Obecný metabolismus

Metabolická diverzita. Autotrofní, heterotrofní, chemotrofní, fototrofní aj. organismy. Role kyslíku v metabolismu. Aerobní, anaerobní, obligatorně aerobní a anaerobní organismy, fakultativně anaerobní organismy aj. Anabolismus a katabolismus. Termodynamika biologických systémů. Funkce enzymů při organizaci katabolických a anabolických cest. Metabolismus a jeho regulace. Amfibolické meziprodukty. Cyklus adenosintrifosfátu. Úloha nikotinamidových koenzymů při anabolických a katabolických pochodech. Experimentální metody studia metabolických drah. Metabolismus sacharidů. Metabolismus lipidů. Metabolismus proteinů. Metabolismus nukleotidů. Celistvost (integrace) metabolismu a jednosměrnost metabolických cest.

http://www.sigmaaldrich.com/life-science/metabolomics.html

 

Aktuální přednášky v pdf lze získat na přednáškách KBC/OMET Požadavky předmětu KBC/OMET

  • písemka: 8 otázek (max. 24 bodů)
  • bodování: A (24-22b), B (21-19b), C (18-16b), D (15-14b), E (13-12b)