Harmonogram katedry Biochemie 2018/2019

Harmonogram ZS 2018/2019
Zahájení a konec zimního semestru17. 9. 2018 – 10. 2. 2019
Termín SZZ/obhajob pro doktorské studium20. 9. 2018
Termín obhajob BP a SZZ pro bakalářské studium biochemie-
Termín obhajob DP a SZZ pro navazující studium biochemie-
Bloková cvičení KBC/EMORR3. 12. – 14. 12. 2018
Zkouškové období17. 12. 2018 – 10. 2. 2019
Poslední termín udílení zápočtů za ZS10. 2. 2019
Harmonogram LS 2018/2019
Zahájení a konec letního semestru11. 2. - 28. 6. 2019
Ukončení výuky ve druhém ročníku magisterského studia18. 4. 2019
Ukončení výuky ve třetím ročníku bakalářského studia26. 4. 2019
Lhůta pro podání přihlášek do doktorského studia30. 4. 2019
Bloková cvičení KBC/MBIO1. – 10. 5. 2019
Exkurze KBC/BTCE13. – 17. 5. 2019
Hlavní zkouškové období13. 5. – 30. 6. 2019
Poslední termín udílení zápočtů za LS28. 6. 2019
Obhajoby prací a SZZ
Bakalářské studium biochemie
Termín odevzdání bakalářské práce13. 5. 2019
Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce3. 6. 2019
Obhajoby bakalářských prací10.–11. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia Biochemie12.–13. 6. 2019
Navazující studium biochemie
Termín odevzdání diplomové práce29. 4. 2019
Doručení a rozeslání posudků na diplomové práce20. 5. 2019
Obhajoby diplomových prací27.–28. 5. 2019
Státní závěrečné zkoušky navazujícího studia Biochemie29.–30. 5. 2019
Bakalářské studium BGI
Ukončení výuky bakalářského studia - 3. ročníkbude upřesněno
Termín odevzdání bakalářské prácebude upřesněno
Doručení a rozeslání posudků na bakalářské prácebude upřesněno
Obhajoby bakalářských pracíbude upřesněno
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studiabude upřesněno
Navazující studium BGI
Termín odevzdání diplomové prácebude upřesněno
Doručení a rozeslání posudků na diplomové prácebude upřesněno
Obhajoby diplomových pracíbude upřesněno
Státní závěrečné zkoušky navazujícího studiabude upřesněno
Bakalářské studium Bioinformatika
Termín odevzdání bakalářské prácebude upřesněno
Doručení a rozeslání posudků na bakalářské prácebude upřesněno
Obhajoby bakalářských pracíbude upřesněno
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studiabude upřesněno
Navazující studium Bioinformatika
Termín odevzdání diplomové prácebude upřesněno
Doručení a rozeslání posudků na diplomové prácebude upřesněno
Obhajoby diplomových pracíbude upřesněno
Státní závěrečné zkoušky navazujícího studiabude upřesněno
Doktorské studium Biochemie
Seminář doktorandů19. 6. 2019
Doktorské studium SZZ, obhajoby pracíbude upřesněno
Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia Biochemiecca 4. 6. 2019
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia BGIcca 3. 6. 2019
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia Bioinformatikacca 5. 6. 2019
Přijímací zkoušky do doktorského studia Biochemiecca 18. 6. 2019
Poslední termín udílení zápočtů ze cvičení za LS10. 6. 2019