Fytochemie

  1. Úvod do fytochemie, historie, stručný přehled současného stavu, perspektivy.
  2. Přehled metod. Instrumentální metody chemické analýzy. Testování biologické aktivity.
  3. Extrakční, chromatografické a elektromigrační metody ve fytochemii
  4. Identifikační metody (hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetická resonance, molekulová spektroskopie) ve fytochemii.
  5. Spojené techniky (LC-MS, GC-MS, CZE-MS). Využití izotopů ve fytochemii.
  6. Příklady postupů kvalitativní a kvantitativní analýzy sekundárních metabolitů.
  7. Úvod do metabolomiky.
  8. Úvod do farmakognosie.