Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, studentky a studenti,

dovolte, abychom Vás pozvali na Ples Přírodovědecké fakulty UP, který se uskuteční v sobotu 16. února od 19:00 v Clarion Congress Hotel Olomouc. Šatna, občerstvení a přístup do prostor budou zajištěny od 18:30. Slavnostním večerem Vás provede moderátor Jan Smetana, sportovní komentátor a reportér České televize. O hudební doprovod se postarají kapely Jamr's a tradičně kapela ExStres. V tombole můžete vyhrát desítky hodnotných cen, mezi ty nejvýznamnější patří letenka či voucher do prezidentského apartmá nebo nocleh v Praze včetně večeře u šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha.

Slosovatelné vstupenky je možné zakoupit v hlavní budově fakulty na oddělení vnějších a vnitřních vztahů, v pokladně Pevnosti poznání a v centru UPoint na Horním náměstí. Podrobné prodejní časy najdete zde. Ceny lístků na stání jsou nabízeny za 250 Kč, místa k sezení za 370 korun, studentům a dalším skupinám za zvýhodněnou cenu 350. Žádosti o rezervaci vstupenek je možné zasílat na e-mail: magdalena.ondrusakova@upol.cz. Podrobnější informace najdete na www.plesprf.upol.cz.

Studijní, sociální a pedagogické záležitosti

Informační dotykový panel
Studijní oddělení poskytlo v prostorách chodby u studijního oddělení studentům a návštěvníkům dotykový informační panel, kde je mimo jiné zavěšena i interaktivní mapa mobilit, která usnadňuje vyhledávání základních informací o zahraničních partnerských univerzitách přírodovědecké fakulty. Jakékoliv náměty, které by mohly být na této obrazovce uvedeny, jsou vítány. Kontakt: Dana Gronychová, e-mail: dana.gronychova@upol.cz, tel.: 585 634 058.

Zápis předmětů na LS 2018/2019
Zápis předmětů na letní semestr akademického roku 2018/2019 pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy probíhá pro studenty přírodovědecké fakulty od 15. ledna do 17. února 2019. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: https://www.prf.upol.cz/studenti/dulezite-terminy/#c15107.

Promoce
Žádáme absolventy, kteří úspěšně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou v lednu a únoru, aby se přihlásili u své studijní referentky na promoce. Ty se budou konat 24. - 28. června 2019. Harmonogram bude vyvěšen na webových stránkách fakulty v druhé polovině června. Potvrzení o řádném ukončení studia si můžete vyzvednout na studijním oddělení. Zde si můžete také koncem března vyzvednout své diplomy, pokud se promocí nebudete chtít zúčastnit.

Žádosti o stipendia
Žádosti o pravidelné vyplácení stipendií uvádějte nejdéle do konce akademického roku, tj. srpna 2019, nikoliv do prosince 2019. Je to z toho důvodu, že STAG pracuje s akademickými roky, nikoliv kalendářními, a během trvání žádosti někteří studenti ukončí studium, mění se částky apod. Na září 2019 pak podávejte nové žádosti.

Jazykové kurzy
S nadcházejícím semestrem si Vás dovolujeme opět pozvat do jazykových kurzů pro zaměstnance a studenty doktorského studijního programu. Jako každý rok Kabinet cizích jazyků nabízí množství kurzů. Detailní nabídku naleznete na webových stránkách https://kcj.upol.cz/zamestananci-prf/.

Soutěž Ceny Czechitas
Nezisková organizace Czechitas upozorňuje na třetí ročník soutěže Ceny Czechitas. Soutěž za nejlepší dívčí bakalářskou práci v IT je otevřena všem studentkám/absolventkám, které v posledním roce (tj. během 12 měsíců před termínem přihlášek - 22. února 2019) úspěšně obhájily bakalářskou práci na téma související s IT. Cílem soutěže je upozornit na nadané dívky zapálené do IT, pomoci jim zrealizovat jejich projekty za podpory odborníků z praxe a zároveň ukázat veřejnosti, jak zajímavým tématům se tyto ženy věnují. Registrace končí 22. února 2019. Podrobnosti najdete na https://www.czechitas.cz/cs/co-delame/cena-czechitas.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendijní pobyty
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovoluje upozornit na blížící se termíny odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Slovensko nabízí 5 stipendijních míst v kategorii Studijní pobyty pro studenty magisterských studijních programů a 5 stipendijních míst v kategorii Studijní pobyty pro studenty doktorských studijních programů. Zájemci doručí požadované dokumenty v termínu do 22. února 2019 do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1). Obecné informace k výběrovým řízením naleznete zde.

Estonsko nabízí stipendijní pobyty zájemcům o letní kurzy estonského jazyka a kultury a jiné vzdělávací kurzy v angličtině konané na estonských univerzitách. Zájemci podávají přihlášky přímo estonské vzdělávací agentuře Archimedes Foundation nejpozději do 19. března 2019.

Stipendia v Bavorsku
Česko-bavorská vysokoškolská agentura nabízí stipendia na letní školy a kurzy němčiny na vysokých školách v Bavorsku. Nabízené stipendium zahrnuje poplatek za kurz v plné výši pro studenta, pedagoga nebo vědce veřejné vysoké školy v ČR při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. Jestliže není ubytování zahrnuto v poplatku za kurz, je možné získat příspěvek na ubytování až do částky 400 EUR. V případě žádosti o stipendium na kurz němčiny je předpokládaná znalost jazyka alespoň na úrovni B1.

Přihlášku na vybraný odborný či jazykový kurz zasílá účastník samostatně přímo na zvolenou vysokou školu. Zároveň je také nutné zaslat všechny podklady buď poštou na Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, Universitätsstr. 31, Regensburg, nebo e-mailem na adresu sekretariat@btha.de. Přihlášky musí být podány nejpozději 1. dubna 2019. Více zde.

Pracovní stáže
Studenti PřF se stále mohou hlásit k výběrovým řízením na Pracovní stáže v rámci programu Erasmus+. Podrobnosti zde.

Provoz fakulty

Daňové prohlášení
Dovolujeme si připomenout všem zaměstnancům, kteří si ještě na mzdové účtárně nestihli podepsat daňové prohlášení na r. 2019, že poslední možnost je 8. února - 15. února 2019 (včetně). Stejný termín nabízíme pro dodání dokladů k ročnímu zúčtování za r. 2018. Tyto záležitosti je možné vyřídit v kanceláři 6.001 na děkanátě v době: po-pá 7:30-11:00 a 12:30-15:00. Zbývající daňová prohlášení cizinců budou řešena zvlášť.
Pro případné informace kontaktujte paní Libuši Pěčkovou, e-mail: libuse.peckova@upol.cz, tel.: 585 634 031.

Pronájmy prostor
Agendu pronájmů prostor externím zájemcům, rezervace místností pro interní účely (mimo výuku), organizační zajištění průběhu pronájmů a jejich fakturace bude nově od 18. února 2019 zajišťovat Mgr. Marek Otava, marek.otava@upol.cz, tel. 585 634 023, (místnost č. 2.002 na budově PřF 17. listopadu 12) místo Mgr. Lucie Matějíčkové, která odchází na mateřskou dovolenou.

Různé

Seminář
Seminář pro žadatele k aktuální výzvě v Prioritní ose 3 Vzdělávání a kvalifikace v rámci Programu přeshraniční spolupráce s Polskem - programu Interreg V-A Česká republika - Polsko se uskuteční 28. února v 10:00 na Městském úřadě v Glucholazech. Na seminář i konzultace je třeba se registrovat do 25. února na e-mail: alice.navratilova@olkraj.cz. Podrobnosti k semináři zde.

Přednáška
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin CRH ("genobanka") zve všechny zájemce na další díl cyklu přednášek z oblasti biologických věd. Přednáška Mgr. Jana Holuba (Jan Holub s.r.o., Hvozdečko): Má v dnešní době mikropropagace rostlin in vitro smysl? se uskuteční ve středu 20. února 2019 od 13:00 hod. v zasedací místnosti budovy D (VÚRV) holického areálu.

Daruj krev s rektorem
V rámci Akademického týdne (18. - 24. února) se uskuteční další běh tradiční výzvy Daruj krev s rektorem aneb Modrá je dobrá! Všichni dárci z řad studentů i zaměstnanců obdrží po předložení ISIC karty či průkazu zaměstnance malý dárkový balíček od UPointu a Fakultní nemocnice Olomouc. Veškeré informace o tom, zdali jste vhodným dárcem, naleznete zde. Prosíme, abyste si podmínky řádně prostudovali. V případě zájmu o darování krve se hlaste na e-mailu daruj.upol@gmail.com. Do předmětu e-mailu prosím napište heslo: DARUJ. Do těla mailu pak uveďte: jméno a příjmení, datum narození, fakultu, kterou zastupujete, a zdali jste student, nebo zaměstnanec. V případě dotazů kontaktujte Bc. Ondřeje Martínka, e-mail: ondrej.martinek@upol.cz.

Cena Crytur
Společnost Crytur (www.crytur.cz) vyhlašuje šestý ročník soutěže Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Přihlašovat lze diplomové práce zaměřené na materiálové vědy, dokončené v akademickém roce 2018/2019 s předpokládaným termínem obhajoby v období 1. července 2018 - 30. června 2019. Uzávěrka přihlášek je 15. května 2019 (odevzdání DP lze posunout až do 31. května 2019). Práce musí být vypracována v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na některé z českých nebo slovenských VŠ. Podrobnosti zde.

Hledáme nové supervizory do projektu Badatel
Uvažovali jste o tom, že by se vám k vašemu projektu hodila pomocná ruka, rádi byste se naučili vést někoho dalšího nebo vás prostě baví popularizace výzkumu a chtěli byste jej ukázat nadšeným zájemcům z řad středoškoláků?
Jestli jste si na libovolnou z těchto otázek odpověděli ano, tak vám nabízíme možnost vypsat téma pro středoškolské studenty v rámci Badatele. Jak vypsat projekt, můžete zjistit na této stránce. Po vyplnění formuláře se po krátkém čase objeví nabídka na stránce vypsaných projektů, na kterou můžete odkázat středoškolské studentské zájemce, případně vaše bývalé středoškolské učitele.
Dne 16. května se uskuteční Konference mladých přírodovědců, na které pak studenti, kteří se zúčastnili Badatele, mají možnost prezentovat své výsledky. Supervizoři budou za účast svých studentů honorováni v částce 3 000 - 10 000 Kč (podle jejich úspěšnosti).
FB: https://www.facebook.com/badatelUP/.

Vydavatelství UP
1. února 2019 nastoupil na pozici ředitele Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Ing. Aleš Prstek, který byl do funkce zvolen na základě výběrového řízení. Ve funkci nahradí dlouholetou ředitelku VUP RNDr. Hanu Dzikovou.

Další číslo Zpravodaje vyjde v pondělí 25. února 2019.

Nové vnitřní předpisy

Dnem 8. února 2019 nabývá účinnosti norma UP:
R-B-19/08 - Sociální stipendia na UP na období leden - červen 2019

Dnem 15. února 2019 nabývá účinnosti norma UP:
R-B-19/07 - Harmonogram akademického roku 2019/2020 a harmonogram zápisu předmětů do IS STAG v akademickém roce 2019/2020

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)