Angličtina pro biochemiky 1

Úkolem předmětu je zrekapitulovat dosažené znalosti angličtiny ze střední školy (výhodou je úspěšně složená maturitní zkouška z anglického jazyka). Gramatika je zopakována s pomocí English Grammar in Use (Cambridge University Press), Raymond Murphy. Učebnice je doplněna poznatky z oborů chemických (základy nomenklatury anorganických a organických látek, typy chemických reakcí, struktura proteinů) i biologických (chromozóm, mitóza, meióza, mutace, fotosyntéza). Důraz je kladen na zvládnutí četby a překlad textů, orientaci v textu a aplikaci nastudované gramatiky.