Mechanismy obrany rostlin a jejich kontrola

Lenka Luhová, Marek Petřivalský, Lucie Činčalová, Tereza Jedelská, Martina Janků, Jana Sekaninová, Jana Jahnová, Daniel Vojtovič

 • Role reaktivních forem kyslíku a dusíku (ROS, RNS) v obranné reakci během patogeneze a procesů rezistence v rostlinách
 • Role ROS a RNS v obranné reakci rostlin vystavených abiotickým stresovým faktorům (např. slanost, teplota, těžký kov)
 • Role ROS a RNS během regenerace rostlin z protoplastů
 • Role S-nitrosylace a S-nitrosoglutathionreduktasy v signálních drahách rostlin
 • Role ROS a RNS v rostlinné odpovědi na vybrané mikrobiální elicitory
 • Nitrace a nitrosylace proteinů působením reaktivních forem dusíku

 • Úloha posttranslačních modifikací proteinových cysteinů v signálních drahách sulfanu během rostlinných odpovědí stresové faktory

Výzkum imunity a zdraví včel (Apis mellifera)

Jiří Danihlík, Marek Petřivalský, Silvie Dostálková, Martina Janků, Jana Biová, Zuzana Žvátorov

 • Purifikace a kvantifikace antimikrobiálních peptidů včel
 • Testování antimikrobiální aktivity peptidů a dalších látek proti různým kmenům bakterií
 • Výzkum imunitního systému včel v reakci na patogeny či parazity
 • Analýza příčin ztrát včelstev, www.coloss.cz

Genomika luštěnin

Mária Škrabišová, Jana Slivková, Jana Biová

Biochemie proteinů a proteomika

Marek Šebela, Zdeněk Perutka

 • Hmotnostní spektrometrie v analýze proteinů - identifikace proteinů (peptidové mapování a peptidové sekvencování), relativní a absolutní kvantifikace a analýza posttranslačních modifikací (glykosylace, fosforylace)
 • Studium enzymů, zejména rostlinného a mikrobiálního původu, např. dehydrogenasy, oxidasy a proteas
 • Studium enzymů zapojených v metabolismu polyaminů

Signální dráhy rostlinných hormonů

David Zalabák

 • Role alternativního sestřihu v cytokininové signální dráze
 • Signální dráhy rostlinných hormonů
 • Metabolismus rostlinných hormonů cytokininů
 • Molekulární klonování, transgenoze rostlin, mikroskopie