Oborový seminář 4

Seminář katedry biochemie. Referáty o výsledcích diplomové práce.