Vyučující předmětů garantovaných katedrou biochemie

Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt 52
místnost: 2.04

Mgr. František Brauner, Ph.D.
585711165
Gymnázium, Olomouc - Hejčín
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.10

17. listopadu 12
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)
místnost: 3.16

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.26

Šlechtitelů 27 - objekt H1 (CRH)
místnost: 1.10

Klinika dětská
místnost: A_Q201180

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.09

Šlechtitelů 27 - objekt H1 (CRH)
místnost: 2.12

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.28

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.10

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.12

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.13

Křížkovského 8
místnost: 2.12

17. listopadu 12
místnost: 6.030

17. listopadu 12
místnost: 6.030

17. listopadu 12
místnost: 6.028

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.13

RNDr. David Kopecký, Ph.D.
UEB
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt 52
místnost: 1.12

Šlechtitelů 27 - objekt H1 (CRH)
místnost:

Mgr. Veronika Kubíčková
588444xxx
FNOL, odd. klinické biochemie
místnost:

17. listopadu 12
místnost: 3.041

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.10

RNDr. Pavel Lochman, Ph.D.
588444246
FNOL, odd. klinické biochemie
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Šlechtitelů 27 - objekt 52
místnost: 1.13

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.09

MUDr. Pavla Petrová
588444246
FNOL, odd. klinické biochemie
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Šlechtitelů 27-objekt 48 (VTP, blok A)
místnost: 1.36

Šlechtitelů 27 - objekt H1 (CRH)
místnost: 2.13

RNDr. Jitka Prošková
588444230
FNOL, odd. klinické biochemie
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.13

Mgr. Lucie Roubalová
588444xxx
FNOL, odd. klinické biochemie
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Šlechtitelů 27 - objekt H1 (CRH)
místnost: 1.10

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.10

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Mgr. Valárik Miroslav, Ph.D.
585238714
Šlechtitelů 31, 783 71
místnost:

Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.12

Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.25

Šlechtitelů 27 - objekt H1 (CRH)
místnost: 2.11

Školitelé závěrečných prací (BP, DP) pro studijní obor Biochemie a Bioinformatika

Doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
585632321
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 3.131

Mgr. Jan Bartoš, Ph.D.
místnost:

Mgr. Tibor Béres, Ph.D.
585634860
Šlechtitelů 27 - objekt 51 (E)
místnost:

Doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.
585634769
17. listopadu 12
místnost: 3.009

Ing. Sanja Ćavar Zeljković, Ph.D.
místnost:

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
585634928
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Nuria De Diego Sanchez, Ph.D.
místnost:

Ing. Regina Fillerová, Ph.D.
585632282
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost:

prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc.PhD.
585634922
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.26

doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
588443228
Klinika dětská
místnost: A_Q201180

Mgr. Jan Frömmel, Ph.D.
585634893
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.09

Mgr. Gabriel Gonzalez
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost:

Mgr. Eva Hřibová, Ph.D.
místnost:

Mgr. Alexandra Husičková, Ph.D.
585634290
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.09

RNDr. Jaroslava Jáčová
585853228
místnost:

Mgr. Hana Krätschmerová
585632176
ÚMTM
místnost:

Mgr. Monika Jarošová, Ph.D.
585634677
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.12

Mgr. Radek Jorda, Ph.D.
585634854
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 3.23

Mgr. Radana Karlíková, Ph.D.
místnost:

Mgr. Radka Končitíková, Ph.D.
585634842
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.13

Mgr. Martina Kopečná, Ph.D.
585634840
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.11

Mgr. David Kopečný, Ph.D.
585634840
Šlechtitelů 27 - objekt 52
místnost: 1.12

RNDr. Roman Kouřil, Ph.D.
585634837
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.08

Mgr. Kubát Zdeněk, Ph.D.
585634921
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost:

Mgr. René Lenobel, Ph.D.
585634872
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.10

Doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
585634925
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

Mgr. Lucie Mádrová
místnost:

Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.
585632288
Dostavba Teoretických ústavů
místnost: 5.514

Doc. RNDr. Petr Mlejnek, Ph.D.
585632203
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 3.061

RNDr. Novák Martin, Ph.D.
585634921
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost:

doc. Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.
585634853
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 4.24

Doc. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
585634925
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 5.24

RNDr. Ondřej Plíhal, Ph.D.
585634373
Šlechtitelů 27-objekt 48 (VTP, blok A)
místnost: 1.36

doc. RNDr. Pavel Pospíšil, Ph.D.
585634174
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.07

Mgr. Lucie Rárová, Ph.D.
585634698
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 3.24

Mgr. Martin Raus, Ph.D.
585634843
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.13

Alona Řehulková
místnost:

prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
585634927
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 1.10

doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
585634677
Šlechtitelů 27 - objekt F2 (CRH)
místnost: 2.12

Ing. Jan Václavík
ÚMTM
místnost:

Mgr. Jiří Voller, Ph.D.
585634855
Šlechtitelů 27 - objekt 47 (A)
místnost: 3.24

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
585632316
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
místnost: 3.131

Mgr. David Zalabák, Ph.D.
585634740
Šlechtitelů 27 - objekt H1 (CRH)
místnost: 2.11