Matematické soutěže na ZŠ a SŠ

Na organizaci a zabezpečení průběhu následujících soutěží určených zejména studentům středních škol se významnou měrou podílejí zástupci Oddělení didaktiky matematiky naší katedry.

Krajská komise MO - Olomouc

Aktuality

2. 9. 2020

Byly zveřejněny výsledky krajských kol kategorií B a C. Vzhledem k nejasnostem kolem organizace 70. ročníku MO se určitě ruší plánovaný seminář 18. září. O organizaci dalších seminářů se rozhodne podle aktuální situace.

10. 7. 2020

Jsou již k dispozici termíny nového (70.) ročníku matematické olympiády. Semináře k MO předběžně budou 18. září (jen kat. A), 16. října, 6. listopadu, 4. prosince, 8. ledna a 26. března (jen B a C). Definitivní termíny budou oznámeny na přelomu srpna a září.

10. 3. 2020

Vzhledem k rozhodnutí Bezpečnostní rady státu k uzavření všech škol s platností od středy 11. 3. 2020 do odvolání z důvodu omezení šíření koronaviru SARS-CoV-2 (COVID-19) se ruší krajské kolo kat. Z v termínu 17. března 2020. O možném posunu termínu či definitivním zrušení se jedná.

23. 2. 2020

Konečně byly stanoveny výsledky krajského kola kategorie P. Pražští kolegové úlohy pečlivě opravili a stanovili bodovou hranici úspěšného řešitele na 13 bodů, úspěšnými řešiteli se tak stalo 51 z celkového počtu 102 řešitelů krajských kol. Bodová hranice postupu do ústředního kola MO (Teplice, 25.–28. 3. 2020) byla stanovena na 19 bodů. Náš kraj tak má mezi jeho 30 účastníky dva zástupce, kterým blahpopřejeme a fandíme, aby postoupili buď na Středoevropskou olympiádu v informatice (od 29. 6. Nagykanizsa, Maďarsko) nebo na Mezinárodní olympiádu v informatice (od 19. 7., Singapur).

11. 2. 2020

Zveřejňujeme výsledky krajského kola kategorie A. Po centrální koordinaci byla stanovena hranice postupu do ústředního kola na 16 bodů, letos z našeho kraje postupují dva řešitelé, oběma držíme palce v ústředním kole, které se bude konat od neděle 22. 3. v Teplicích. Nejlepší řešitelé z něj se mohou probojovat na 61. Mezinárodní matematickou olympiádu (Petrohrad, Rusko, 7.–18.7.) nebo 14. Středoevropskou matematickou olympiádu (Košice, Slovensko, 24. 8.–30. 8.). Dále Ústřední komise MO stanovila hranici úspěšného řešitele na 8 bodů. Z pravidla, že úspěšným řešitelem se stává nejvýše polovina účastníků krajských kolo v republice, kteří přitom získali alespoň 8 bodů, letos zafungovala druhá část. I přesto se úspěšnými účastníky v kraji staly dvě třetiny řešitelů, tedy letošní ročník můžeme v kraji hodnotit jako mimořádně podařený. Všem řešitelům srdečně blahopřejeme.

8. 10. 2019

Byl změněn termín odevzdání druhé série úloh domácího kola kat. Z5 a Z9 na 6. ledna. Bohužel původní termín zasahoval do vánočních prázdnin.

24. 5. 2019

Nová termínová listina Matematické olympiády a termíny seminářů k MO na nový školní rok, které se uskuteční 20. 9. (A), 11. 10., 8. 11., 6. 12. 2019 a 10. 1., 27. 3. (B a C) 2020. Zároveň upozorňujeme, že na stránkách Matematické olympiády jsou již zveřejněna zadání úloh domácí části 1. kola nového ročníku kategorií A, B, C.

26. 4. 2019

Zveřejňujeme výsledky krajských kol Matematické olympiády kategorií B a C. Úlohy kategorie B se ukázaly jako obtížnější a byla pro ně stanovena minimální bodová hranice úspěšného řešitele na 8 bodů, pro kategorii C byla stanovena hranice úspěšného řešitele (nejvýše polovina všech řešitelů v republice) na 10 bodů. Z našeho kraje tak máme pět úspěšných řešitelů v kategorii B a šest v kategorii C. Všem řešitelům blahopřejeme a doufáme, že se s nimi setkáme příští rok ve vyšších kategoriích, odkud se mohou probojovat na Mezinárodní matematickou olympiádu, Středoevropskou matematickou olympiádu nebo třeba na Evropskou dívčí matematickou olympiádu.

25. 2. 2019

Zveřejňujeme výsledky krajského kola kategorie P. Po centrální opravě v Praze byla stanovena hranice úspěšného řešitele, která je současně hranicí postupu do ústředního kola MO, na 15 bodů. Z našeho kraje tak máme dva úspěšné řešitele. Všem řešitelům blahopřejeme a budeme držet palce postupujícím do ústřeního kola, které se koná v Benešově 27.–30. 3. Nejlepší řešitelé se z něj mohou probojovat na Mezinárodní informatickou olympiádu (1.–8. 9. Cukuba, Ibaraki, Japonsko) nebo Středoevropskou informatickou olympiádu (12.–18. 8. Varšava, Polsko).

18. 2. 2019

Zveřejňujeme výsledky krajského kola kategorie A. Po centální koordinaci byla stanovena hranice postupu do ústředního kola na 15 bodů, náš kraj se s 5 postupujícími stal 4. nejúspěšnějším krajem (Pha 9, JM, MS, oba 7). Postupujícím blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v ústředním kole, které se koná 24.–27. 3. v Benešově. Nejlepší řešitelé z něj se mohou probojovat na 60. Mezinárodní matematickou olympiádu (Bath, Velká Británie, 14.–22.7.) nebo 13. Středoevropskou matematickou olympiádu (Pardubice, 26. 8.–1. 9.). Dále Ústřední komise MO stanovila hranici úspěšného řešitele na 9 bodů (140 z 344 řešitelů z celé ČR). Všem řešitelům blahopřejeme.

31. 8. 2018

Nová termínová listina Matematické olympiády a termíny seminářů k MO na tento školní rok, které se uskuteční 21. 9,(A), 12. 10., 2. 11., 7. 12., 11. 1. a 29. 3. (B a C).

2. 5. 2018

Zveřejňujeme výsledky krajských kol kat. B a kat. C. V kategorii B zafungovala nejnižší možná hranice úspěšného řešitele 8 bodů, v kategorii C byla hranice stanovena tak, aby byla úspěšným řešitele byla nejvýše polovina účastníků z celé republiky, což bylo 10 bodů. Po skončení výběrového soustředění jsou jasná družstva na Mezinárodní matematickou olympiádu a Středoevropskou matematickou olympiádu. Členkou družstva pro Středoevropskou MO se z našeho kraje stala Jana Pallová. Budeme fandit nejen jí!

18. 4. 2018

Uvádíme výsledky krajského kola kategorie Z9. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme.

19. 2. 2018

Konečně máme i výsledky krajského kola kategorie P. Ústřední komise MO nakonec stanovila hranici úspěšného řešitele (bodová hranice lepší poloviny účastníků) na 20 bodů. Do ústředního kola v Přerově bude z celé republiky pozváno 30 řešitelů, kteří získali v krajském kole alespoň 22 bodů. Z našeho kraje mezi nimi bohužel nikdo není.

16. 2. 2018

Centrální koordinace oprav úloh již skončila a bylo stanoveno pořadí krajského kola kategorie A. Ústřední komise MO nakonec stanovila hranici úspěšného řešitele (bodová hranice lepší poloviny účastníků) na 5 bodů. Našim šesti úspěšným srdečně blahopřejeme, doufáme, že se všichni řešitelé znovu zúčastní příští rok, a ti, kterým se to letos nepodařilo jistě budou mnohem lepší. Do ústředního kola v Přerově bude z celé republiky pozváno 45 řešitelů, kteří získali v krajském kole alespoň 15 bodů. Z našeho kraje mezi nimi budou Jindřich Jelínek z gymnázia v Olomouci-Hejčíně a Jana Pallová z pořádajícího gymnázia Jakuba Škody v Přerově.

5. 1. 2018

Přejeme vše nejlepší do nového roku. Školní kola už jsou opravena a tak je jasné, kdo postupuje do krajských kol kat. A a kat. P. Všem přejeme hodně úspěchů.

Propozice

Následující odkazy vedou k oficiálním propozicím a organizačnímu řádu Matemamatické olympiády v celé ČR, ale i v Olomouckém kraji, a to nejen v aktuálním soutěžním ročníku.

 

Členové komise

Předseda:

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

 • Email: jaroslav.svrcek@upol.cz

 • Telefon: +420 58 563 4659

 • Adresa: KAG PřF UP Olomouc, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

 

Čestný předseda:

doc. RNDr. Vladimír Vlček, CSc.

 • Telefon: +420 58 563 4626

 • Adresa: KMAAM PřF UP Olomouc, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc

 

Tajemník:

Mgr. Miroslava Poláchová

 

Členové:

RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.

 • Email: pavel.calabek@upol.cz

 • Telefon: +420 58 563 4642

 • Adresa: KAG PřF UP Olomouc, 17.listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

 • Email: tomas.kuhr@upol.cz

 • Telefon: +420 58 563 4714

 • Adresa: KMI PřF UP Olomouc, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

Mgr. Jitka Čtvrníčková

 • Email: ctvrtnickova@gjs.cz

 • Telefon: +420 581 706 726

 • Adresa: Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, 750 11 Přerov

RNDr. Lenka Mádrová

 • Adresa: Gymnázium, nám. Osvobození 20, 789 01 Zábřeh

Okresní garanti

Základní školy:

Jeseník: Ivana Kašpárková

Olomouc: Miroslava Poláchová

Prostějov: Ing. Ondrej Jestrebský

 • Email: msmtpv@seznam.cz
 • Telefon: +420 582 344 125
 • Adresa: Olympijská 4, 796 01 Prostějov

Přerov: Mgr. Marta Lupačová

 • Email: lupacova@gjs.cz
 • Telefon: +420 581 217 790
 • Adresa: G J. Škody, Komenského 29, 750 11 Přerov

Šumperk: Ing. Dana Vláčelová

Střední školy:

Jeseník: Mgr. Marta Dostálová

Olomouc: Mgr. Romana Lachnitová

 • Email: lachnitova@sgo.cz
 • Telefon: +420 585 231 532
 • Adresa: Slovanské G Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, 771 11 Olomouc

Prostějov: RNDr. Petr Janeček

Přerov: Mgr. Jitka Čtvrtníčková

 • Email: ctvrtnickova@gjs.cz
 • Telefon: +420 581 706 726
 • Adresa: G J. Škody, Komenského 29, 750 11 Přerov

Šumperk: Mgr. Gabriela Zatloukalová

Probíhající ročník MO

Termíny seminářů pro řešitele MO, které budou zaměřeny na problematiku řešení úloh aktuálního – 70. ročníku – Matematické olympiády a budou se konat v budově Přírodovědecké fakulty v Olomouci, jsou již k dispozici.

 

Termíny odevzdání domácího kola:

 • Kategorie A: 01/12/2020
 • Kategorie B: 18/01/2021
 • Kategorie C: 18/01/2021
 • Kategorie P: 15/11/2020
 • Kategorie Z5, Z9: 20/11/2020 (1. trojice úloh), 04/01/2021 (2. trojice úloh)
 • Kategorie Z6, Z7, Z8: 18/01/2021 (1. trojice úloh), 5/03/2021 (2. trojice úloh)

 

Školní/Okresní kolo:

 • Kategorie A: 08/12/2020
 • Kategorie B: 26/01/2021
 • Kategorie C: 26/01/2021
 • Kategorie Z5, Z9: 27/01/2021
 • Kategorie Z6, Z7, Z8: 31/03/2021

 

Krajské kolo:

 • Kategorie A: 12/01/2021
 • Kategorie B: 30/03/2021
 • Kategorie C: 30/03/2021
 • Kategorie P: 19/01/2021
 • Kategorie Z9: 16/03/2021

 

Ústřední kolo:

 • Kategorie A: 21/03/2021 – 24/03/2021
 • Kategorie P: 24/03/2021 – 26/03/2021

Předchozí ročníky

69. ročník (2019/2020) - výsledky krajského kola:

 

68. ročník (2018/2019) - výsledky krajského kola:

 

67. ročník (2017/2018) - výsledky krajského kola:

 

66. ročník (2016/2017) - výsledky krajského kola:

 

65. ročník (2015/2016) - výsledky krajského kola:

 

64. ročník (2014/2015) - výsledky krajského kola:

 

63. ročník (2013/2014) - výsledky krajského kola:

 

62. ročník (2012/2013) - výsledky krajského kola:

 

61. ročník (2011/2012) - výsledky krajského kola:

 

60. ročník (2010/2011) - výsledky krajského kola:

 

59. ročník (2009/2010) - výsledky krajského kola:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)