Úvodní slovo

Milé absolventky, milí absolventi,

velice nás mrzí, že jsme kvůli epidemiologické situaci v ČR a vládním nařízením museli zrušit také plánované listopadové promoce. Zvážili jsme proto ještě možnost realizovat promoce v pozdějším termínu, ideálně v únoru 2021. Bohužel současný vývoj epidemie nenasvědčuje, že tato náhradní varianta bude reálná. Proto za nejpravděpodobnější termín vašich promocí považujeme až červenec 2021.

Prosíme tedy v této souvislosti o součinnost. Sdělte nám prosím, zdali byste měli zájem o konání promocí v takto pozdním termínu, tzn. pro většinu z vás více než rok po úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek. Informaci posílejte e-mailem na adresu vedoucího studijního oddělení Mgr. Jiřího Mazala (jiri.mazal@upol.cz) nejpozději do 30. listopadu 2020.

Jan Říha
proděkan pro studijní záležitosti

Věda a výzkum

Cena Wernera von Siemense hledá nejlepší práce, pedagogy a vědce
Již 23. ročník tradičních vědeckých cen opět nabízí odměny od 50 do 300 tisíc. Čekají na nejlepší magisterské a disertační práce, nejlepší vyučující a nejlepší vědce. Víte o komkoliv, kdo by si za své nedávné badatelské či pedagogické počiny zasloužil ocenit? Neváhejte a přihlaste jej. Ostatně, pokud se vám podaří doporučit vítěze, čeká odměna 10 tisíc korun i na vás. Šiřte slávu olomouckých studentů, akademiků a vědců do světa! Podrobnosti naleznete na stránkách soutěže. Uzávěrka je 30. listopadu 2020.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Stipendia na letní kurzy v Německu
Německá akademická výměnná služba DAAD nabízí stipendia k účasti na letním kurzu v roce 2021. Lze vybrat ze 140 kurzů na různých německých univerzitách. Ucházet se mohou studenti BSP (od 2. ročníku) a MSP. Vyžaduje se minimální znalost němčiny na úrovni A2. Stipendium ve výši 1 061 Eur je určeno k zaplacení kurzovného, ubytování a dalších nákladů. Zájemci nahrávají požadované dokumenty do portálu DAAD v termínu 1. prosince 2020. Pdf-Zusammenfassung a Návrhu na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia doručí poštou do sídla AIA Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Roční stipendia v Bavorsku
Česko-bavorská vysokoškolská agentura vypsala roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol z České republiky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole v akademickém roce 2021/2022. Stipendium lze prodloužit. Výše stipendia činí 853 Eur měsíčně. Dokumenty dle pokynů německé strany zasílají uchazeči v termínu do 1. prosince 2020 do sídla Česko-bavorské vysokoškolské agentury BTHA, c./o. BAYHOST, Universitätsstraße 31, 93053 Regensburg. Návrh na vyslání/Žádosti o přiznání stipendia doručí do sídla AIA Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) v uvedeném termínu.

Akademický senát

Nejbližší zasedání fakultního senátu se uskuteční ve středu 16. prosince 2020 od 13:00 hodin. Termín pro zasílání podkladů je 1. prosinec 2020.

Studijní záležitosti

Předcházení plagiátorství
V roce 2020 se devět českých a moravských univerzit včetně naší alma mater spojilo v projektu, jehož cílem je zmapovat současný stav prevence, detekce a řešení plagiátorství a následně připravit ucelené doporučení pro vysoké školy. Aby byl tento projekt úspěšný, je nutné získat zpětnou vazbu od vás studentů. Vyplnění dotazníku zabere pár minut a realizačnímu týmu tím velmi pomůžete. Krátký dotazník k předcházení plagiátorství na UP najdete zde.

Provozní doba studijního oddělení
Po dobu zákazu výuky je studijní oddělení uzavřeno. Své žádosti vyřizujte formou e-mailu své studijní referentce, popř. zasílejte poštou na adresu studijního oddělení nebo vhoďte u vchodu do hlavní budovy fakulty do biblioboxu (předání vhozených dokumentů studijnímu oddělení je zajištěno).

Studijní plány na akademický rok 2020/2021
Seznamy přednášek (studijní plány) na akademický rok 2020/2021 jsou umístěné na webových stránkách fakulty.

Žádosti o uznání předmětů
Žádosti o uznání předmětů, řádně vyplněné a potvrzené katedrou, odevzdávejte na studijním oddělení do konce listopadu. Po dobu uzavření budovy pro studenty je zasílejte poštou, popř. vhoďte u vchodu do hlavní budovy fakulty do biblioboxu (předání vhozených dokumentů studijnímu oddělení je zajištěno).

Platformy Unifor a EDIS
Od 1. září 2021 již nebudou Univerzitou Palackého podporovány platformy Unifor a EDIS, do té doby je nutné vše převést do Moodle. Pokud má některý vyučující PřF UP připraveny studijní opory v těchto systémech, nechť kontaktuje proděkana pro studijní záležitosti dr. Jana Říhu na e-mailu jan.riha@upol.cz.

Kabinet pedagogické přípravy PřF UP oznamuje studentům
Souvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 22. února – 12. března 2021. Na webových stránkách http://cpp.upol.cz je k dispozici přihláškový formulář. Na souvislou pedagogickou praxi budou zařazeni pouze přihlášení studenti.

Přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 20. ledna 2021. Souvislá pedagogická praxe je zajištěna studentům, kteří ji absolvují v uvedeném (celouniverzitním) termínu. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu jana.slezakova@upol.cz.

Různé

Uplatnění stravenek
Stravenky Chèque Déjeuner, které poskytuje přírodovědecká fakulta svým zaměstnancům, je nově možné použít k platbě za nákup v řetězcích Lidl, Kaufland a Globus. Další provozovny pro uplatnění těchto poukázek lze najít ve vyhledávači zde.

Noc vědců 27. listopadu 2020
Nenechte si ujít letošní Noc vědců! Na webu www.nocvedcu.cz
si můžete připomenout 130. výročí narození Karla Čapka a 100 let od vydání jeho díla R.U.R, kde se poprvé objevilo slovo robot. Hlavní výhodou on-line Noci vědců je, že zveřejněný obsah nebude k dispozici pouze jeden večer, ale týdny, měsíce. Univerzita Palackého připravila desítky videí, workshopů, pracovních listů, her, kvízů a přednášek. Veškerá videa budou zveřejněna od 27. listopadu i na oficiálním YouTube kanálu Univerzity Palackého. Další informace najdete zde.

Pevnost poznání
Pevnost poznání pravidelně přináší na svých webových stránkách inspirativní tipy, chemické pokusy a zajímavé návody, které si rodiče s dětmi mohou vyzkoušet doma. Uvidíte, že vás to bude bavit!

Nové vnitřní normy

Dnem 9. listopadu 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma UP:
R-B-20/17Pokladní operace a režim pokladní služby na UP    

Dnem 13. listopadu 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma PřF UP:
PřF-B-20/03Děkanské volno

Dnem 17. listopadu 2020 nabývá účinnosti vnitřní norma UP:
R-B-20/20Statut Komise pro informační technologie UP


Další Zpravodaj vyjde v pondělí 30. listopadu 2020.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)