Věda a výzkum

ICOK R&D vouchery

Inovační centrum Olomouckého kraje vyhlásilo výzvu ICOK R&D vouchery na podporu zahájení spolupráce zejména s malými a středními podniky (ale i jinými subjekty) s místem podnikání či provozovnou v Olomouckém kraji. Základní parametry výzvy jsou:

 • Žadatel: zejména malý a střední podnik.
 • Celková alokace finančních prostředků: 400 000 Kč.
 • Maximální částka příspěvku na jeden projekt: 50 000 Kč vč. DPH (výše dotace je posuzována individuálně, předp. max. 50 %).
 • Doba trvání Výzvy: 1. února 2024 – 30. listopadu 2024 (nebo do vyčerpání celkových alokovaných finančních prostředků).

Vzhledem k finančním limitům je tato podpora vhodná spíše pro menší projekty sloužící zejména pro nastartování spolupráce a vytipování dalších možností rozvoje v budoucím větším projektu (např. z inovačních voucherů OP TAK). Žádost o podporu a veškerá související administrativa je velice nenáročná.

Dokumentace výzvy a odkaz na žádost o poskytnutí dotace najdete zde. Podrobnější informace poskytne Ing. Libor Hájek, odd. projektové podpory, e-mail: libor.hajek@upol.cz, tel. 585 634 076, se kterým můžete konzultovat náměty na vouchery, přípravu nabídky a žádosti ve spolupráci s podnikem.

GA ČR – Výzvy k podávání návrhů projektů

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty - EXPRO, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Návrhy projektů je možné podávat do 3. dubna. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu a listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2025.

 • Dle pravidel zadávací dokumentace se návrhy vyplňují kompletně v angličtině, pokud není stanoveno jinak. Formuláře návrhů projektů jsou k dispozici výhradně v grantové aplikaci GRIS.
 • Odkazy na genderovou rovnost na UP OL a ocenění HR Award, všechny ostatní dokumenty a materiály pak na stránkách GA ČR.
 • Způsobilost byla za UP OL zaslána.

Důležité termíny na přírodovědecké fakultě:

 • 22. března 2024 dodat originál vyplněné zelené košilky (Žádosti o souhlas k podání návrhu projektu poskytovateli dotace), podepsané předkladatelem a vedoucím katedry/pracoviště a Stručnou informaci k projektu (případně draft návrhu projektu emailem lubica.korcanova@upol.cz) interní poštou nebo osobně na OPP, Mgr. Ľubica Korcanová.
 • 26. března 2024 nejzazší termín pro podání projektového návrhu. Projektové návrhy k odeslání datovou schránkou posílejte průběžně na e-mail: lubica.korcanova@upol.cz.

Podrobné informace naleznete na stránkách GA ČR.

GA ČR – Semináře s předsedou GA ČR v Praze a Brně

Semináře jsou určeny pro všechny zájemce pracující v oblasti vědy a výzkumu nebo pro zaměstnance grantových oddělení a jsou jedinečnou příležitostí dozvědět se více o GA ČR a jejích aktivitách přímo od jejího předsedy, prof. Petra Baldriana. Semináře proběhnou v českém jazyce a stejně jako v loňském roce je bude možné sledovat i online.

Praha

 • Národní technická knihovna (NTK) — Ballingův sál, Technická 2710/6,
  Praha 6
 • 23. února 2024, 10:00
 • registrace: seminář Praha

Brno

 • Masarykova univerzita (MUNI) — Místnost 300, 3. patro, Komenského náměstí 220/2, Brno
 • 6. března 2024, 9:30
 • registrace: seminář Brno

 Je nezbytné se registrovat pro fyzickou i online formu účasti.

Semináře s předsedou GA ČR v Praze a Brně - Grantová agentura České republiky (gacr.cz)

MSCA Postoctoral Fellowships 2024

11. září 2024 je deadline výzvy MSCA PF 2024. Oddělení projektové podpory chystá sérii seminářů, kde se budou podrobně probírat jednotlivé části proposalu. Seminář, který je určen pro postdoky do 8 let od obhajoby (k datu deadlinu) začíná 22. února 2024 (6.016, 09:00-12:00) a bude se konat v pravidelných intervalech. Případní zájemci kontaktujte Ing. Teu Pokornou (tea.pokorna@upol.cz).

Interreg Europe – 3. výzva a Informační den

Dne 20. března 2024 bude vyhlášena 3. výzva programu Interreg Europe v programovém období 2021 – 2027. Projektové žádosti bude možné předkládat od 5. dubna do 7. června (12:00) prostřednictvím monitorovacího systému programu.

Informační den se uskuteční v dopoledních hodinách 6. března 2024 ONLINE. Informační den představí základní charakteristiku programu, podmínky 3. výzvy a možnosti, jak se zapojit do připravovaných projektů. Program informačního dne a odkaz na registraci naleznete zde.

Na webových stránkách programu naleznete informace, které popisují celý proces přípravy, předložení a realizaci projektového záměru. Dokumenty naleznete zde a zde.

Bližší informace o programu: Prezentace, kde je v kostce popsán program Interreg Europe a jeho nastavení (sekce dokumenty, složka info den 2. výzvy).

Ceny Neuron

Až do 31. března 2024 můžete nominovat laureátky a laureáty na prestižní Ceny Neuron, které oceňují výzkum talentovaných vědců i vědecké osobnosti s mezinárodním renomé. Nadace Neuron letos udělí Ceny Neuron pro nadějné vědce až v sedmi oborech, Cenu Neuron za celoživotní přínos vědě a Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu. Ceny Neuron jsou díky darům mecenášů spojeny s osobní finanční prémií - 500 000 korun v případě Ceny Neuron pro nadějné vědce a 1 500 000 korun u Ceny Neuron. 

Nominace mohou předkládat děkani a rektoři veřejných institucí, ředitelé akademických ústavů či představitelé Akademie věd ČR a vědeckých ústavů, členové Vědecké rady Nadace Neuron a laureáti předchozích ročníků. Nominace mohou podávat i vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo výzkumné organizace. 

Ceny Francouzského velvyslanectví

Každý rok oceňuje Francouzské velvyslanectví v Praze nejlepší mladé vědce z českých univerzit a výzkumných institucí. Tyto vědecké ceny jsou rozděleny do následujících sedmi kategorií:

 • chemie (Nadační fond IOCB Tech s Česká společnost chemická)
 • počítačové vědy a informatika (Eviden a IT4Innovations) 
 • lékařství (Servier) 
 • farmacie (Sanofi) 
 • jaderný výzkum (Electricité de France a ATMEA) 
 • humanitní a společenské vědy (Michal Martinko, CEFRES a Gallica)
 • environmentální a klimatický (BNP Paribas)

Tři nejlepší uchazeči dostanou finanční odměnu v podobě šeku věnovaného příslušnou sponzorskou společností. První dva výherci navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrží stipendium na měsíční stáž ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru. Podrobnější informace zde.

Zahraniční a mimouniverzitní záležitosti

Příprava a ohlašování mobilit

Žádáme všechny studenty vyjíždějící na studijní pobyty a odborné stáže do zahraničí, aby o svém záměru vyjet a o začátku a konci cesty informovali zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP.

Žádáme také všechny vyučující, kteří hodlají vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus+, aby se obraceli nejdříve zahraniční úsek studijního oddělení PřF UP. O zahraničních studentech přijíždějících na odborné stáže a zahraničních odbornících přijíždějících v rámci Erasmus+ musí předem informovat katedra, na kterou mají přijet. Kontakt: Dana Gronychová (dana.gronychova@upol.cz).

Zahraniční hosté - evidence

Navštíví-li vaši katedru zahraniční hosté, zadejte, prosím, informaci o nich do Portálu. Do jisté míry to může ovlivnit výši dotace, kterou fakulta dostává.

Návod: Rozbalte si v Portálu "Všechny aplikace", klikněte na dlaždici "Přijetí hostů", dále stiskněte tlačítko "+Nové" a vyplňte formulář, který se vám otevře.

Stipendium na letní školy a jazykové kurzy v Bavorsku

Toto stipendium lze využít mj. k účasti na následujících letních kurzech německého jazyka:

a na dalších odborných letních školách v němčině nebo angličtině: přehled letních škol 2024.

O stipendium se mohou ucházet studenti, vědci a zaměstnanci českých veřejných VŠ do 26. března 2024 (poté až do vyčerpání stipendijních prostředků).

Současně je nutné se individuálně přihlásit na vybraný kurz u pořádající vysoké školy (viz výše). Více informací o letních školách, jazykových kurzech i studiu v Bavorsku a o stipendijní nabídce BTHA se můžete dozvědět na online akci "Za studiem do Bavorska", která se koná v úterý 27. února 2024 v 16:00 na platformě Zoom. Pozvánky s přístupovým linkem.

The Scholar Foundation

Nadační fond The Scholar Foundation nabízí finanční podporu zájemcům o studium navazujícího magisterského nebo Ph.D. programu na zahraničních univerzitách i studentům vyjíždějícím v rámci meziuniverzitních dohod, zejména do mimoevropských destinací či na prestižní univerzity v Evropě.  

V současné době je otevřeno výběrové řízení pro akademický rok 2024/2025. Přihlášky je možno podávat do konce dubna 2024. Veškeré informace naleznete na webových stránkách nadačního fondu.

Akademický senát

Řádné zasedání Akademického senátu PřF UP se uskuteční ve středu 3. dubna ve 13:00 ve velké zasedací místnosti děkanátu PřF UP. Podklady k zasedání i odkaz na stream, který bude k dispozici v daném čase zasedání, naleznete zde.

Studijní záležitosti

Kurzy anglického jazyka v letním semestru

Kabinet cizích jazyků nabízí kurzy anglického jazyka v letním semestru. Podívejte se také na nabídku témat v kurzu Konverzace pro pokročilé.

Úpravy rozvrhů

Drobné úpravy rozvrhu bude možné provádět po 19. únoru 2024 pouze přes studijní oddělení, a to do 15. března 2024.

Promoce

Zájemci se mohou po úspěšném absolvování státnic hlásit své studijní referentce na promoce, které proběhnou v termínu 24. - 27. června 2024. Absolventi, kteří na promoce nepůjdou, si mohou po předchozím objednání diplom vyzvednout na studijním oddělení.

Souvislá pedagogická praxe studentů

Kabinet Pedagogické přípravy PŘF UP oznamuje studentům, že ouvislá pedagogická praxe studentů 1. navazujícího ročníku a souběžného doplňujícího studia učitelství se uskuteční ve dnech 11. až 27. března 2024.

Informační schůzka k 1. souvislé pedagogické praxi se uskuteční 4. března 2024, učebna LP 3.005, od 16:30 do 18:30. Schůzka je pro všechny přihlášené studenty POVINNÁ. Případné dotazy k pedagogické praxi zasílejte na adresu: jana.slezakova@upol.cz.

Výzva Nadačního fondu UP

Máte vizi badatelského projektu, nebo záměr uměleckého díla? Chcete vyjet na studijní cestu nebo stáž? Potřebujete podniknout nákladný experiment? S tím i s lecčím jiným vám může finančně pomoct Nadační fond Univerzity Palackého! Příležitost, prostředky a také znalosti nabízí talentovaným studentům a studentkám jeho už 9. výroční výzva. Hlaste se a získejte na svůj projekt až 200 tisíc korun.

Provoz fakulty

Dne 7. února 2024 nastoupila Jana Frantíková ze Správy budov – technický úsek areál Envelopa na mateřskou dovolenou. Její agendu převzala Lenka Bodinková - tel: 585 634 074, email: lenka.bodinkova@upol.cz.

Podcastový seriál

Podcast Jak na Přírodu - Lukáš Puch

Fakultní podcast Jak na Přírodu je určen pro středoškolské studenty a pro všechny, kteří mají zájem o studium na přírodovědecké fakultě.

Dnes vám představíme Lukáše Pucha, který na přírodovědecké fakultě studuje obor Ekologie a ochrana životního prostředí a souběžné doplňující studium učitelství biologie. Usměvavého studenta z Ostravy nejvíce  fascinuje ekologie živočichů. „Baví mě hlavně adaptace živočichů na různé výzvy, které jim poskytuje jejich prostředí, i to, jakými vazbami jsou navázáni na své okolí - na rostliny a jiné živočichy,“ vysvětluje. Na katedře ekologie a životního prostředí se stará o Ekozookoutek, který čítá přes sto živočichů. Co obnáší tato práce a obor, který Lukáš studuje, jak jsme na tom s ochranou přírody v České republice a jaké plány má do budoucna si poslechněte na Spotify.

Různé

Film Voda ztracená a vrácená - pozvánka

Udržitelný Palacký vás zve na promítání krátkého filmu o revitalizacích vodních ekosystémů Voda ztracená a vrácená dokumentaristy Radka Plíhala. Promítání se odehraje v úterý 20. února 2024 od 19:00, v učebně 3.005 v budově PřF na 17. listopadu 12. Po promítání bude následovat debata s odborníky z AOPK (Jan Koutný) a Ministerstva životního prostředí (Kateřina Španihelová).

Kartografický den

V poslední únorový pátek 23. února 2024 se v Olomouci uskuteční v aule přírodovědecké fakultě od 9:30 již 18. Kartografický den na téma Kartografie & Vesmír. 

Přednášet budou Tomáš Přibyl, publicista v kosmonautice a autor mnoha knih literatury faktu z Technického muzea v Brně, Jan Kolář, zakladatel České kosmické kanceláře a člen Mezinárodní astronautické akademie, Radek Dušek, odborný asistent kartografie na Ostravské univerzitě, a Pavel Seemann, odborný redaktor největší české kartografické firmy Kartografie Praha.

Registrace je možná na těchto webových stránkách.

Rekreační středisko Karlov

Rekreační středisko přírodovědecké fakulty v Karlově pod Pradědem nabízí volnou ubytovací kapacitu např. v termínech: 

 • od 26. února do 2. března 2024
 • od 11. do 24. března 2024
 • od 2. do 14. dubna 2024
 • od 22. do 28. dubna 2024

Karlov pod Pradědem je jednou z nejvýznamnějších rekreačních středisek Hrubého Jeseníku. Najdete zde 12km propojených lyžařských sjezdovek se 4 sedačkovými lanovkami. Přes kopec se dostanete do ski areálu Kopřivná. Skvělý výchozí bod pro cyklistické a turistické výlety.

Ples Přírodovědecké fakulty UP

Nenechte si ujít ples Přírodovědecké fakulty UP a užijte si výjimečné okamžiky se svými nejbližšími, přáteli, kolegy či spolužáky. Ples se uskuteční v pátek 22. března 2024 v prostorách přírodovědecké fakulty. Slavnostní zahájení plesu je naplánováno na 20:00 (budova bude zpřístupněna od 19:00).

Vstupenky budou v prodeji pro studenty za 490 Kč na stání a 650 Kč na sezení. Pro zaměstnance a další zájemce pak za 590 Kč a 750 Kč. Lístky jsou slosovatelné. V ceně je zahrnuto také občerstvení. O spuštění prodeje budete informováni prostřednictvím mailu, sociálních sítí a dalších komunikačních platforem, stane se tak v nejbližších dnech.

Sportovní den

Sportovní den UP se uskuteční 7. května 2024.

Polyméry 2024

Slovensko-česká konference Polyméry 2024 se uskuteční od 1. do 4. října 2024 v hotelu Academia v Staré Lesné. Hlavní témata jsou:

 • Polymery jako biomateriály
 • Polymerní materiály pro snížení ekologických hrozeb
 • Syntéza a charakterizace polymerů
 • Hybridní a přizpůsobené polymery
 • Nanokompozity na bázi polymerů
 • Počítačové modelování a simulace polymerů

Další informace, podrobnosti a termíny naleznete zde.

Vnitřní normy fakulty

Dnem 12. února 2024 nabývá účinnosti níže uvedená vnitřní norma UP:

B3-17/4-RR-N01 – Stanovení poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem na UP  – novela č. 1.

Další Zpravodaj vyjde v pondělí 4. března 2024.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)