Biosenzory

Definice biosenzoru, historie, rozdělení, typy biosenzorů, charakteristika ideálního biosenzoru, základní pojmy, podmínky měření s biosenzory. Elektrochemické biosenzory, enzymové elektrody, referentní, pomocná a pracovní elektroda, potencimetrické bioelektrody, ISFETy. Amperometrické biosenzory, měření kyslíku, peroxidu vodíku a NADH, biosenzory s oxidasami a dehydrogenasami, přímý přenos elektronů z enzymů na elektrodu pomocí mediátorů. Měření impedance a konduktometrické biosenzory. Voltametrické techniky. Optické biokatalytické sensory, bioluminiscence, světlovody a optická vlákna, kalorimetrické biosenzory. Enzymové biosenzory, stanovení substrátů, měření enzymových aktivit, inhibitory enzymových sensorů, aplikace, mikrobiální a tkáňové a receptorové sensory. Afinitní biosenzory s nepřímou detekcí pomocí značek, Imunosenzory, hybridizační biosenzory pro stanovení nukleových kyselin a detekci sekvencí nukleotidů. Přímé optické afinitní sensory, využití exponenciální vlny a resonance povrchových plasmonů ke sledování bioafinitních interakcí v reálném čase. Integrované optické systémy, interferometry a podobné techniky, oblast využití afinitních biosenzorů. Piezoelektrické systémy a jejich aplikace. Protilátky a imunosenzory. Imobilizace biomolekul při konstrukci biosenzorů, kovalentní vazba biomolekul, příprava membrán. Aktivace povrchu sensorů, kovalentní vazba biomolekul, miniaturizace a masová produkce biosenzorů, sítotisk, litografie, biosenzory jako součást integrovaných analytických systémů, biočipy. Komerčně dostupné biosenzory, perspektivy biosenzorů, oblasti uplatnění.