Základy molekulární biologie

Informační makromolekuly, struktura DNA a RNA. Molekulární struktura genů a chromozomů. Replikace DNA. Porovnání replikace u prokaryot a eukaryot. Chyby a opravy DNA. Transkripce. Principy kontroly genové exprese u prokaryout a eukaryot. Regulační sekvence, aktivátory a represory. Zpracování eukaryotní mRNA. Translace. Struktura ribosomů. Genetický kód a jeho význam. Struktura tRNA. Aktivace aminokyselin. Iniciace translace u prokaryot a eukaryot. Elongace. Terminace. Postranslační modifikace proteinů. Chaperony a chaperoniny. Základní metodiky molekulární biologie. Izolace DNA a RNA. Elektroforetická analýza nukleových kyselin. Restrikční analýza DNA, konstrukce restrikční mapy, mapování genomů. Polymerázová řetězcová reakce (PCR) in vitro. Sekvenční analýza DNA, genomové sekvenování. Northern a Southern hybridizace. Klonovací strategie, přenos DNA do bakteriálních a eukaryotických buněk. Příprava rekombinantní proteinů. Cílená mutageneze. Transgenní organismy.