Historie katedry

Historie Katedry algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci navazuje na dlouhodobé tradice výuky matematiky, která započala již na olomoucké univerzitě v roce 1579.

Po obnovení univerzity v Olomouci v roce 1946 byl nejdříve na Pedagogické fakultě UP a na bienninu přírodních věd zřízen matematický ústav a později v roce 1952 vznikla na Pedagogické fakultě UP Katedra matematiky, fyziky a chemie. V roce 1953 byla na vzniklé Vysoké škole pedagogické ustavena samostatná Katedra matematiky pod vedením prof. J. Metelky, která se po založení Přírodovědecké fakulty UP postupně rozdělila na Katedru algebry a geometrie PřF UP, Katedru matematické analýzy PřF UP a Katedru metodiky matematiky a elementární matematiky PřF UP. Od katedry algebry a geometrie se v 70. letech oddělila Katedra teoretické kybernetiky PřF UP a Katedra matematické informatiky PřF UP, naopak po roce 1989 se stala její součástí Katedra metodiky matematiky a elementární matematiky PřF UP.

 

Katedra algebry a geometrie v současné době garantuje na Přírodovědecké fakultě UP bakalářské a na něj navazující magisterské učitelské studium matematiky a analogické formy studia pro deskriptivní geometrii. Dále je katedrou zajišťováno bakalářské a návazné magisterské studium diskrétní matematiky a v neposlední řadě je zde akreditováno doktorské studium s možností obhajovat disertační práce v oborech Algebra a geometrie a Didaktika matematiky.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)