Oborový seminář 2

Seminář věnovaný nejnovějším směrům a poznatkům z oboru biochemie. Referáty o aktuálních významných článcích v časopisech dle volného výběru studentů. Referáty o aktuálních významných článcích v časopisech na témata vybraná po dohodě vyučujícího se studenty.