Harmonogram katedry Biochemie 2020/2021

Harmonogram ZS 2020/2021
Zahájení a konec zimního semestru 21. 9. 2020 – 14. 12. 2021
Termín SZZ/obhajob pro doktorské studium bude upřesněn
Termín obhajob BP a SZZ pro bakalářské studium biochemie -
Termín obhajob DP a SZZ pro navazující studium biochemie -
Bloková cvičení KBC/EMORR bude upřesněno
Zkouškové období 19. 12. 2020 – 14. 2. 2021
Poslední termín udílení zápočtů za ZS 14. 2. 2021
Harmonogram LS 2020/2021
Zahájení a konec letního semestru 15. 2. - 31. 8. 2021
Ukončení výuky ve druhém ročníku magisterského studia 23. 4. 2021
Ukončení výuky ve třetím ročníku bakalářského studia 30. 4. 2021
Lhůta pro podání přihlášek do doktorského studia 30. 4. 2021
Bloková cvičení KBC/MBIO bude upřesněno
Exkurze KBC/BTCE bude upřesněno
Hlavní zkouškové období 15. 5. – 30. 6. 2021
Poslední termín udílení zápočtů za LS 31. 6. 2021
Obhajoby prací a SZZ
Bakalářské studium biochemie  
Termín odevzdání bakalářské práce 10. 5. 2021
Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce 31. 5. 2021
Obhajoby bakalářských prací 7. – 8. 6. 2021
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia Biochemie 9. – 10. 6. 2021
Navazující studium biochemie  
Termín odevzdání diplomové práce 26. 4. 2021
Doručení a rozeslání posudků na diplomové práce 17. 5. 2021
Obhajoby diplomových prací 24. – 25. 5. 2021
Státní závěrečné zkoušky navazujícího studia Biochemie 26. – 27. 5. 2021
Bakalářské studium Bioinformatika  
Termín odevzdání bakalářské práce 20. 5. 2021
Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce 10. 6. 2021
Obhajoby bakalářských prací 17. 6. 2021
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia 17. 6. 2021
Navazující studium Bioinformatika  
Termín odevzdání diplomové práce 20. 5. 2021
Doručení a rozeslání posudků na diplomové práce 10. 6. 2021
Obhajoby diplomových prací 17. 6. 2021
Státní závěrečné zkoušky navazujícího studia 17. 6. 2021
Doktorské studium Biochemie  
Seminář doktorandů 15. 6. 2021
Doktorské studium SZZ, obhajoby prací bude upřesněno
Přijímací zkoušky  
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia Biochemie 1. – 4. 6. 2021 ?
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia Bioinformatika bude upřesněno
Přijímací zkoušky do doktorského studia Biochemie 14. 6. 2021