Harmonogram katedry Biochemie 2017/2018

Harmonogram ZS 2017/2018
Bloková cvičení KBC/EMORR4. 12.–15. 12. 2017
Termín obhajob BP a SZZ pro bakalářské studium biochemie-
Termín obhajob DP a SZZ pro navazující studium biochemie-
Termín SZZ/obhajob pro doktorské studium1. 11. 2017
Poslední termín udílení zápočtů za ZS10. 2. 2018
Zkouškové období20. 12. 2017–10. 2. 2018
Harmonogram LS 2017/2018
Bloková cvičení KBC/MBIO1.–11. 5. 2018
Exkurze KBC/BTCE14.–18. 5. 2018
Ukončení výuky ve třetím ročníku bakalářského studia27. 4. 2018
Ukončení výuky ve druhém ročníku magisterského studia20. 4. 2018
Lhůta pro podání přihlášek do doktorského studia30. 4. 2018
Poslední termín udílení zápočtů za LS30. 6. 2018
Hlavní zkouškové období14. 5.–30. 6. 2018
Obhajoby prací a SZZ
Bakalářské studium biochemie
Termín odevzdání bakalářské práce14. 5. 2018
Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce4. 6. 2018
Obhajoby bakalářských prací11.–12. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia Biochemie13.–14. 6. 2018
Navazující studium biochemie
Termín odevzdání diplomové práce30. 4. 2018
Doručení a rozeslání posudků na diplomové práce21. 5. 2018
Obhajoby diplomových prací28.–29. 5. 2018
Státní závěrečné zkoušky navazujícího studia Biochemie30.–31. 5. 2018
Bakalářské studium BGI
Ukončení výuky bakalářského studia - 3. ročník27. 4. 2018
Termín odevzdání bakalářské práce11. 5. 2018
Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce28. 5. 2018
Obhajoby bakalářských prací4.–5. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia11.–12. 6. 2018
Navazující studium BGI
Termín odevzdání diplomové prácebude upřesněno
Doručení a rozeslání posudků na diplomové prácebude upřesněno
Obhajoby diplomových pracíbude upřesněno
Státní závěrečné zkoušky navazujícího studiabude upřesněno
Bakalářské studium Bioinformatika
Termín odevzdání bakalářské práce18. 5. 2018
Doručení a rozeslání posudků na bakalářské práce8. 6. 2018
Obhajoby bakalářských prací15. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia15. 6. 2018
Navazující studium Bioinformatika
Termín odevzdání diplomové prácebude upřesněno
Doručení a rozeslání posudků na diplomové prácebude upřesněno
Obhajoby diplomových pracíbude upřesněno
Státní závěrečné zkoušky navazujícího studiabude upřesněno
Doktorské studium Biochemie
Seminář doktorandů25.–26. 6. 2018
Doktorské studium SZZ, obhajoby pracíbude upřesněno
Přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia Biochemiecca 5. 6. 2018
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia BGI6. 6. 2018
Přijímací zkoušky do bakalářského a navazujícího magisterského studia Bioinformatikacca 7. 6. 2018
Přijímací zkoušky do doktorského studia Biochemiecca 18. 6. 2018
Poslední termín udílení zápočtů ze cvičení za LS11. 6. 2018