Základy chemických výpočtů

Hmotnost atomů a molekul, určení chemického vzorce, výpočty z chemických rovnic, složení roztoků (procentová a látková koncentrace), směšování, ředění, oxidačně redukční reakce, pH, tlumivé roztoky,úvod do hodnocení analytických výsledků.

Přednášky ke stažení