Biotechnologie

Úvod do biotechnologie - historický přehled vývoje a použití biotechnologií. Klasické a moderní biotechnologie. Technologické principy - bioreaktory. Kultivační média a průmyslové suroviny. Kinetika růstu buněk a tvorby produktu, jednorázové a kontinuální kultivace. Sterilace a aerace. Biotransformace imobilizovanými enzymy a buňkami. Biofilmy. Klasické biotechnologie I - výroba piva, vína, droždí, mléčné výrobky. Šlechtění průmyslově významných mikroorganismů. Výměna genetického materiálu u bakterií, kvasinek a plísní. Klasické biotechnologie II - výroba čistých látek s použitím mikroorganismů. Organické kyseliny, tuky, vitamíny, antibiotika, enzymy. Moderní biotechnologie - teoretické principy a metody. Techniky DNA manipulace, PCR a rekombinantní DNA. Přenos genů a fúze buněk. Buněčné a tkáňové kultury. Buněčná biopsie. Enviromentální biotechnologie těžba kovů, odstraňování toxických kovů. Zpracování odpadu, biodegradace. Bioremediace in situ. Biopaliva a biomasa. Geneticky modifikované rostliny šlechtění, hybridní a transgenní rostliny. Resistence k pathogenům, resistence k herbicidům. Ovlivnění výživné hodnoty rostlin. Terminator gen. Bioherbicidy a biopesticidy. Genetická poluce a eroze. Geneticky modifikovaná zvířata laboratorní a hospodářská zvířata. Krmiva na bázi GM rostlin, probiotika. Biotechnologie v humánní medicíně monoklonální protilátky, cytokiny, vakcíny, biofarmaceutika. Genomika - genová diagnostika a terapie. Identifikace genů a genomů. Manipulace s embryi, kmenové buňky. Trendy v biotechnologiích, nanotechnologie, cílení léků pomocí nano-částic. Biochipy a biokomputery. Ekonomické, etické a právní aspekty biotechnologií - biotechnologický průmysl. Bioetika. Bezpečnost biotechnologií a přístup veřejnosti. Právní normy regulující výzkum a aplikace biotechnologií.