Přednášky

KBC/AMB - Aplikace mikroorganismů v biotechnologii (výukové materiály)
KBC/ATAN - Analýza transkriptomu a anotace genů (výukové materiály)
KBC/BAM - Pokročilé biochemické metody (výukové materiály)
KBC/BEN - Bioenergetika (výukové materiály)
KBC/BCH - Základy biochemie (výukové materiály)
KBC/BCHR - Biochemie rostlin (výukové materiály)
KBC/BIME - Biochemické metody (výukové materiály)
KBC/BIOS - Biosenzory (výukové materiály)
KBC/BIOSA - Biosenzory (výukové materiály)
KBC/BPOL - Struktura a funkce biomakromoleku (výukové materiály)
KBC/BTC - Biotechnologie (výukové materiály)
KBC/BTCEN - Biotechnology (výukové materiály)
KBC/CGI - Klonování a genové inženýrství (výukové materiály)
KBC/CGIEN - Cloning and Genetic Engineering (výukové materiály)
KBC/ENZ - Enzymologie (výukové materiály)
KBC/FOC - Forenzní chemie (výukové materiály)
KBC/FYTCH - Fytochemie (výukové materiály)
KBC/HIBC - Historie biochemie (výukové materiály)
KBC/HIBCU - Historie biochemie (výukové materiály)
KBC/IMCH - Imunochemie (výukové materiály)
KBC/KBC - Klinická biochemie (výukové materiály)
KBC/MBIOG - Molekulární biologie (výukové materiály)
KBC/MBIOE - Molecular Biology (výukové materiály)
KBC/MBIOZ - Základy molekulární biologie (výukové materiály)
KBC/MFYL - Molekulární fylogenetika (výukové materiály)
KBC/MOG - Molekulární gastronomie (výukové materiály)
KBC/MREG - Metabolické regulace (výukové materiály)
KBC/MSMAL - Hmotn. spektrometrie malých mol. a prvků (výukové materiály)
KBC/MZV - Molekulární základy včelařství (výukové materiály)
KBC/NPRCR - Napříč právním řádem ČR (výukové materiály)
KBC/OMET - Obecný metabolismus (výukové materiály)
KBC/OMR - Obranné mechanismy u rostlin (výukové materiály)
KBC/PBM - Pokročilé biochemické metody (výukové materiály)
KBC/PMFV - Projekt management a financování výzkumu (výukové materiály)
KBC/PROT - Proteomika (výukové materiály)
KBC/ROBC - Rostlinná biochemie (výukové materiály)
KBC/SMEX - Sekundární metabolity a xenobiochemie (výukové materiály)
KBC/UBCH - Úvod do biochemie (výukové materiály)
KBC/USSB - Úvod do studia syntetické biologie (výukové materiály)
KBC/VBP - Výživa a biochemie potravin (výukové materiály)
KBC/VKB - Veterinární komparativní bakteriologie (výukové materiály)
KBC/VKBC - Vybrané kapitoly z biochemie (výukové materiály)
KBC/ZAGE - Základy genetiky (výukové materiály)
KBC/ZBINF - Základy bioinformatiky (výukové materiály)
KBC/ZH - Základy hematologie (výukové materiály)