Úvodní slovo

Plesem letos provede "Viky Cabadaj"

Ani v letošním roce se plesová sezona neobejde bez Plesu přírodovědecké fakulty. Uskuteční se 17. března v reprezentativních prostorách NH Collection Olomouc Congress a role průvodce večera se ujme herec a moderátor Jan Antonín Duchoslav známý především jako Viky Cabadaj z filmu Sněženky a machři.

"O hudební doprovod se postarají kapely Styl Music Orchestra v sále Evropa a již tradičně kapela ExStres v sále Madrid. Na obou místech se bude hrát už od 19:00. Navíc se návštěvníci mohou těšit například na ukázky standardních a latinskoamerických tanců nebo vystoupení Adama Hobzy s písněmi Elvise Presleyho," uvedla vedoucí oddělení vnějších a vnitřních vztahů Dagmar Petrželová.

Vstupenky jsou v prodeji od pondělí 26. února, a to v Pevnosti poznání, UPointu a hlavní budově přírodovědecké fakulty v kancelářích 6.010 a 6.011. Ceny lístků jsou stejné jako loni, tedy 220 korun za vstupenky na stání a na sezení je možné pořídit místa od 290 do 350 korun.

Ples bude zahájen v 19:00, hosté mohou přicházet od 18:15. Podrobné informace najdete na www.plesprf.upol.cz.

Věda a výzkum

Projekty IGA

Termín odevzdání závěrečných zpráv pro projekty IGA 2017 je 15. března. Do stejného data zároveň prosíme o zaslání návrhů na excelentní výsledky získané na základě výsledků vnitřní grantové soutěže (např.: cena za poster, cena v soutěži, publikace, odměněné diplomové práce, ...).

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Úpravy rozvrhu

Úpravy rozvrhu je možné provádět na studijním oddělení do 16. března. Po tomto termínu je možná úprava rozvrhu pouze se žádostí schválenou vedoucím katedry, případně vyučujícím.

Přihlášky ke studiu na ak. rok 2018/2019

Přihláška ke studiu na ak. rok 2018/2019 se podává přes tzv. e-přihlášku nejpozději do 28. února, u doktorského studia do 30. dubna 2018.

Promoce

Absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v měsících lednu a únoru, žádáme, aby se nahlásili své studijní referentce na promoce. Ty se budou konat ve dnech 25. června 2018 - 29. června 2018. Sledujte webové stránky, kde bude začátkem června vyvěšen harmonogram bakalářských a magisterských promocí.

Ohledně vyzvednutí diplomů, kontaktujte svoji referentku. Potvrzení o době studia, a tedy i o datu řádného ukončení studia státními závěrečnými zkouškami, si můžete vyzvednout na studijním oddělení.

Zahraniční agenda

Prosíme studenty, aby se se zahraničními záležitostmi (jako jsou výjezdy v rámci programu Erasmus, uznávání zahraničních stáží studentů DSP a podobně) obraceli na paní Danu Gronychovou ze studijního oddělení. Paní Gronychová je také primárním kontaktem pro zahraniční studenty.

Akademický senát PřF UP

Nejbližší zasedání fakultního akademického senátu se uskuteční ve středu 7. března od 14:00 v zasedací místnosti děkanátu. Program zasedání naleznete zde.

Provoz fakulty

Upozorňujeme, že pronájmy prostor externím zájemcům a rezervace místností pro interní účely (mimo výuku) převzala do svých kompetencí asistentka tajemnice fakulty Vladimíra Gužiaková.

Nakládání s chemickými látkami

Krajská hygienická stanice v Olomouci schválila pro vybrané nebezpečné chemické látky, se kterými se nakládá na pracovištích Univerzity Palackého Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi. Podle § 44 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů musejí být tato pravidla volně dostupná zaměstnancům a studentům na pracovištích, kde se s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi nakládá. Jedná se zejména o laboratoře, sklady, dílny apod. Nahradí dosud používaná pravidla, která již neodpovídají současné chemické legislativě. Pravidla jsou dostupná všem zaměstnancům a studentům v informačním systému Univerzity Palackého UPShare (přihlášení jako do Portálu UP); aktuálně jsou zde jsou ke stažení české verze dokumentů, jejich anglické verze budou vloženy na stejné úložiště do 10 dnů. Pokyny pro nakládání se žíravinami by pak měly být volně dostupné v prostorách, kde se nakládá s chemickými látkami a směsmi, které mají přiřazenu třídu a kategorii nebezpečnosti žíravost kategorie 1 (Skin Corr. 1A až 1C) se standardní větou o nebezpečnosti H314 (označeny výstražným symbolem GHS05). Jedná se o různé technické prostředky (dílny a sklady údržby), čisticí prostředky (úklid), odmašťovací prostředky (mytí nádobí) apod. Dále byla pro potřeby zaměstnanců a studentů zakoupena do knihovny fakulty (UP (Envelopa i Holice) norma ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích.

Případné dotazy je možné směřovat na RNDr. Petra Nádvorníka, Ph.D. (petr.nadvornik@upol.cz), který je pro přírodovědeckou fakultu osobou odborně způsobilou pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické.

Veřejná prezentace plánovaných staveb v Holici

Vzhledem k upřesňování harmonogramu stavebních prací se plánovaná veřejná prezentace plánovaných staveb v Holici přesouvá ze 14. března na středu 18. dubna od 15:00 v učebně SE-501 v budově A, Šlechtitelů 27. Realizace staveb bude mít dopad na fungování holického areálu zejména v letošním a příštím roce. Všichni zájemci z řad zaměstnanců i studentů jsou srdečně zváni.

Různé

Life Sciences Baltics forum

Velvyslanectví Litevské republiky v ČR zve české experty v oblasti věd o živé přírodě na 4th international Life Sciences Baltics forum, které se bude konat 26.-27. září 2018.

Podnikni to! se vrací!

Studentské kariérní a poradenské centrum po loňské kariéře i letos pořádá byznys kurz vedený Jakubem Tížkem. Cyklus cílí na všechny, které láká svoboda podnikání, ale neví jak převést svůj sen do reality. Celkem se uskuteční sedm setkání, přihlásit se lze do 15. března. Podrobné informace jsou dostupné na www.kariernicentrum.upol. cz

Příští Zpravodaj vyjde 12. března. Podklady je možné posílat na e-mail alena.jarosova@upol.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)