Laboratorní cvičení z biochemie

Identifikace aminokyselin. Stanovení izoelektrického bodu kaseinu. Zjištění přítomnosti kyseliny glutamové v potravinářských dochucovadlech. Kvalitativní a kvantitativní analýza sacharidů ve sladících přípravcích. Stanovení proteinů Bradfordovou metodou ve zkumavkovém a mikrodestičkovém uspořádání. Izolace aminoxidasy ze semenáčků hrachu a stanovení její aktivity. Stanovení Michaelisovy konstanty interakce hrachové aminoxidasy s putrescinem a inhibiční konstanty zvoleného inhibitoru. Aktivita, substrátová specifita a pH optimum enzymů. Izolace DNA Ri-plasmidu z bakteriálního kmene Agrobacterium rhizogenes R15834 metodou alkalické lýze. Preparace lipidových frakcí z vaječného žloutku. Separační metody. Gelová chromatografie. Agarosová elektroforéza. Stanovení isoenzymového zastoupení rostlinných peroxidas metodou diskontinuální elektroforézy v polyakrylamidovém gelu za nativních podmínek.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)