Diplomová práce 1

Volba tématu diplomové práce. Zpracování literární rešerše a osvojení si metodik pro experimentálního řešení problému.