí zajišťovat praxi sami, v přihlášce uvedou, na které škole v Olomouci či okolí by chtěli praxi konat. Studenti, kteří mají zájem o praxi v jiném regionu, si ji musí zprostředkovat sami. Současně musí požádat ředitelství školy o souhlas s konáním souvislé pedagogické praxe, který škola potvrdí na formuláři přihlášky, jenž je rovněž dostupný po rozkliknutí výše uvedeného odkazu.
Souvislá pedagogická praxe je zajištěna pouze pro studenty, kteří ji absolvují v uvedeném celouniverzitním termínu. Případné dotazy zasílejte na jana.slezakova@upol.cz.

Ve středu 25. října byla zveřejněna Erasmus+ Výzva pro předkládání návrhů projektů na rok 2018. Vzdělávací mobilita jednotlivců, spolupráce na inovacích a výměně osvědčených postupů, podpora reformy politiky, program Jean Monnet a sport je pět okruhů, které budou s podporou programu v této výzvě řešeny. Podrobné informace o podmínkách podání návrhů, o klíčových akcích výzvy a termínech pro předkládání žádostí jsou shrnuty ve zprávě, která byla poslední říjnový den zveřejněna na webových stránkách fakulty. 

Angelini University Award
Vývoj produktů nebo služeb, které řeší rostoucí problém antibiotické rezistence, je téma prvního ročníku soutěže společnosti Angelini Pharma, do které se mohou přihlásit dvou až pětičlenné týmy studentů všech studijních programů vysokých škol včetně studentů doktorského studia a studentů programu Erasmus+ nezávisle na oboru. Angelini Pharma ocení dva nejlepší studentské projekty i jejich odborné garanty. Projekty se předkládají do 15. března příštího roku, uzávěrka přihlášek je 15. prosince. Podrobné informace najdete zde

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Nové pracovní pozice na vietnamské univerzitě Ton Duc ThangUniverzita Ton Duc Thang v Ho Či Minově městě přijímá nové akademické i vědecké pracovníky a experty z různých vědních oborů. Nejkratší doba působení na univerzitě je 12 měsíců. Podrobné informace o volných pozicích naleznete zde

Stipendia v Německu
Nabídku stipendijních programů informačního centra DAAD naleznete zde. Termín uzávěrky pro podání přihlášek je 15. listopadu. Podrobné informace pro podání přihlášky jsou zveřejněny zde

Stipendia v Izraeli
Dům zahraniční spolupráce nabízí stipendia v Izraeli pro absolvování studijních a výzkumných pobytů na vysokých školách, pro jazykový kurz hebrejštiny i pro studijní, výzkumné a přednáškové pobyty akademických pracovníků na akademický rok 2018/2019. Termín uzávěrky podání přihlášek je 23. listopadu. Podrobné informace naleznete zde.

Provoz fakulty

Provoz fakulty před koncem roku
Vzhledem k tomu, že je před námi velmi hektické období spojené s koncem roku, žádáme pracovníky, aby průběžně dodávali originály daňových dokladů a faktur řádně zaevidované na podatelně s případnou přílohou pro zařazení majetku do inventurních sestav na ekonomické oddělení, a to jak fyzicky, tak elektronicky cestou Magionu. Průběžně dodávejte rovněž dokumenty pro personální a mzdové oddělení. Je nutné také provést vyúčtování záloh na cestovní příkazy pro pracovní cesty uskutečněné před datem 31. října. Termíny pro nejzazší podání jednotlivých druhů dokumentů zveřejníme v příštím vydání Zpravodaje.

Setkání u kulatého stolu na téma Heterogenita ve výuce přírodovědným předmětům a pregraduální příprava učitelů pro studenty, budoucí učitele i pedagogické pracovníky všech přírodovědných oborů vysokých, středních a 2. stupně základních škol se uskuteční 9. listopadu od 15:00 v zasedací místnosti děkanátu přírodovědecké fakulty v šestém podlaží. V úvodní části vystoupí Doc. PaedDr. Soňa Čeretková, Ph.D. (FPV UKF Nitra, SR), Mgr. Imrich Jakab, Ph.D. (KEE UKF Nitra, SR), RNDr. Petra Konečná, Ph.D. (OU Ostrava), PhDr. Lucie Růžičková, Ph.D. (Gymnázium Christiana Dopplera, Praha). Dále bude následovat diskuse o problematice heterogenity v současném školství.
Setkání pořádá kabinet pedagogické přípravy s podporou rozvojového projektu ministerstva školství s názvem Podpůrné aktivity směřující ke zkvalitnění pregraduální přípravy učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci a projektu OP VVV s názvem Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí.

Různé

PosPos
Tradiční zimní Posemestrální posezení u vánočního punče a rozloučení se zimním semestrem se uskuteční v úterý 19. prosince od 12:00 ve foyer fakultní budovy na tř. 17. listopadu. Děkan fakulty srdečně zve všechny zaměstnance, doktorandy a seniory fakulty, aby si přišli zazpívat s kapelou, popovídat s kolegy, pochutnat si na bohatém občerstvení a na chvíli zapomenout na předvánoční shon.

Další Zpravodaj Přírodovědecké fakulty UP vyjde 24. listopadu 2017.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 19. října 2017 byl MŠMT ČR zaregistrován následující vnitřní předpis UP:
R-A-17/01 - Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP, který nabyl účinnosti dnem 19. října 2017

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)