Oborový seminář 3

Seminář katedry biochemie. Referáty o metodikách používaných k řešení témat diplomových prací. Referáty o výsledcích získaných při výzkumné práci na zvolené téma.