Seminář pro bioinformatiky 6

Diskuse a řešení problémů při tvorbě bakalářských prací. Příprava odborné prezentace a nácvik obhajoby bakalářské práce.