prof. Mgr. Marek Petřivalský, Dr.
vedoucí katedry
585 634 925
585 634 933
marek.petrivalsky@upol.cz

Vzdělání:
obor Biochemie, PřF MU Brno (1992) - Mgr.
obor Ekologie, PřF MU Brno - Ph.D.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2013) - doc.

Zaměstnání:
1996-1998: Úřad města Olomouc - civilní služba
1999-2005: UP Olomouc, PřF - vědecký pracovník
2005-2013: UP Olomouc, PřF - odborný asistent
2013-2021: UP Olomouc, PřF - docent
2021-dosud: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci, profesor, vedoucí katedry

Zaměření výzkumné práce:
Role reaktivních forem kyslíku a dusíku (ROS, RNS) v obranné reakci během patogeneze a procesů rezistence v rostlinách
Role ROS a RNS v obranné reakci rostlin vystavených abiotickým stresovým faktorům (např. slanost, teplota, těžký kov)
Role ROS a RNS během regenerace rostlin z protoplastů
Role S-nitrosylace a S-nitrosoglutathionreduktasy v signálních drahách rostlin
Role ROS a RNS v rostlinné odpovědi na vybrané mikrobiální elicitory
Nitrace a nitrosylace proteinů působením reaktivních forem dusíku
Studium antimikrobiálních peptidů u včel
Role ROS/RNS u včel za fyziologických a stresových podmínek

Výuka:
Přednášky: KBC/BEN, KBC/BENE, KBC/BTC, KBC/BTCEN, KBC/MOG, KBC/BVR
Semináře: KBC/BCHI, KBC/BCHIE, KBC/KOMU, KBC/BCHS
Jiné: KBC/PGMM, KBC/PGRS

Doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D.
tajemník katedry
585 634 925
585 634 933
lenka.luhova@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UJEP (MU) Brno (1984) - RNDr.
obor Lékařská chemie a biochemie, LF UP Olomouc (1997) - Ph.D.
obor Fyziologie rostlin, MZLU Brno (2003) - doc.

Zaměstnání
1984-1985: Ústav lékařské chemie LF UJEP Brno - asistent
1985-1986: Ústav lékařské chemie LF UP Olomouc - vědecký aspirant
1991-1992: Výzkumný šlechtitelský ústav zelinářský Olomouc - vědecký pracovník
1992-1996: Katedra analytické a organické chemie PřF UP Olomouc - výzkumný pracovník
1996-2003: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - odborný asistent
2012-2021: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - vedoucí katedry
2004-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - docent

Zaměření výzkumné práce
Role reaktivních forem kyslíku a dusíku (ROS, RNS) v obranné reakci během patogeneze a procesů rezistence v rostlinách
Role ROS a RNS v obranné reakci rostlin vystavených abiotickým stresovým faktorům (např. slanost, teplota, těžký kov)
Role ROS a RNS během regenerace rostlin z protoplastů
Role S-nitrosylace a S-nitrosoglutathionreduktasy v signálních drahách rostlin
Role ROS a RNS v rostlinné odpovědi na vybrané mikrobiální elicitory
Nitrace a nitrosylace proteinů působením reaktivních forem dusíku

Výuka
Přednášky: KBC/ROBC, KBC/BCH, KBC/OMET, KBC/BCHR, KBC/MREG, KBC/VKBC
Semináře: KBC/SB5, KBC/SB6
Jiné: KBC/PGSBC, KBC/PGSB2, KBC/PGBF, KBC/PGSA1

Markéta Brussová
sekretářka katedry
585 634 921
585 634 933
marketa.brussova@upol.cz

Vzdělání:
SŠ s maturitou

Zaměstnání:
2012-2015: Katedra geoinformatiky PřF UP Olomouc - sekretářka/asistentka
2016-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - sekretářka/asistentka
 

prof. RNDr. Pavel Peč, CSc.
emeritní profesor
pavel.pec@upol.cz

Vzdělání
obor Matematika a chemie (učitelství), PřF UP Olomouc (1962) - RNDr.
obor Organická chemie, PřF UK Bratislava (1975) - CSc.
obor Biochemie, PřF MU Brno (1992) - doc.
obor Biochemie, PřF MU Brno (1997) - prof.

Zaměstnání
1962-1975: Katedra Organické, analytické a fyzikální chemie PřF UP Olomouc - odborný asistent
1975-19xx: Katedra analytické a organické chemie PřF UP Olomouc - odborný asistent
19xx-1982: Katedra analytické a organické chemie PřF UP Olomouc - docent
1982-1990 Katedra analytické a organické chemie PřF UP Olomouc - vedoucí katedry
1990-2006: Katedra analytické a organické chemie PřF UP Olomouc - docent
1996-2006: Katedra biochemie PřF UP, Olomouc - vedoucí katedry
2006-2016: Katedra biochemie PřF UP, Olomouc - profesor
2016-dosud: emeritní profesor

Zaměření výzkumné práce
Studium metabolismu polyaminů
Kinetické studie enzymu s aminoxidasovou aktivitou
 

prof. Mgr. Marek Šebela, Dr.
profesor
585 634 927
585 634 933
marek.sebela@upol.cz

Vzdělání

obor Biochemie, PřF MU Brno (1994) - Mgr.
obor Biochemie, PřF MU Brno (1997) - Ph.D.
obor Biochemie, PřF MU Brno (2002)  - doc.
obor Biochemie, PřF MU Brno (2007)  - prof.

Zaměstnání
1994-1996: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci, asistent
1996-2002: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci, odborný asistent
2002-2008: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci, docent
2008-2012: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci, profesor
2006-2012: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci, vedoucí katedry biochemie
2010-2020: Oddělení biochemie proteinů a proteomiky.CRH PřF UP v Olomouci, vedoucí oddělení
2014-2018: CRH PřF UP, zastupující ředitel
2021-dosud: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci, profesor

Zaměření výzkumné práce
Biochemie proteinů, proteomika. Hmotnostní spektrometrie v analýze proteinů - identifikace proteinů (peptidové mapování a peptidové sekvencování), relativní a absolutní kvantifikace a analýza posttranslačních modifikací (glykosylace, fosforylace). Studium enzymů, zejména rostlinného a mikrobiálního původu, např. dehydrogenasy, oxidasy a proteasy

Výuka
Přednášky: KBC/BCH, KBC/SMEX (SMX), KBC/UBC (UBCH), KBC/BIME, KBC/HIBC (HIBCU). KBC/PROT
Semináře: KBC/EMB. KBC/CPR
Jiné: KBC/PGSB8, KBC/PGPB, KBC/PGSB5, OCH/PGSY, KBC/PGPT

doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D.
docent
585 634 921
585 634 933
jan.lochman@upol.cz

Vzdělání
2002: Mgr. Biochemie, PřF MU, Brno
2006: Ph.D. Biochemie, PřF MU, Brno
2017: doc. Biochemie, PřF MU, Brno

Zaměstnání
2006-2008: odborný pracovník, Katedra biochemie PřF MU
2009-2016: odborný asistent, Ústav biochemie PřF MU
2017-dosud: docent, Ústav biochemie PřF MU

Zaměření výzkumné práce
Molekulárně-biologické a biochemické přístupy na poli obranných reakcí rostlin
Exprese proteinů v prokaryotních a eukaryotních expresních systémech
Vývoj DNA diagnostických metod

Výuka
Přednášky: KBC/MMB

Mgr. Lucie Činčalová, Ph.D.
odborná asistentka
585 634 929
585 634 933
lucie.cincalova@upol.cz

Vzdělání:
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2009) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2013) - Ph.D. (obhajoba 27.9.2013)

Zaměstnání:
2009-2013: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - výzkumný pracovník
2013-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - odborný asistent

Zaměření výzkumné práce:
Studium obranných reakcí rostlin

Výuka:
Cvičení: KBC/BCHC, KBC/BCHCU, KBC/BCHCR, KBC/KBC, KBC/EMORR, KBC/LABT

Mgr. Jiří Danihlík, Ph.D.
odborný asistent
585 634 893
585 634 933
jiri.danihlik@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2009) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2011) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2015) - Ph.D.

Zaměstnání
2012-2015: Centrum Regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum - vědecko-akademický pracovník
2016: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci - vědecko-akademický pracovník
2016-dosud: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci - odborný asisitent

Zaměření
Antimikrobiální peptidy včel – jejich detekce a kvantifikace
Výživa a imunita včel
Role reaktivních forem kyslíku v imunitě včel
Antioxidační systém včel
Hledání a testování biologicky aktivních látek s účinkem proti včelím patogenům
Prevence a diagnostika včelích chorob
Epidemiologie ztrát včelstev

Výuka
Přednášky: KBC/IMCH, KBC/MZV
Cvičení: KBC/BCHC, KBC/BCHCU, KBC/BCHCR, KBC/KLBC
Semináře: KBC/OSE1, KBC/BTCE

Mgr. Silvie Dostálková, Ph.D.
odborná asistentka
585 634 893
585 634 933
silvie.dostalkova@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2014) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2016) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2022) – Ph.D.

Zaměstnání
2016-2022: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - výzkumný pracovník
2022-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc – odborný asistent

Zaměření výzkumné práce
Studium antimikrobiální aktivity peptidů, úloha včelích antimikrobiálních peptidů v imunitním systému včely medonosné
Studium signálních drah včelí imunity

Výuka
Cvičení: KBC/BCHC, KBC/BCHCU, KBC/BCHCR, KBC/EMORR, KBC/LABT, KBC/MBC

Mgr. Martina Janků, Ph.D.
odborná asistentka
585 634 920
585 634 933
martina.janku@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2014) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2016) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2022) – Ph.D.

Zaměstnání
2016-2022: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - výzkumný pracovník
2022-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc – odborný asistent

Zaměření výzkumné práce
Studium úlohy reaktivních forem kyslíku a dusíku v imunitním systému včely medonosné
Studium buněčné imunity hmyzu
Studium včelích produktů

Výuka
Cvičení: KBC/BCHC,KBC/BCHCU, KBC/BCHCR, KBC/EMORR, KBC/LABT, KBC/MBC

Mgr. Jana Jemelková, Ph.D.
odborná asistentka
585 634 893
585 634 933
jana.jemelkova@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF MU Brno (2009) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2011) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2023) - Ph.D.

Zaměstnání
2011-2022 Ústav imunologie LF UP Olomouc, vědecký pracovník, doktorské studium
2022 – dosud Katedra biochemie PřF UP Olomouc – vědecký pracovník
2022 – 2023 Katedra biochemie PřF UP Olomouc – vědecký pracovník
2023 – dosud Katedra biochemie PřF UP Olomouc – odborný asistent

Zaměření výzkumné práce
Studium aberantní glykosylace imunoglobulinu A1 u IgA nefropatie
Studium obranných mechanismů včely medonosné

Mgr. Jana Sekaninová, Ph.D.
odborná asistentka
585 634 920
585 634 933
jana.sekaninova@upol.cz

Vzdělání:
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2004) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2006) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2010) - Ph.D.

Zaměstnání:
2010-2012: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - výzkumný pracovník
2013-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - odborný asistent

Zaměření výzkumné práce:
Studium obranných reakcí rostlin

Výuka:
Přednášky: KBC/VKBC
Cvičení: KBC/KLBC, KBC/BCHC, KBC/BCHCU, KBC/BCHCR, KBC/EMORR
 

Mgr. Mária Škrabišová, Ph.D.
odborná asistentka
585 634 928
585 634 933
maria.skrabisova@upol.cz

Vzdělání:
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2004) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2006) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2010) - Ph.D.

Zaměstnání:
2007 – 2010: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - vědecko-akademický pracovník
2010 – 2019: Oddělení molekulární biologie, CRH PřF UP - „Junior researcher“
2015 – dosud: University of Missouri, Columbia MO, USA – expert v oblasti molekulární biologie
2019 – dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - odborný asistent- odborný asistent

Zaměření výzkumné práce:
2004-2016: Metabolismus rostlinných hormonů cytokininů: vliv inaktivace cytokinin glykosyltransferasami. Příprava rekombinantních enzymů a jejich charakterizace. Subcelulární lokalizace pomocí konfokální mikroskopie. Transgenoze. Analýza genových expreresí.
2015 - součastnost: Aplikovaná genmika luštěnin, Sója jako model pro vývoj nových genomických metod pro identifikaci genů (GWAS), vývoj bioinformatických nástrojů pro analýzu a vizualizaci genomických dat.

Výuka:
Přednášky: KBC/GMO, KBC/ENZ
Cvičení: KBC/BCHC, KBC/BCHCU, KBC/BCHCR, KBC/LABT

Mgr. David Zalabák, Ph.D.
odborný asistent
585 634 740
585 634 933
david.zalabak@upol.cz

Vzdělání:
obor Molekulární biologie, PřF UP Olomouc (2009) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2013) - Ph.D.

Zaměstnání:
2014-2020: CRH PřF UP Olomouc - výzkumný pracovník
2021 – dosud: KBC a KCHB - odborná asistent

Zaměření výzkumné práce:
Role alternativního sestřihu v cytokininové signální dráze.
Signální dráhy rostlinných hormonů.
Metabolismus rostlinných hormonů cytokininů.
Oblíbené techniky: Molekulární klonování, transgenoze rostlin, mikroskopie.

Výuka:
Přednášky: KBC/CGI, KBC/PBM (BAM, BAMEN)
Semináře: KBC/OS3 (OSE3, OSB3)
Cvičení: KBC/MBIO, KBC/BCHC, KBC/LABT

 

Mgr. Martina Bednářová, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 893
585 634 933
m.bednarova@upol.cz

Vzdělání
Obor Molekulární biologie, PřF UP Olomouc (2012) – Mgr.
Obor Botanika, PřF UP Olomouc (2022) – Ph.D.

Zaměstnání
2012 – 2023: UEB AVČR v.v.i. – doktorand, postdoktorand
2023 – dosud: Katedra biochemie PřF UP – vědecký pracovník

Zaměření výzkumné práce
Role reaktivních forem kyslíku a dusíku v obranných reakcích rostlin
 

Mgr. Tereza Jedelská, Ph.D.
vědecký pracovník
585 634 920
585 634 933
tereza.ticha@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2011) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2013) - Mgr.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2017) - Ph.D. (obhajoba 1.11.2017)

Zaměstnání
2014-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - vědecký pracovník

Zaměření výzkumné práce
Studium obranných reakcí rostlin - S-nitrosylace proteinů

Výuka
Přednášky: KBC/OMR
Cvičení: KBC/BCHC, KBC/BCHCU, KBC/BCHCR, KBC/LABT, KBC/EMORR
 

Mgr. Jana Jahnová
lektorka
585 634 921
585 634 933
jana.jahnova@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2009) - Mgr.

Zaměstnání
2009-2012: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - výzkumný pracovník
2012-2016: mateřská dovolená
2017-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc – lektor

Výuka
Semináře: KBC/BSE1, KBC/BSE2, KBC/SBI1, KBC/ZCHV
Cvičení: KBC/BCHC, KBC/BCHCU, KBC/BCHCR, KBC/EMORR, KBC/LABT

Mgr. Jana Slivková
asistentka
585 634 920
585 634 933
jana.slivkova@upol.cz

Vzdělání
obor Molekulární biofyzika, Katedra biofyziky, PřF UP Olomouc (2012) – Bc.
obor Molekulární biofyzika, Katedra biofyziky, PřF UP Olomouc (2014) – Mgr.

Zaměstnání
2014-2015: Oddělení molekulární biologie, CRH PřF UP – vědecký pracovník
2020-2023: Katedra biochemie PřF UP Olomouc – odborný pracovník v chemii
2023-dosud: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci – asistent

Zaměření výzkumné práce:
2008-2015: Metabolismus rostlinných hormonů cytokininů.
2020 - současnost: Plasticita genomu sóji (Glycine max [L.] Merr.).

Mgr. Zuzana Žvátorová
asistentka
585 634 920
585 634 933
zuzana.zvatorova@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2014) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2016) - Mgr.

Zaměstnání
2016-2019: Institute of Applied Biotechnologies - vedoucí kontrolní laboratoře pro diagnostické kity
2019-2023 Katedra biochemie PřF UP v Olomouci - odborný pracovník v chemii
2023-dosud: Katedra biochemie PřF UP v Olomouci – asistent

Mgr. Jana Biová
Ph.D. studentka
585 634 928
585 634 933
jana.biova@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2016) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2018) - Mgr.

Zaměření výzkumné práce
Studium úlohy reaktivních forem kyslíku a dusíku na modelovém systému včely medonosné
Vývoj nástrojů pro GWAS

Mgr. Vladan Doupovec
Ph.D. student
585 634 929
585 634 933
vladan.doupovec01@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2020) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2023) - Mgr.

Zaměření výzkumné práce
Funkční a biologická charakterizace antimikrobiálních peptidů včely medonosné

Mgr. Ivana Kaňovská
Ph.D. studentka
585 634 929
585 634 933
ivana.kanovska01@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2020) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2022) - Mgr.

Zaměření výzkumné práce
Význam modulace biosyntetické dráhy aminokyselin s větveným řetězcem ve zvyšování obsahu proteinu v semenech sóji.

Mgr. Kristýna Myslínová
Ph.D. studentka
585 634 929
585 634 933
kristyna.myslinova01@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2021) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2023) - Mgr.

Zaměření výzkumné práce
Interakce výživy a stresových faktorů s imunitním systémem včely medonosné.

Mgr. Alice Šárková
Ph.D. studentka
585 634 929
585 634 933
alice.sarkova01@upol.cz

Vzdělání
obor Biologie a chemie se zaměřením na vzdělávání, PřF MU Brno (2020) – Bc.
obor Biochemie, PřF MU Brno (2022) – Mgr.

Zaměření výzkumné práce
Metabolismus a signální dráhy oxidu dusnatého v imunitním systému hmyzu

Mgr. Daniel Vojtovič
Ph.D. student
585 634 929
585 634 933
daniel.vojtovic01@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2017) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2019) - Mgr.

Zaměření výzkumné práce
Studium úlohy posttranslačních modifikací proteinových a peptidových cysteinů v rostlinách.

Mgr. Eliška Pinďáková
Ph.D. studentka
585 634 929
585 634 933
eliska.pindakova@upol.cz

Vzdělání
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2019) - Bc.
obor Biochemie, PřF UP Olomouc (2021) - Mgr.

Zaměření výzkumné práce
Antimikrobiální peptidy včel – jejich detekce a kvantifikace, výživa a imunita včel, role reaktivních forem kyslíku v imunitě včel, antioxidační systém včel

Danuše Krátká
technická asistentka
585 634 921
585 634 933
danuse.kratka@upol.cz

Vzdělání
1980-1984: SZTŠ Přerov

Zaměstnání
1984-1989: VŠÚZ Olomouc
1989-1995: Výstavnictví
1995-2000: Tip Studio
2000-dosud: Katedra biochemie PřF UP Olomouc - laborantka/technická asistentka

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)